AKTUELLT

Existerar elöverkänslighet?

Med anledning av ett TT-medelande:
"inget stöd för el-överkänslighet enligt forskarrapport"

Date: Fri, 01 Dec 2000 11:00:28
To: (Enligt sändlista )
From: Per Dalen
Subject: Existerar elöverkänslighet?

Här kommer ett TT-meddelande som fick mig att tappa hakan. Det bör man ju inte göra när man är gammal och erfaren, men jag var faktiskt med på den hearing som RALF och utredningen ordnade på Norra Latin 8 mars och där Lena Hillert satt i panelen.

 
 
Lite
Bakgrundsfakta

På vems uppdrag? JO anmälan mot rådet

Skarp kritik mot RALF Forskare hoppar av

Kundanpassad forskning

RÅDET FÖR ARBETSLIVSFORSKNING SVARAR PÅ KRITIKEN OM "KUNDANPASSNINGEN"

Konsensus som sanningskriterium

OLIKA SLAGS MOBILTELEFON- FORSKNING

"Mörkläggningen"
 

Där lämnades rader av verkligt gedigna beskrivningar ur verkligheten av människor som själva var drabbade. Enda sättet att med hedern i behåll (?) ignorera detta är att påstå att dessa personer antingen var hysteriska eller hade ljugit ihop alltsammans. Det kommer man naturligtvis inte att göra, för det är inte trovärdigt inför någon som själv har tagit del av autentiska fallbeskrivningar. I stället tycks man välja att se rakt förbi det mycket stora materialet av sjukhistorier från hela världen och tala om att det saknas forskning.

"Det finns ingen forskning som visar ..." Företeelser som saknar forskningsstöd existerar inte på allvar, det är detta budskap man då och då får höra från betrodda forskare, visserligen i regel med några finstilta brasklappar. Avståndet mellan vissa forskare och de faktiska hälsoproblemen i den råa verkligheten förefaller vara oroande stort, och risk finns för att allmänhetens (och politikernas) förtroende för dem som gör den här typen av uttalanden blir så illa skadat att medicinsk vetenskap som helhet blir lidande.

Eftervärlden kommer ganska säkert att betrakta det som bisarrerier att man kunnat behandla otvetydiga vittnesbörd på ett sådant sätt. Men den risken tar Lena Hillert och andra tydligen gärna. Finns det någon annan förklaring till detta än att man är rädd att ramla ner i en ekonomisk avgrund om man vågar beskriva verkligheten som den är?

Den etiska sidan av de här företeelserna i forskarvärlden är verkligen i behov av en rejäl genomlysning. Som psykiater hoppas jag att mina specialistkolleger aktar sig för att stödja de mycket mäktiga intressen som önskar att locket läggs på i den här frågan. Det är lätt att falla för frestelsen, eftersom psykiatrins teorier har en så kautschukartad förmåga att förklara i stort sett vad som helst som andra specialiteter har gått bet på eller helt enkelt ber att få slippa befatta sig med.

Se också RALF:s pressmeddelande: .

Per

-----------------------------
INGET STÖD FÖR EL-ÖVERKÄNSLIGHET ENLIGT FORSKARRAPPORT

STOCKHOLM (TT) Forskningen ger inget stöd för att mobiltelefoner är farliga. En statlig utredning konstaterar detta i sin slutrapport som den lämnade till regeringen på torsdagen.

Det finns människor som anser att de drabbats av el-överkänslighet. Det finns andra som anser att de blivit sjuka av att befinna sig för nära basstationer för mobiltelefoni.

Men Arbetsgruppen för elöverkänslighet och hälsorisker av elektriska och magnetisk fält anser att det inte finns forskning som stöder något av dessa påståenden.

Inga åtgärder
- Det har uppstått en situation när enskilda individers uppfattning pekar åt ett håll medan forskningen pekar åt ett annat, säger biträdande överläkare Lena Hillert som ingått i arbetsgruppen.

Gruppen har kommit fram till att det inte finns motiv för några åtgärder eller förändring av de rekommendationer som finns eftersom ''normal exponering av strålning från basstationer för mobiltelefoni och andras användning av mobiltelefoner är försumbar i jämförelse med nuvarande gränsvärden''

Det konstateras vidare att ''forskning på individer med påtalad elöverkänslighet inte kunnat visa på någon enskild faktors betydelse för ohälsa för dessa individer''.

- Däremot kan man diskutera att det finns människor som upplever oro men det är en annan fråga, säger Lena Hillert.

Kontroversiellt
Gruppen tillsattes 1997 av Rådet för arbetslivsforskning för att göra en översikt och utvärdering av de svenska och internationella forskningsrön som finns på området. Regeringen fick på torsdagen ta del av slutresultaten.

- Elöverkänslighet är och förblir sannolikt ett kontroversiellt ämne inom överskådlig framtid, konstaterar Hillert och efterlyser mer forskning.

- Den här rapporten får stå för vad vi vet i dag och förhoppningsvis kommer vi i framtiden att veta om det pekar i någon annan riktning, säger hon.

Varg Gyllander/TT
------------------------------------------

Per Dalén pdalen@algonet.se

_________________________________________
   För mer information om hg-(kvicksilver)listan
  http://www.kvicksilver.org/e-lista/hg-lista.html

 

 

 

(Startsverige.nu - Bannerbyte)
(Startsverige.nu - Bannerbyte)
 

Verklighet eller innbillning?

Så här såg en kvinna ut efter att ha arbetat framför bildskärm, problem som försvann när hon inte längre utsatte sig för el!

Att man inte insett risker med strålning förr än människor lidit allvarlig skada, visar väl historien, hur man handskats med radioaktivitet och röntgens strålning.

Skriv gärna och berätta om du eller någon närstående haft problem, som kan förknippas med el.

info@kvicksilver.org


Åter till förstasidan
Välkommen och tyck till i gästboken
© http://www.kvicksilver.org/