AKTUELLT insändare om amalgamenheten i Uppsala

Amalgamenheten
Det totala sveket mot de amalgamskadade patienterna
läggs ner

Här är en av de insändare UNT "vägrar" ta in, är vänskaps-korruptionen så total att man nu totalt stryper den fria debatten?


Politikerna är ansvariga för Amalgamenheten

En stor del av min släkt bor sedan generationer i Kanada. Vid ett samtal berättade jag för en av mina kusiner, som bor i staden Vernon i västra Kanada, att jag sannolikt led av amalgamförgiftning. Han uppsökte då stadens bibliotek och kunde senare berätta för mig att Sverige är en ledande nation när det gäller kunskap om tungmetallsförgiftning. Den bästa kunskapen skulle också finnas i universitetsstaden Uppsala. När han berättade detta kände jag både stolthet och stor tillförsikt.

Amalgamenhetens har en oerhört stor betydelse inte bara för alla patienter utan också alla tandläkare och läkare runt om i landet som är beroende av den stora kunskap om och behandling av tungmetallförgiftning mm som där finns. Insikten om tungmetaller som orsak bakom många problem växer ständigt. Det kommer obönhörligen att leda till en allt större efterfrågan på behandlingsråd och tjänster från den kunniga personal som finns i Uppsala.

Att i det läget ifrågasätta verksamheten på det sätt som nu sker är kränkande för alla parter. Det är kränkande i första hand för alla patienter som behöver vård. Det är kränkande också för den personal som inget hellre vill än att med rimliga förutsättningar kunna erbjuda den behövliga omvårdnaden. Men det kan också bli kränkande för den valmanskår som satt tillit till sina politiker.

Till skillnad från tjänstemän och andra har de förtroendevalda politikerna ett ansvar för de beslut som fattas. Jag vill därför uppmana dessa att ta beslut som säkerställer en fortsatt rådgivning till läkare, tandvårdspersonal och patienter så att vård- och rehabiliteringsinsatserna kan bli effektiva. Enligt min mening borde dessutom beslut fattas som säkerställer en fortsatt kunskapsuppbyggnad när det gäller tungmetallers inverkan på oss människor.

Vi är många som förväntar oss att Sverige och Uppsala även i framtiden kommer att vara ett föredöme i dessa viktiga och livsavgörande frågor.

Täby den 19 oktober 1999

Ivan Halvarsson

Demonstration på måndag

Arga och förbittrade patienter kommer att möta upp till en demonstration, för att visa sitt missnöje med sjukhusledningens och politikernas agerande i frågan om Amalgamenheten i Uppsala.
  
Fakta om

Landstingsråd
Mats O Karlsson

Ordförande i sjukhusstyrelsen
Gunnar Hofring

Landstingsstyrelsen

Sjukhusstyrelsen

 
Sista ordet

Ännu är inte sista ordet sagt i den här frågan, det finns fler exempel då politiker har tvingats backa på grund av opinionstrycket, så ännu finns hopp, tveka därför inte - din medverkan kan vara viktig.

 


Läs mer:

Amalgamenheten läggs ner

Nöjda patienter vid Amalgamenheten Här finns Rapporten från amalgamenheten

Akademiska sjukhusets websida och fakultetsrapporten

"Amalgamenhetens vara eller icke vara" Tandvårdsskadeförbundet

Miljonförlust ger miljonvinst

    -----------   några av de insändare Upsala Nya Tidning nobbat   ----------

Vi behöver Amalgamenheten 44 årig tvåbarns mor.

Tandläkare behöver Amalgamenheten

Brev till styrelsen för Akademiska sjukhuset

 

"Fri från amalgam - och frisk" Karin Engström var dömd till ett liv i rullstol före 25 års ålder, försäkringskassan ville erbjuda sjukpension, men efter en utredning på amalgamenheten och amalgamsnering blir hon nu bättre och bättre för var dag som går, skriver Arbetarbladet.

Socialstyrelsen kränker de drabbade ett brev från en av patienterna.

Vid andra liknande enheter finns däremot ett starkt missnöje hos patienterna mot omhändertagande och behandling.


Här är några av de insändare som släppts fram av pressen, så snart som möjligt kommer vi här också att presentera en del av de insändare man vägrat att släppa in!

Hur kan ni tänka tanken?

Fatta ett klokt beslut

Stöd amalgamenheten

Många behöver amalgam-enhetenÅter till förstasidan
Välkommen och tyck till i gästboken
© http://www.kvicksilver.org/