AKTUELLT

OLIKA SLAGS MOBILTELEFONFORSKNING

Allt fler människor får problem till följd av mobiltelefonerandet. Forskarna har ännu inte kunnat förklara de närmare orsakerna till de negativa effekterna: antalet rapporter om möjliga skador - från diffusa trötthet och huvudvärk till cancer - ökar dock snabbt hela tiden.

Flera tongivande forskare varnar i dag för riskerna med att prata ofta och länge i mobiltelefon. Tillverkningsindustrin reagerar oförstående och hävdar att deras produkter är riskfria. I stället för att allvarligt diskutera de nya oroväckande forskningsrönen så har en del uppseendeväckande försök att förmå forskarna att frisera sina resultat förekommit. När forskarna har visat integritet har branschen dragit in sina ekonomiska bidrag till forskningen.

Det senaste exemplet på den saken är de två välkända amerikanska forskarna Adey Ross och Henry Lai som nyligen slog larm om de multinationella telejättarnas försök att tysta deras forskning.

Forskare med historiskt perspektiv varnar för den här utvecklingen och jämför den med när tobaksindustrin på tusen olika sätt försökte tubba, manipulera, köpa eller hota forskare att rapportera en tillrättalagd bild av tobakens skadeverkningar.

Svenska forskare varnar för försäljningsras

Trots en omfattande diskussion i Sverige så sitter Ericsson med flera fabrikanter säkert och lugnt i båten. Nu senast var det Telia som inrättade ett vetenskapligt råd, där åtminstone två av forskarna främst har gjort sig kända för att tona ned riskerna med de elektromagnetiska fälten. Dessa bägge, Ulf Bergqvist från Arbetslivsinstitutet och Lena Hillert från Yrkesmedicin i Huddinge, har även lyckats att få EU-medel för att ge en "rationell" förklaring på alla dessa individer som hävdar att de har besvär från "nallar" och telemaster, datorer, lysrör med mera.

En stor del av problemet är medias skrämselrapporter, resonerar de bägge, och i en EU-rapport* talar de om vilka stora ekonomiska värden som står på spel:

"en sådan upptrappning av mediarapporterna innebär att man nått en katastrofal nivå där beskrivna produkter eller industrier ställs inför en självuppfyllande profetia hos allmänheten som accepterar rapporterna, slutar att köpa och bidrar till ett försäljningsras."
(*Ur EU-rapporten "Possible health implications of subjective symptoms and electromagnetic fields, Arbete och hälsa 1997, sid. 24 av Bergqvist, Hillert med flera)

För att vrida opinionen rätt pläderar forskarna Bergqvist och Hillert för att elektronikindustrin ska bedriva en smidig marknadsanpassning:

"Företagen, speciellt då de större, behöver skräddarsy sina informationsstrategier mycket bättre med avseende på avnämarna. Eftersom marknaden för nya teknologier vidare jämfört med äldre teknologier, behövs förmodligen mycket mer pengar investeras i diskussionen om risker och även för den hjälp som behövs av experter på kommunikation." (a.a.s. 28)

Tongivande svenska expertråd

Ulf Bergqvist som är teknolog och Lena Hillert som är biolog och som bägge av Rådet för Arbetslivsforskning fått en framträdande roll i svensk forskning om påverkan från elektromagnetiska fält, varnar alltså företagen för potentiella försäljningsras och ger en rad goda råd om informationstrategier. Här behövs informationsproffs för att ge den rätta informationen om produkterna säger de:

"Tillämpliga kommunikationstekniker måste utnyttjas för offentliga framträdanden, för privata konsultationer, och för skrivet material. Därför måste kommunikations-och /eller layout specialister hyras in och speciella seminarier med träning för vetenskapsmän hållas för att lära in effektiva kommunikationsmetoder... De viktigaste målgrupperna bör vara: allmänpraktiker, lokala hälsomyndigheter, politiker och andra beslutsfattare...journalister kan tjäna som viktiga länkar till varierande målgrupper." (a.a.s. 41)

Att Telia nyligen vände sig till Ulf Bergqvist från Arbetslivsinstitutet och Lena Hillert från Yrkesmedicin för att förmå dem att sitta med i det vetenskapliga råd som ska granska "riskerna" med mobiltelefoni - ja det var nog knappast någon tillfällighet.

Det är bara lagom!

Jan Åberg jan.aaberg@trollhattan.mail.telia.com

 

Fler dokument med anknytning till ämnet

Några externa länkar som anknyter till ämnet

Interpellation 1998/99:72 av Marianne Andersson (c) till miljöministern om master för mobiltelefoni

Svar på interpellation 1998/99:72 om master för mobiltelefoni (Snabbprotokoll 1998/99:41 Tisdagen den 19 januari, 20 )

"Hårdare lag mot magnetfält i Italien"

"Strålningen hålls hemlig, Hela familjen blev sjuk när basstationerna sattes upp" Aftonbladet

"Sändare till mobiltelefoner stoppas av bostadsbolag" Expressen

"Antenner hemlighålls - är de farliga" Vår bostad

"Sjuk av strålning?" Vår bostad

"En tillflykt undan strålningen"

"Ständig flykt undan sändarna" Norrköpings tidning

"Är elallergi och cancer elaka följder av mobiltelefonerna? "

"Farlig tystnad om nallarna" GP

Boverket ang Mobilmasten i (Väse 29 September, 1998)

Åter till förstasidan
Välkommen och tyck till i gästboken
http://www.kvicksilver.org/9903/kommentar-vase.html