AKTUELLT

 

 

 

Amalgamdebatt i Tyskland

Den Tyska TV-kanalen ZDF visade den 20 januari ett program om att kvicksilvret från amalgamfyllningar skadar männsikors nerv- och immunsystem.

Programinslaget i ZDF:s "Kennzeichen D"
c:a kl 22.30 inleddes med stor bild av ett par röda läppar, därefter blottades en uppsättning framtänder i vilka bildmakaren hade gjort "amalgaminlägg" i form av dödskallar och satt in texten "Zahn um Zahn" (tand för tand) mellan tandraderna. Därefter programledaren:
"Kvicksilver från amalgamfyllningar skadar människans nerv- och immunsystem. De senaste forskningsrönen förstärker misstanken att det också är en faktor bakom uppkomsten av Alzheimers sjukdom. Hos upp till en miljon människor i Tyskland är kvicksilverkoncentrationen fyra gånger högre än de gränsvärden som WHO tillåter. Kennzeichen D har redan två gånger belagt riskerna med denna tidsinställda bomb och hävdat att det giftiga ämnet inte borde få användas. Men affärs- och fackintressen som hela tiden kräver nya utredningar förhalar beslutet om förbud. Sedan vi konfronterat henne med senaste fakta, överväger nu den gröna hälsoministern allvarliga åtgärder."

"Ett reportage av Wolfgang Jüngst och Hans Koberstein."

Sedan fick man se skådespelerskan Regina Nowack, som med viss möda gick längs en sjukhuskorridor och beskrev de symtom som invalidiserat henne.

Nästa intervjuperson var professor Erich Schöndorf, tidigare allmän åklagare, som redogjorde för åklagarmyndighetens utredning av frågan om sjukdom framkallad av amalgam. Han påstod att man kommit fram till en enhetlig sjukdomsbild (!) hos de drabbade och berörde de krav som ställts på tillverkarna beträffande varningstexter m m. Myndigheten hade fastslagit att amalgam var farligt "i relevant grad".

Hjärnan skadas

Så till Calgary i Kanada, där Fritz Lorscheider kom till tals i ett längre avsnitt och beskrev sina försök med insättning av amalgam med radioaktivt Hg på får och apor. Han berättade också om sina undersökningar i samarbete med forskare vid Kentuckyuniversitetet som visade att i hjärnan hos människor som kroniskt utsätts för låga doser kvicksilverånga uppkommer cellförändringar, även på molekylär nivå, som helt liknar dem man ser vid Alzheimer.

Tandläkaren professor Gottfried Schmalz (universitetet i Regensburg) intervjuas på sin mottagning och visar sig anse att amalgam inte ger sådana koncentrationer av Hg i blod och urin att någon risk kan föreligga. Han får upprepade frågor av reportern om koncentrationen i olika vävnader och vad de kan ha för effekter. Detta gör honom tydligt irriterad, han anser diskussionen meningslös eftersom det bara är i blod och urin man mäter, och hänvisar för övrigt till toxikologer.

Riskerna har bagatelliserats

Därnäst professor Otmar Wasserman, toxikolog vid universitetet i Kiel, som deklarerar att riskerna åtminstone hittills har bagatelliserats på ett olidligt sätt av tandläkarnas yrkesorganisationer, och att allmänheten medvetet har förts bakom ljuset beträffande amalgamets farlighet.

  
Mer att läsa

Amalgamdebatt i Frankrike

Blir Frankrike eller Sverige först?

 

 

 

Sedan åter Lorscheider, som betonar att det så gott som helt saknas bevis för att amalgam är säkert, medan de senaste tio årens forskning givit många fynd som talar i motsatt riktning. T o m WHO har uttalat att det inte finns någon dosnivå av Hg från amalgam där hälsorisker är helt uteslutna.

Sveriges planer på avveckling av amalgamanvändningen nämns, och sedan intervjuas den tyska hälsoministern Andrea Fischer, som följer frågan med stor uppmärksamhet och är medveten om den "vetenskapliga kontroversen". Om det visar sig att det finns nya bevis för amalgamets skadlighet är hon beredd att inleda arbetet med en avveckling.

Ett sådant program i en rikstäckande tysk kanal är naturligtvis en relativt stor händelse i en världsomfattande "kontrovers" som har mindre att göra med vetenskap än med skydd av etablerade intressen.

Per Dalén

 

Åter till förstasidan
Välkommen och tyck till i gästboken
© http://www.kvicksilver.org/