Frågeformulär:
  i PDF format utvfak98.pdf
i word-7 format utvfak98.doc
Svarsdata:
  ama513(.xls).zip   0,3 M
ama513.xls   1,6 M
ama513.pdf
ama513.txt
vpln513.xls
vpln513.pdf
variab_1.xls
variab_1.pdf
   Variabelbeskrivningar Uppföljningsformulär 1998

variab_2.xls
variab_2.pdf
   Variabelbeskrivningar Vårdplanering 1997-1998

sandata.doc
sandata.pdf
   Slutgiltig analys avseende de subjektiva saneringstabellerna.

"Slutsatsen av dessa förhållanden är entydig: ingen seriös signifikansprövning enligt fakultetsgruppens plan är möjlig att utföra på basis av dessa kontrollgrupper."