AKTUELLT

 
Västra Götalandsregionen

"Bemötande och omhändertagande av tandvårdsskadade"

Den 31 augusti kommer en Centermotion angående bemötande och omhändertagande av denna grupp patienter, att behandlas på regionfullmäktiges sammanträde.

Motionsskrivarna visar på det oacceptabla bemötande dessa patienter fått inom sjukvården, och att kunskapsnivån inom sjukvården, när det gäller ohälsa och sjukdom orsakad av tandvårdsmaterial därför bör höjas.

att via utbildning och konsultverksamhet öka den allmänna kunskapsnivån i biokemi och toxikologi hos vårdgivarna i regionen
att läkare, tandläkare och arbetsmiljöansvariga samarbetar
att noggrann journalföring enligt utarbetat säkerhetssystem sker i både hälso-, sjuk- och tandvård
att avvikande reaktioner på tandlagningsmaterial och andra giftiga ämnen alltid av både läkare och tandläkare anmäls till Socialstyrelsen

Naturliga och enkla regler som borde vara självskrivna.

 
Protesterande tandläkare

Men det anser inte tandvårdschefen Björn Klock, som i ett förslag till yttrande, för det första ifrågasätter om det överhuvudtaget finns några patienter med tandvårdsrelaterad ohälsa och sjukdom.

" Idag är det väl allmänt känt att flertalet forskare i ämnesområdet inte anser att det finns något samband mellan tandvårdsmaterial och allmänna sjukdomssymtom"

För säkerhets skull tillfogar han i nästa stycke
"Dock finns ett icke ringa antal forskar som är av motsatt uppfattning"

Sedan lutar han sig tryggt mot Socialstyrelsens råd och anvisningar:
"denna tillsynsmyndighet fortsatt väntar på påtagliga bevis på samband mellan tandvårdsmaterial och sjukdom/skada innan ändringar av anvisningar göres och eventuella särskilda utbildningskrav fastställs."

 
Okända villkor!

Enligt riksdagsbeslutet skall patienter med långvariga sjukdomssymtom få möjlighet att få sina amalgamfyllningar utbytta till sjukvårdens högkostnadsskydd, men detta har Klock inte förstått utan tolkat detta enligt egna regler, där "läkare och tandläkare är överens om att materialbyte torde leda till bättre allmänhälsa" (alltså skall man vara överens om något som man först har förnekat existerar, detta blir omedelbart ett moment 22 villkor som gör att inga patienter får hjälp)

 
Okända fakta?

Media har fått förvirrande och vilseledande uppgifter, när det gäller utfallet av den nya tandvårdslagen, ett tjugotal till drygt fyrtiotal ansökningar sägs ha inkommit. På fråga om hur många som fått hjälp med utbyte av tandfyllningar som ett led i en medicinsk rehabilitering., svarar Sven-Ove Lind regionens utvecklingsansvarige,
"Vi för ingen statistik i det avseendet som du efterfrågar och kan alltså inte ge dig bättre besked än vad du erhållit av vår regionupplysare."
Hur skall man då kunna följa upp utfallet?
  
Lyssna
Regionfullmäktige mötet kan avlyssnas vi de olika närradiostationerna i området. Sändningarna början klockan 12.45, och motionen ligger som ärende 14 på dagordningen

 
Nu hänger det på politikerna

Har regionfullmäktige politikerna fattat vad det handlar om? Har man viljan och förmågan att skapa förutsättningar för att dessa patienter skall få ett acceptabelt bemötande i vården? Då kanske man först bör ersätta tandvårdschefen, med någon som kan acceptera att man faktiskt kan bli sjuk av amalgam!

 
Folktandvården använder amalgam på barn!

Trots allt prat om att barn inte skall få amalgamfyllningar fortsätter denna verksamhet, visar en rundrigning till ett antal kliniker, och det sker på "kariesbarn" samt vad som är mest upprörande, på barn som redan kan ha skador förorsakade av kvicksilver. Barn med handikapp, oroliga barn (MDB) alltså barn med den typ av skador som Forskningsrådsnämndens expert prof. Maths Berlin såg som mest allvarligt.

 
Ring din politiker

Ring din politiker och ställ krav på att man gör något åt detta. Här finns telefonnummer och e-mail adresser till regionfullmäktige ledamöterna.

 


Tidigare artiklar som anknyter till amalgam och omhändertagande

Symtom och myter

Medicinsk forskning

Socialstyrelsen kränker de drabbade

Utbyte av tandfyllningar som ett led i medicinsk rehabilitering

Amalgamdebatt i Tyskland

Barnens rättigheter

Etik åt makten - kvicksilver åt folket!

Vetenskapliga bevis eller Bättre hälsa?

"Stoppa amalgamet genast forskarlarm om kvicksilverskador i hjärnan."

Stor ångest hos odontologer

Miljömedicinsk riskanalys Maths Berlin

Dags att granska odontolgerna!

En vårdpolitisk tragedi!

Amalgam riskerar våra barns framtida hälsa

Vem värjer sig mot kunskap?

Okunskap om amalgam!

Unik klinisk dokumentation om amalgam

Kränkt och förgiftad som foster

 


LinkPool, Annonsera gratis mot Svenska Företag

"Kvicksilverhanteringen får anses vara under god kontroll"

Ja så skriver Björn Klock i sitt yttrande, menar han med detta bara tandvården eller skall detta gälla hela sjukvården? Fallet med blotrycksmätare på KSS visar att man inte förstått riskerna med kvicksilver. Trots avvisande och bortfrörklarande svar från tjänstemän och regionråd, har man nu nio månader efter första påpekandet, plockat bort dem. De saknar fakta för att de inte läckte utan lutade sig enbart på antaganden.


Åter till förstasidan
Välkommen och tyck till i gästboken
© http://www.kvicksilver.org/