AKTUELLT insändare om amalgamenheten i Uppsala

Amalgamenheten
Det totala sveket mot de amalgamskadade patienterna
läggs ner

Här är en av de insändare UNT "vägrar" ta in, är vänskaps-korruptionen så total att man nu totalt stryper den fria debatten?


Tandläkare behöver Amalgamenheten

Det är uppenbart att förekomsten av tungmetaller och andra toxiska ämnen ökar i naturen. För att möta denna negativa utveckling är det viktigt att minska exponeringen från främst tungmetaller så långt det är möjligt. Detta är ett av de viktigaste motiven till att så många som möjligt borde få sina amalgamfyllningar sanerade under största möjliga säkerhet. Amalgamfyllningar består ju till hälften av kvicksilver som sannolikt utsöndras långsamt och under lång tid. Precis som för allt annat kan man också utgå ifrån att människor i olika utsträckning är känsliga för den belastning som följer av denna utsöndring. En del får sannolikt mycket besvärande och påtagliga symtom.

Jag är en av de tandläkare som sedan flera år arbetar med metallfria alternativ när det gäller dentala material. Till min praktik på Sveavägen i Stockholm kommer i växande omfattning patienter som vill byta ut sina amalgamfyllningar. En del av dessa har ganska svåra neuromotoriska störningar. För dessa patienter är det mycket viktigt att optimera skyddet av patienten i samband med amalgamsaneringen. Vanligtvis har dock vi tandläkare varken tillräcklig kunskap eller tillräckligt bra utrustning för denna patientgrupp. Även om jag själv har ovanligt bra utrustning på min klinik och därutöver också är väl insatt i problematiken har jag likväl varit i behov av råd och stöd från den kunniga personal som finns på amalgamenheten vid Akademiska sjukhuset i Uppsala.

Det har nu kommit till min kännedom att existensen är hotad för amalgamenheten. Enligt min mening är det bara ett tecken på att det i sjukhusets ledning saknas insikt om de verkliga behoven. Resurserna borde snarare förstärkas inom detta verksamhetsfält. Det skulle i sin tur kunna innebära stora besparingsmöjligheter inom andra områden. De samhällsekonomiska vinsterna skulle också sannolikt bli betydande. Därutöver skulle livskvaliteten för denna grupp svårbehandlade patienter öka påtagligt.

Det blir alltfler tandläkare som har höga ambitioner när det gäller att initiativ för att minimera riskerna för patienterna. För att kunna fullfölja en sådan ambition erfordras kontinuerlig tillgång till information om de senaste rönen. Såvitt jag kan bedöma så finns den bästa kunskapen om dessa viktiga frågor att tillgå i Uppsala på amalgamenheten och vid det metallbiologiska kompetenscentret.

Se därför till att verksamheten inte bara räddas utan utvecklas !

Noran DeBasso

Demonstration på måndag

Arga och förbittrade patienter kommer att möta upp till en demonstration, för att visa sitt missnöje med sjukhusledningens och politikernas agerande i frågan om Amalgamenheten i Uppsala.
  
Fakta om

Landstingsråd
Mats O Karlsson

Ordförande i sjukhusstyrelsen
Gunnar Hofring

Landstingsstyrelsen

Sjukhusstyrelsen

 
Sista ordet

Ännu är inte sista ordet sagt i den här frågan, det finns fler exempel då politiker har tvingats backa på grund av opinionstrycket, så ännu finns hopp, tveka därför inte - din medverkan kan vara viktig.

 


Läs mer:

Amalgamenheten läggs ner

Nöjda patienter vid Amalgamenheten Här finns Rapporten från amalgamenheten

Akademiska sjukhusets websida och fakultetsrapporten

"Amalgamenhetens vara eller icke vara" Tandvårdsskadeförbundet

Miljonförlust ger miljonvinst

    -----------   några av de insändare Upsala Nya Tidning nobbat   ----------

Vi behöver Amalgamenheten 44 årig tvåbarns mor.

Politikerna är ansvariga för Amalgamenheten

Brev till styrelsen för Akademiska sjukhuset

 

"Fri från amalgam - och frisk" Karin Engström var dömd till ett liv i rullstol före 25 års ålder, försäkringskassan ville erbjuda sjukpension, men efter en utredning på amalgamenheten och amalgamsnering blir hon nu bättre och bättre för var dag som går, skriver Arbetarbladet.

Socialstyrelsen kränker de drabbade ett brev från en av patienterna.

Vid andra liknande enheter finns däremot ett starkt missnöje hos patienterna mot omhändertagande och behandling.


Här är några av de insändare som släppts fram av pressen, så snart som möjligt kommer vi här också att presentera en del av de insändare man vägrat att släppa in!

Hur kan ni tänka tanken?

Fatta ett klokt beslut

Stöd amalgamenheten

Många behöver amalgam-enhetenÅter till förstasidan
Välkommen och tyck till i gästboken
© http://www.kvicksilver.org/