Innehållsförteckning
 Denna sida


Rapport 1.
 Amalgamenhetens egen rapport

Fakultetsgruppens första delrapport PDF
 
Kommentarer till utvärderingen och fakultetsgruppens metodik (doc. Sture Eriksson)

Brev från fakulteten
 Fakultetsgruppens brev i mars -99 med förslaget om statistisk beräkningsgång och indelning i specifika och ospecifika symtom. Med bilaga

Källmaterial
 Frågeformulär och svarsdata
Variabelbeskrivningar
Slutgiltig analys avseende de subjektiva saneringstabellerna.

Argumenten synes märkliga Tandvårdsskadeförbundet

Dansk kritik
 Vilka vetenskapliga fakta stöder fakulteten sig på?

IAOMTs kritik
 till utvärderingen och fakultetsgruppens metodik.

Fakultetsgruppens andra delrapport PDF

   Tabeller PDF
   Bilaga 1 Fakultetsgruppens första delrapport PDF
   Bilaga 2 Vetenskap som täckmantel
            En historia om hur man med vetenskapen som täckmantel kan
knäcka en verksamhet och slå undan benen på en patientgrupp.
   Bilaga 3 PDF
   Bilaga 4 PDF

Ett brev till Lars Holmberg och fakultetsgruppen.
             Ang: Fakultetsgruppens andra delrapport

Brev ang: Fakultetsgruppens andra delrapport

Brev två ang: Fakultetsgruppens andra delrapport
             Orimliga beräkningsmodeller

Brev tre ang: Fakultetsgruppens andra delrapport
             Om Fakultetsgruppens hantering av placebofrågan.

Sanningssägarna i Kiel
             Kunskapen om amalgamets påverkan på människor
             har varit dokumenterad sedan länge i Tyskland.


Fakultetsgruppens slutrapportRevision eller trakasserier!

Amalgamenhetens kommentarer
     med Bilagor

Ett brev till politikerna, ang. UNTs attacker på amalgamenheten.
        "Den refererade "granskningen" av dr Ejda Hassler utfördes 1996 på uppdrag av socialstyrelsen. Rapporten var grovt tillrättalagd och baserad på förvanskning och egendomlig selektion av källmaterialet."

Liksom ett brev till Göran Stiernstedt ang. påstådda ogentligheter


Fler artiklar om UNT och amalgamenheten

Desinformativ media hot mot människors hälsa! om UNTs sätt att hantera fakta.

Ska Amalgamenheten i Uppsala tillåtas dö? debatt


"Slutsatsen av dessa förhållanden är entydig: ingen seriös signifikansprövning enligt fakultetsgruppens plan är möjlig att utföra på basis av dessa kontrollgrupper." slutgiltig analys