Kvicksilver

i bergrum

Vilka sjukdomar
kan man få?


Astma Allergier

Hjärtsjukdomar

MS -samband

Alzheimers

Alzheimers M.H.

Parkinson

Plötsligt sjuk !

vanliga symtom

och myter

Vetensk. fakta


Globalt nätverk
för amalgamfri tandvård

Tips

SANERA
LÅNGSAMT!

Begär att få en
kunnig läkare

Varningar

Kan man dö av tandläkarbesök?

För titan!

Arbetarskydds-
styrelsens råd

Läkemedel
som innehåller
kvicksilver ! !

Litteratur att läsa

Vad säger
våra politiker?

Visste due-post: