INSÄNDARE

 
Kränkt och förgiftad
som foster

Fler och fler människor vaknar upp över hur de blivit behandlade och hur de fått sina liv förstörda på grund av en lögn som Socialstyrelsen ställt sig bakom och försvarat.

Nu rekommenderar forskare att barn och fertila kvinnor inte skall låta inplantera amalgam i sina tänder. Speciellt allvarligt är det om kvinnan ifråga är gravid, då risken för allvarliga skador på fostret är mycket stor.

  Jag befann mig i den situationen som litet foster, att min mamma, ovetande om dessa risker, lät tandläkaren utföra mycket stora kvicksilver amalgam arbeten i sin mun medan jag låg i min mammas livmoder.

  Jag är nu 44 år, och har varit mycket sjuklig av mig, och jag misstänker att jag kan ha fått en irreversibel (ej reparerbar) skada på basala ganglierna (hjärnan) som foster.

  Vilket biträdande professorn Lita Tibling, Linköpings Universitet, har i en studie på 27 patienter med typiska symtom på kvicksilverförgiftning, med magnetrönken tomografi. Visat att 86% av alla dessa patienter hade skador på hjärnan. vilket inte fanns på friska personer i kontrollgruppen.

  Jag känner mig fruktansvärt kränkt, för den skada som dessa toxologiskt outbildade tandläkare har gjort, dels på mig som foster, men även på min ovetande mamma som handlade i god tro.

  Jag anser att dessa tandläkare har förstört mitt liv och chanserna till en familj samt ett välavlönat arbete. På grund av att jag periodvis varit alltför sjuk för att vara en duktig medarbetare på jobbet, samt en bra man till sin kvinna. Jag har helt enkelt inte orkat.

  Egentligen borde jag stämma Socialstyrelsen, för fysisk och psykisk lidande. Men dom pengarna finns tyvärr inte. man måste vara ekonomiskt stark för att kunna föra en sådan kamp.

  Finns det andra här i Örnsköldsvik som har samma erfarenhet som jag. Kanske vi kunde arrangera ett möte? Tillsammans blir vi starkare!

  Jag blir även fruktansvärt ledsen och arg när företrädare för detta mycket starka nervgift, som kvicksilver amalgam är, i nonchalanta och förlöjligande ordalag påstår att kvicksilver amalgam är ofarligt.

  Till Bengt Östberg som uttalade sig i ÖA den 24 juli, vill jag säga att du vet inte vad du pratar om. Det finns många vetenskapliga studier över hela världen som klart visar att kvicksilver amalgam är mycket farligt för den biologiska varelse som vi människor är.

  Vi människor är inte skapta för de giftiga tungmetaller som det finns i kvicksilver amalgam.

  Det enda jag håller med Bengt Östberg om, som endast har kompetensområde i munhålan, är att det inte finns något helt biokompatibelt tandersättningsmedel än. Tyvärr!

  Men kvicksilver amalgamet är det absolut giftigaste för den som har det inplanterat i munnen.

  Läkarna är ett annat sorgligt kapitel, då dessa inte har tillräcklig utbildning i toxologi. En kvicksilver förgiftad sjuk person får helt enkelt ingen relevant sjukvård. Man får ingen hjälp av sjukvården. Man tvingas till andra ställen som många gånger skor sig ekonomiskt på vår olycka.

  När skall kvicksilver amalgam företrädarna sluta att uttala sig mot bättre vetande om kvicksilver amalgam?

  Varför har Socialstyrelsen inte gjort det dom var satta att göra?

  Jag anser det är dags att rannsaka både Socialstyrelsens och Socialministrarnas roller i den här "affären".

  Påståendet är befogat, eftersom Socialministern / Socialministrarna har det högsta ansvaret över Socialstyrelsen, samt tand hällso och sjuk vården.

  Jag anser att det Svenska folket skall följa dom 14 hällso organisationerna i Kanadas exempel, och stämma Socialstyrelsen i Sverige för försummelse.

Christer Lindgren. Örnsköldsvik

(Denna insändare var publiserad i Örnsköldsviks Allehanda den 17/8 98)


Välkommen och tyck till i gästboken