Vilka vetenskapliga
fakta stöder fakulteten sig på?

 
I sin delrapport "Utvärdering av Amalgamenhetens verksamhet" skriver fakulteten:     här kan du hämta delrapporten i sin helhet (pdf format)

"Medicinsk behandling med succimer (ett medel som har använts som motgift vid kvicksilverförgiftningar) har inte visat någon effekt i randomiserade studier (12, 13). I en av dessa studier (13) påvisades en betydande placeboeffekt, dvs både patienter behandlade med succimer och de som endast fick placebo förbättrades påtagligt och i lika grad av behandlingen."

------------
13.Grandjean P, Guldager B, Larsen IB, Jørgensen PJ, Holmstrup P. Grandjean response in environmental disease. JOEM 1997; 39: 707-714.

Denna studie ifrågasattes redan innan den startade, att fakultetsgruppen nu hänvisar till denna undersökning visar bara på deras inkompetens att kunna göra en rättvisande utvärdering av Amalgamenheten !

Läs de sakargument och de fakta som gör att denna studie hör till de riktigt tvivelaktiga, ännu saknas fullständiga uppgifter vad patienterna fick som placebo!!

 
  
Fra:

Placebo response in
Environmental Disease

Chelation Therapy of Patients With Symptoms Attributed to Amalgam Fillings

Philippe Grandjean, MD et al.

Acknowledgments
The placebo capsules were prepared by the Odense University Hospital pharmacy. Odense. Denmark. Clinical examinations were carried out at the county hospital in Hillerød Denmark. with the kind permission of Mogens Hansen. Mogens Søborg performed the intradermal tests. Anne Marie Niordsson performed the patch testing, and Helle Raun Andersen the catalase measurements. We thank Hanne Albæk, Brita Andersen. and Jan Beyer for skilled technical assistance.

This study was supported by the Danish Medical Research Council. and supplementary funds were contributed by the Danish Dental Association. Succimer (Chemet®) and materials for the placebo capsules were do-nated by Johnson & Johnson.Här kan du läsa kritiken mot den Danska studien som för "alltid skulle bevisa kvicksilvrets ofarlighet!"

Brev till professor Philippe Grandjean (1992)

Pressmedelande 1995

Artikel i Mit Helbred 1995[föregående sida]
http://www.kvicksilver.org/amalgamenheten