AKTUELLT  

Vetenskapliga bevis
eller
Bättre hälsa?

I dag går en skiljelinje mellan läkare som enbart litar till det som är vetenskapligt bevisat och de som ser till individen och att en behandling hjälper, de får också friskare patienter trots att det saknas vetenskapliga bevis!

I Halmstad

Neurologiöverläkare Jörgen Kinnman skriver i Halland Nyheter den 6 juni -98 under rubriken ”Inget samband mellan MS och amalgam”. Han är väl medveten om att kvicksilver tas upp och lagras bl.a. i hypofysen ändock vågar han uttala ”men samtidigt vet vi att hypofysens funktion ej påverkas” trots att varken han eller någon annat vet varför de felprogramerade lymfocyterna angriper nervsystemet så vågar han vara så kategorisk.

Genom att själva mäta kvicksilverhalten i ryggmärgsvätskan anser han sig säker på att ”kvicksilverhalten i hjärnan inte är förhöjd hos MS-patienter” detta trots att det finns forskare som just visat detta samband. (i Ulm Tyskalnd har man funnit tre gånger högre halter hos 67 MS-patienter)

I NU-sjukvården (Trollhättan-Vänersborg-Uddevalla)

Ser överläkaren vid neurologen, Magnus Browallius att patienterna blir bättre och tycker att man därför kan fortsätta att köpa rehabiliteringsplatser hos Birgitta Brunes som rekommenderar sina patienter att amalgamsanera.

ALTERNATIVA METODER PÅ FRAMMARSCH I NORRA ÄLSVBORGS SJUKVÅRD

I Trollhättans Tidning (7/8) finns en artikel om lasarettet i Trollhättan-Vänersborg-Uddevalla (NU-sjukvården) och dess förhållningssätt till MS (Fibromyalgi, Wiplash etc).

Här tillämpar man - i vissa fall - Birgitta Brunes behandlingsmetoder på MS och köper rehabiliteringsplatser hos henne. I artikeln påpekar Brunes att hon inte botar MS utan snarare symptombehandlar dem.

Artikeln är upphängd på att en kvinna, sjuksköterska, för nio år sedan fick MS. Hon var 1993 så dålig att hon knappt kunde gå. Då kom hon i kontakt med Brunes som ordinerade vitaminer och mineraler och förmedlade hjälp med amalgamsanering. Ett tredje led i Brunes behandling brukar vara psykoterapeutiskt. (I det här fallet enbart samtal, stöd och råd från Brunes själv.) I dag kan kvinnan arbeta igen och känner sig allt bättre för var dag.

Enligt artikeln i Trollhättans tidning är NU-sjukvården den enda arbetsplats inom landstingen som tillämpar Brunes modell för rehabilitering. Överläkaren vid neurologen, Magnus Browallius, tycker att det är OK att Landstinget har olika slags behandlingsmetoder trots att han anser Brunes metoder "ovetenskapliga" och menar att hon "går emot Socialstyrelsens utredningar när hon rekommenderar amalgamsaneringar av tänderna." Trots att Browallius är kritisk mot Brunes metoder kan han dock tänka sig att förnya recept från Brunes om patienterna uppsöker honom. På de neurologiska avdelningarna används traditionell behandling. Brunes metoder används enbart när man köper in behandling hos henne.

 
Rehabiliteringshandläggaren vid NU-sjukvården är Mats Lind. Han arbetar tillsammans med försäkringskassan och läkare inom företagshälsovården. Här har man utarbetat ett rehabiliteringsprogram för MS-drabbade. Erfarenheterna är positiva:

-Det är svårt att mäta effekterna av en sån här behandling. Men jag ser ju att tjejerna som går hos Birgitta Brunes mår mycket bättre, och kommer igång i jobb snabbt.

Alternativa behandlingsmetoder och synsätt är alltså på frammarsch inom sjukvården i Älvsborg. De sex rehabiliteringsplatser som landstinget för närvarande köper grundar sig alltså på goda erfarenheter - alldeles oavsett Socialstyrelsens och andras teorier om "vetenskap och beprövad erfarenhet". Någon gång måste väl för övrigt nya erfarenheter prövas.

Jan Åberg

Vad menas med vetenskapliga bevis?

Kriterierna för att få definiera sina uppgifter som vetenskapliga bevis, är att de är publicerade i en vetenskaplig publikation.

Det har alltså inte direkt att göra med om det är sant eller inte, utan det är publiceringen i sig som är avgörande.


Relaterade dokument:
Så här fungerar läkaren Birgitta Brunes metod mot MS

BRUNES PHARM AB Birgitta Brunes hemsida


Välkommen och tyck till i gästboken