AKTUELLT insändare om amalgamenheten i Uppsala

Amalgamenheten
Det totala sveket mot de amalgamskadade patienterna
läggs ner

Här är ett av de väldigt många brev och kort som skickats till sjukhusstyrelsen.

Styrelsen för
Akademiska Sjukhuset

751 85 Uppsala

 

Jag skriver till Dig i din egenskap av att vara förtroendevald styrelseledamot av Uppsala Akademiska Sjukhus. Att vara förtroendevald innebär att åtnjuta förtroendet av att företräda de som väljer. I vissa fall sträcker sig dock uppdraget som förtroendevald långt utöver att enbart företräda sina väljare. Så är det i Ditt fall. Jag tillhör inte din valmanskår men är likväl mycket beroende av vilka beslut Du är med och fattar i ditt uppdrag som styrelseledamot.

När jag för ett och ett halvt år sedan fick provresultat som indikerade kvicksilverförgiftning inledde jag en sanering. De första plomberna togs ut med normala skyddsåtgärder med svåra biverkningar som följd. Därefter fick min företagsläkare och tandläkare kontakt med amalgamenheten vid akademiska sjukhuset i Uppsala. Sedan kunde resten av amalgamplomberna saneras med större kunskap och under betydligt effektivare skyddsåtgärder.

En stor del av min släkt bor sedan generationer i Kanada. Vid ett samtal berättade jag för en av mina kusiner, som bor i staden Vernon i västra Kanada, att jag sannolikt led av amalgamförgiftning. Han uppsökte då stadens bibliotek och kunde senare berätta för mig att han fått klart för sig att Sverige är en ledande nation när det gäller kunskap om tungmetallsförgiftning. Den bästa kunskapen skulle också finnas i universitetsstaden Uppsala. När han berättade detta kände jag både stolthet och stor tillförsikt.

Jag är fortfarande gravt handikappad men många av mina tidigare symtom har redan upphört. Det kommer dock att ta lång tid att bli återställd. Under den tiden känns det tryggt att mina läkare har tillgång till den kunskap som byggts upp i Uppsala. Det finns säkert många i min situation som också behöver likartat stöd. Det är därför närmast med bestörtning som jag fått klart för mig att amalgamenhetens existens är hotad vid akademiska sjukhuset.

Amalgamenhetens har en oerhört stor betydelse inte bara för alla patienter utan också alla tandläkare och läkare runt om i landet som är beroende av den stora kunskap om och behandling av tungmetallförgiftning mm som där finns. Insikten om tungmetaller som orsak bakom många problem växer ständigt. Det kommer obönhörligen att leda till en allt större efterfrågan på behandlingsråd och tjänster från den kunniga personal som finns i Uppsala.

Att i det läget ifrågasätta verksamheten på det sätt som nu sker är kränkande för alla parter. Det är kränkande i första hand för alla patienter som behöver vård. Det är kränkande också för den personal som inget hellre vill än att med rimliga förutsättningar kunna erbjuda den behövliga omvårdnaden. Men det är också kränkande för den valmanskår som satt sin tillit till Er som förtroendevald om ni skulle fatta beslut som inte ligger i deras intresse.

Beslutsfattare har vanligtvis att ta ställning till olika förslag och valmöjligheter. Ofta förekommer det i denna situation påverkan från tjänstemän och allehanda intressenter. I en valsituation kan då ett alternativ framstå som både enklare och lättare. Men det är långt ifrån säkert att det är det enkla och lätta alternativet som är det rätta. Till skillnad från tjänstemän och andra har ni ett ansvar för de beslut som fattas. Det innebär att ni måste överväga inte bara vilka som skall betjänas av beslutet utan också om beslutet är det rätta även långsiktigt. Jag vill därför uppmana Dig att ta de beslut som erfordras för att de läkare, tandläkare och andra som bistår oss som redan drabbats får de resurser och det stöd som behövs för att vård- och rehabiliteringsinsatserna skall bli effektiva.

Enligt min mening borde ni dessutom fatta beslut som säkerställer en fortsatt kunskapsuppbyggnad när det gäller tungmetallers inverkan på oss människor och som också säkerställer en fortsatt rådgivning till läkare, tandvårdspersonal och patienter. I det sammanhanget skulle det vara välkommet om ni även tog initiativ till förverkligandet av det forskningscenter för biverkningar av dentala material som har stöd i motionskrav från samtliga riksdagspartier.

Vi är många som förväntar oss att Du och Dina kollegor fattar sådana beslut att Sverige och Uppsala även i framtiden kommer att kunna vara ett föredöme när det gäller dessa viktiga och livsavgörande frågor.

Täby den 20 oktober 1999

 
Ivan Halvarsson

Demonstration på måndag

Arga och förbittrade patienter kommer att möta upp till en demonstration, för att visa sitt missnöje med sjukhusledningens och politikernas agerande i frågan om Amalgamenheten i Uppsala.
  
Fakta om

Landstingsråd
Mats O Karlsson

Ordförande i sjukhusstyrelsen
Gunnar Hofring

Landstingsstyrelsen

Sjukhusstyrelsen

 
Sista ordet

Ännu är inte sista ordet sagt i den här frågan, det finns fler exempel då politiker har tvingats backa på grund av opinionstrycket, så ännu finns hopp, tveka därför inte - din medverkan kan vara viktig.

 


Läs mer:

Amalgamenheten läggs ner

Nöjda patienter vid Amalgamenheten Här finns Rapporten från amalgamenheten

Akademiska sjukhusets websida och fakultetsrapporten

"Amalgamenhetens vara eller icke vara" Tandvårdsskadeförbundet

Miljonförlust ger miljonvinst

    -----------   några av de insändare Upsala Nya Tidning nobbat   ----------

Vi behöver Amalgamenheten 44 årig tvåbarns mor.

Tandläkare behöver Amalgamenheten

Politikerna är ansvariga för Amalgamenheten

 

"Fri från amalgam - och frisk" Karin Engström var dömd till ett liv i rullstol före 25 års ålder, försäkringskassan ville erbjuda sjukpension, men efter en utredning på amalgamenheten och amalgamsnering blir hon nu bättre och bättre för var dag som går, skriver Arbetarbladet.

Socialstyrelsen kränker de drabbade ett brev från en av patienterna.

Vid andra liknande enheter finns däremot ett starkt missnöje hos patienterna mot omhändertagande och behandling.


Här är några av de insändare som släppts fram av pressen, så snart som möjligt kommer vi här också att presentera en del av de insändare man vägrat att släppa in!

Hur kan ni tänka tanken?

Fatta ett klokt beslut

Stöd amalgamenheten

Många behöver amalgam-enhetenÅter till förstasidan
Välkommen och tyck till i gästboken
© http://www.kvicksilver.org/