AMALGAM- ENHETEN

Innehållsförteckning

Rapport 1.

Kommentarer
till fakultetsgruppens .


Kommentarer
till utvärderingen . .


Brev från fakulteten
  Bilaga

Källmaterial
  Frågeformulär
  Svarsdata . . .


Dansk kritik

IAOMTs kritik

Revision eller trakasserier

Amalgamenhetens kommentarer

Vetenskap som täckmantel

Brev till Lars Holmberg

Orimliga modeller

Placebofrågan.