Debatt

ATT FINNA
GENOM ATT
INTE HITTA

DAGS ATT
GRANSKA
RÄKNINGEN!

Samtal med
Anders Berglund

En giftkatstrof
av stora mått

En vårdpolitisk
tragedi!

Tunneltätnings
medel i våra
munnar

Öppet brev till
Socialministern

Amalgam
riskerar våra
barns hälsa

B-LAG MED
GLOBALA
ANSPRÅK

lagen om
angiveriet

Försäkrings-
kassornas
agerande!

Socialstyrelsen
obstruerar

80% bättre
av amalgam
sanering
[ kommentar ]

Hälsorisker
bekräftas nu
Fibromyalgi
kan botas?

"obotliga"
sjukdomar
går att bota

Etiskt
övertramp

Amalgamrisk-
frågan
än en gång

Går "ALS"
att bota?

Vem värjer sig
mot kunskap?

Okunskap
om amalgam!

Unik klinisk
dokumentation
om amalgam

Tandfyllning
orsak till flera
sjukdomar?

Kvicksilver åt
de fattiga -
plast åt de rikae-post: