AKTUELLT

SÄLJES:
KUNDANPASSAD FORSKNING

(Svar till "Statlig garanti". RAL och Arbetslivsinstitutet/Huddinge
sjukhus. Våra referenser: Birke-Bergqvist/Hillert)

Föreningen för El -och bildsskärmsskadade (FEB) skickade ett brev till Rådet för Arbetslivsforskning (RAL) den 31/5 1999. Man gjorde det med anledning av att Rådet på regeringens uppdrag håller på med en kunskapsinventering om vad den svenska forskningen på elektromagnetiska fält och biologisk påverkan står, så att regeringen får ett uppdaterat kunskapsunderlag att fatta politiska beslut utifrån.

"KONCENSUS" för att dölja verkliga motsättningar

RAL tillsatte sin handläggare Elisabeth Birke samt Ulf Bergqvist och Lena Hillert för att arrangera en bredare "hearing" om saken. I våras hölls tre s.k. workshops där olika forskare medverkade samt representanter för de strålningsskadade. RAL:s representanter var inte mogna att handha den här uppgiften. I stället för att belysa problematiken styrde de in hela frågan på att uppnå något slags "koncensus" för att - bildlikt talat - förena eld och vatten. Som läget är i dag så torpederas befintlig kunskap i stället för att sammanställas och i stället för en vederhäftig kunskapsöversikt ser det ut som om RAL kommer att leverera en helt otjänlig textsörja till regeringen.

El-och bildskärmsskadades förening ställer förtroendefråga

Detta är bakgrunden till att FEB tvingades att skicka brev till RAL för att förhindra den här katastrofen.

Jag citerar här en del ur FEB:s brev:

"Två incidenter har inträffat under senare tid. Bitr. överläkaren Lena Hillert har medverkat vid information till riksdagsmän arrangerad av Telia - ett företag som har starka kommersiella intressen av att utvärderingen (RAL:s, min anm. JÅ) tar ställning för den sidan i kontroversen som hävdar att elektromagnetiska fält är ofarliga. Enligt uppgift presenterades Hillert som representant för Rådet för Arbetslivsforskning.

Dr med vet Ulf Bergqvist har medverkat som expertvittne i en skadeståndsprocess vid Stockholms Tingsrätt som avser skador, vilka käranden anser orsakade av kraftiga elektromagnetiska fält. Bergqvist vittnade för svarandesidan. Enligt uppgift, dels från närvarande riksdagsmän och dels från pressuppgifter om rättegången, har Hillert och Bergqvist båda argumenterat till förmån för den sida som hävdar ofarlighet när det gäller elektromagnetiska fält.

Vi finner det också anmärkningsvärt att såväl Hillert som Bergqvist ingår i styrelsen för en av Telia Mobile skapad forskningsstiftelse med uppgift att utdela anslag till forskning om mobiltelefoner. Att forskare låter sig förknippas med kommersiella intressen är inte ägnat att stärka förtroendet för deras objektivet.

Med anledning av dessa incidenter finner vi det svårt att ha fortsatt förtroende för de två nämnda deltagarna i Rådets arbetsgrupp -- -- Vi önskar få del av styrelsens för Rådet för Arbetslivsforskning uppfattning om lämpligheten av att personer som är satta att utreda och utvärdera en kontroversiell fråga redan under processen agerar så att deras objektivitet kan ifrågasättas. Har Hillert och Bergqvist fortsatt förtroende från Rådets sida? -- --." ( -- --=op. cit.,JÅ)

DESINFORMATIVA UPPDRAG

Det finns alltså mycket rationella skäl till att RAL:s tillsatta trio torpederar regeringen kunskapsunderlag. Den stora frågan är emellertid om Socialminister Engqvist blir tacksam eller besviken om så blir fallet. Om den här sörjan ska nära den - förutfattade - slutsats som de nämnda forskarna har propagerat i snart 10 år ("inga skäl att oroa sig över de elektromagnetiska fälten, inget är klart bevisat") och på så sätt bespara Engqvist för bekymmer om åtgärder som går Ericsson, Telia med flera emot eller om han ger Rådet en kraftig bakläxa, det återstår att se.

Det är nu därför hög tid att ta bladet från munnen i den här frågan. Vi vet att många journalister, grafiker och andra bildskärmsanvändare har problem med strålningen från elektrisk utrustning (och förmodligen också från kemikalier som läcker ut ur den, speciellt från icke förinbränd utrustning).

Vi har också kunnat studera hur landets ledande forskningsinstitution på området, Arbetslivsinstitutet, har formerat en desinformationsagenda med små råd om hur beslutsfattarna i samhället: Europarapport "Possible health implications of subjective symptoms and electromagnetic fields" av 11 EU-experter under ledning av Ulf Bergqvist, Arbetslivsinstitutet Sverige och Evi Vogel, Strålskyddsinstiutet Tyskland. (se: europarapport samt svaret på kritiken från EU: europasvar )

Den skriften borde var obligatorisk kurslitteratur vid journalisthögskolorna. Den visar hur vetenskapsetablissemanget tänker sig agera för att upprätthålla fortsatt hegemoni med hjälp av riktad mediainformation till allmänhet och till utvalda beslutsfattare.

Styrelsen för RAL svarade på det ovan citerade brevet den 9 juni nyligen. I en två kommande artiklar ska jag återkomma till vad de där skrev.

Jan Åberg

 
PS. OM SEX BORTKASTADE ÅR:

Det är nu mer än sex år sedan Journalistförbundet ställde bildskärmsfrågan på sin arbetsmiljöagenda.

I ett brev till medlemmarna (11/4 -94) skriver man sålunda: "...Mediebranschen är mycket bildskärmsintensiv. Svenska Journalistförbundet har under flera år på olika sätt bistått både journalistklubbar och enskilda individer att dels förebygga skador dels hjälpa redan drabbade. För SJF är det en självklar uppgift att bevaka dessa frågor. Åtta arbetsskador inom bildskärmsområdet ligger för närvarande på TCO:s skadeenhet... För SJF är det en självklar uppgift att på alla sätt verka för att våra medlemmar kan arbeta på arbetsplatser , där miljön kan säkerställas inom alla områden. Där ingår bildskärmsfrågorna som en av de viktigaste uppgifterna."

Och sedan 1994 har läget knappast förbättras. Nu finns också en hel drös av människor som har allvarliga symtom från mobiltelefoner. Läget för de strålningsskadade har kraftigt försämrats. Det enda som har förbättrats och slipats är desinformationen från de inledningsvis omnämnda forskningsinstitutionerna... Ds


Tidigare artiklar som anknyter till den här speciella frågan:

"Inga strålande insikter..."

"Olika slags mobiltelefonforskning"

(Startsverige.nu - Bannerbyte)
(Startsverige.nu - Bannerbyte)
(Har du för övrigt tänkt på de som lägger "nallen" på babytäcket i barnvagnen - vilket ansvar tar Nokia och Ericsson för detta? Eller, som där jag nu arbetar, där man har DECT-telefoner i fickan, nära könsorganen åtta timmar varje dag. Hur ser den - mot förmodan uppkomna - avkomman ut som ett resultat av detta?)


Åter till förstasidan
Välkommen och tyck till i gästboken
© http://www.kvicksilver.org/