AKTUELLT

Socialstyrelsen
kränker de drabbade

Ett brev från en av de hundratusentals som drabbats av det som Per Svartling satt och förnekade i lördags-TEVEN den 27 mars, med uppmaning till åtgärder.

 

Socialstyrelsen
Ordförande Åke Gustavsson
          

 

Jag känner mig krängt, förolämpad och djupt besviken när det nu definitivt gått upp för mig att företrädare för den myndighet Du har det yttersta ansvaret för uppenbarligen har en inställning som jag bara kan uppfatta som fientlig till de människor ni egentligen skall värna.

Hittills har jag känt stolthet över det svenska folkhemsbygget och de institutioner som är satta att betjäna medborgarna. Jag har själv under många år deltagit i samhällsbygget. Tidigare som förtroendevald och sedan som ansvarsfull medborgare och tjänsteman på olika platser i Sverige.

Sedan några år har jag drabbats av amalgamförgiftning och är sedan snart ett år rullatorberoende. Detta på grund av att kvicksilver har ansamlats i hjärnan i sådan omfattning att mitt centrala nervsystem är påverkat. I likhet med många andra initierades en fullskalig förgiftning efter en kraftig infektion. Trots dessa omständigheter har jag kunnat sköta mitt arbete som förhandlingschef på SABO på halvtid. Med goda råd från specialistläkarna hos amalgamenheten vid Akademiska Sjukhuset i Uppsala har min tandläkare nu kunnat sanera bort amalgamet under maximalt skydd. De kvicksilverhaltiga amalgamfyllningarna är nu ersatta med keramiska fyllningar. Därför är jag också sedan några månader långsamt på väg att bli allt bättre.

Efter att ha sett Er företrädare medicinalrådet Per Swartling framträda i eftermiddagens program i TV kan jag konstatera att den myndighet jag förväntar skall värna mina intressen som patient uppenbarligen försöker att vilseleda medborgarna genom att förringa och förneka skadeverkningarna av kvicksilver. Genom Naturvårdsverkets och andras framsynta miljöarbete vet alla att kvicksilver är ett mycket farligt gift. För att skydda naturen samlas bl. a kvicksilverhaltiga batterier in varefter de enligt föreskrifter gjuts in i betong och grävs ner under mark. Fastigheter saneras också från kvicksilver under kraftiga skyddsåtgärder.

En vanlig uppsättning amalgamfyllningar hos en person innehåller lika mycket kvicksilver som etthundra kvicksilverhaltiga batterier eller, för att ta ett annat exempel, lika mycket kvicksilver som räcker för att förgifta en normalstor svensk sjö. Hur kan någon tro att en sådan mängd kvicksilver är så ofarlig för människan att det utan konsekvenser kan slutförvaras i munhålan bara ett fåtal centimeter från hjärnan ?

Numera finns det tillräckligt med kunskap och utvecklade analysmetoder för att kunna fastställa kvicksilvrets giftiga inverkan på den mänskliga organismen. Det är dags för socialstyrelsen att inse att bruket av amalgam har medfört ett stort folkhälsoproblem som omedelbart behöver åtgärdas för att undvika än större problem. Eftersom mycket av kunskapen om tungmetaller och dess inverkan på oss som biologiska system finns inom landet har Sverige möjlighet att bli något av ett föregångsland i denna folkhälsofråga.

Därför är det med oerhörd förvåning jag har förstått att de kunniga och modiga läkare som har utvecklat analys- och skyddsmetoder för oss amalgamförgiftade blir hindrade i sitt arbete och ifrågasatta av socialstyrelsen. Det senaste exemplet är att ni försöker att stoppa en så effektiv skyddsmetod som C-vitamindropp. Detta trots att metoden är känd och använd sedan länge i många länder. Metoden medför ju att en amalgamsanering kan genomföras mycket snabbare och med betydligt mindre biverkningar än vad som annars skulle vara fallet. Vi är många patienter som kan intyga metodens starka skyddseffekt. Hur kan ni tillåta er att försöka beröva oss detta skydd ?

När det blir uppenbart för amalgambärarna och allmänheten vilka risker som följer av giftplomberna kan det politiska priset för er beslutsfattare och ansvariga bli oerhört högt. Därför vill jag uppmana Dig att ta alla de beslut som erfordras för att dels stoppa amalgamanvändningen och dels se till att de läkare och tandläkare som hjälper oss som redan drabbats får de resurser och det stöd som behövs för att vård- och rehabiliteringsinsatserna skall bli effektiva.

Med initiativkraft och rätt beslut skulle Sverige kunna bli ett föredöme i denna viktiga hälso- och miljöfråga. Då skulle också tilltron till socialstyrelsen och dess omsorg om medborgarna återupprättas i våra ögon och växa i allmänhetens ögon.

 
Täby den 27 mars 1999

Ivan Halvarsson

 

Hur maktmissbruket på socialstyrelsen kan förvränga sanningen och hur man från en till den andra dan kan byta både fot och åsikt, visar fallet med Mowe & Walk skolan för CP-skadade i Nässjö för några år sedan.

Hur det gick till finns beskrivet av Lars Mullback i boken "Anklagelser" (ISBN 91-7123-064-5).

[Varning, när du läst boken finns det risk att du får svårt att sova, och din bild av samhället kommer att drastiskt förändras]

Åter till förstasidan
Välkommen och tyck till i gästboken
© http://www.kvicksilver.org/