AKTUELLT rapport om amalgamenheten i Uppsala

Turerna och desinformationen om amalgamenheten har avlöst varandra de senaste veckorna.

Senast i raden var Upsala Nya Tidning, som villigt och glatt den 12 oktober på förstasidan basunerar ut "UNT kan i dag avslöja att Amalgamenheten orsakar miljonförluster för Akademiska sjukhuset."

Att detta skulle vara något nytt och okänt för sjukhusledningen är att vilseleda läsarna, och det är inte enheten utan ledningen som själva försatt sig i den här situationen. Det är de som bestämmer antalet anställda och därmed kostnaderna, och de har under senaste tre åren regelbundet informerats om situationen vid de möten som sjukhusledningen och amalgamenheten haft.

I ett vidare perspektiv handlar det, i varje fall för samhället i helhet om en ren vinst. En stor undersökning som gjorts av civilekonom Lena Eriksson, som kommer att publiceras under de närmaste månaderna, visar på vinster för både samhället och patienter, som "vid misstänkt" amalgamrelaterad ohälsa får sina tandfyllningar utbytta." Patienterna får dessutom höjd livskvalitet.

 
Miljonvinster för samhället

Varje patient som kan återgår i arbete sparar mångmiljonbelopp för samhället. Men bråket står också kring att amalgamenhetens personal vill söka ny kunskap om hur man skall kunna hjälpa dessa patienter och då inte bara använda gamla vedertagna diagnos- och provtagningsmetoder.

 
Medveten kampanj för att misskreditera

Att dessa artiklar om granskning av ekonomi, påstått felaktiga provmetoder och medicinska fakultetens rapport, är inget annat än ett försök att förtala den verksamhet som bedrivits och hjälpt hundratals människor till ett friskare och bättre liv!

Att detta dyker upp just när politikerna i sjukhusstyrelsen skall besluta om enhetens framtid och ett återöppnande är tredje statsmaktens sätt att sätta sina käppar i hjulen. Att UNT nu nobbar insändare som kritiserar skeendet visar att tidningen tagit ställning för sjukhusledningens tidigare åsikter. Vilka kopplingar som finns är ännu oklart, men varför har tidningen nu plötsligt stoppat Tandvårdsskadeförbundets "pluggannonser"? Och beredvilligt publicerat en artikel om att ett så kallat MELISA-test skulle ge felaktigt utslag.

 
MELISA-test

Amalgamenheten har bland annat använt sig av MELISA som är en vidareutveckling av en under 30 år använd rutinanalys för att utvärdera cellulär immunitet inom klinisk immunologi Lymfocytstimulationstestet (LST).

Detta vill nu ledningen stoppa, om orsaken är den desinformation Upsala Nya Tidning så beredvilligt ställde upp med den 29 september, genom att lyfta fram en mycket liten och dåligt underbyggd studie och presentera den som "vetenskap" och sanning har inte gått att utröna!

Påståendet att "UNT redovisar resultat av vetenskapliga studier av hög kvalitet" som UNTs Åke Spross skriver, när de får kritik är skamligt. Och visar endast på vilken låg nivå deras artiklar för att misskreditera amalgamenheten ligger.

Studien man refererar till är mycket liten och det är därför helt felaktigt att dra så långtgående slutsatser om resultatet, hur kunde man hävda att patienterna var friska, när gjordes testen, ja det finns många frågor att ställa.


Läs mer:

Nöjda patienter vid Amalgamenheten Här finns Rapporten från amalgamenheten

Akademiska sjukhusets websida och fakultetsrapporten

"Amalgamenhetens vara eller icke vara" Tandvårdsskadeförbundet

Sluta trakassera amalgamenheten insändare i UNT

MELISA®   www.melisa.org


  
Pressnytt:

Sorgligt utspel i Dagens UNT (18/10-99)

Dagens UNT anser att tandvårdsskadeförbundet driver kampanj, när man visar på fakta och kritiserar

Ett brev till ansvarige utgivaren Jorgen Ullenhag på UNT

(Startsverige.nu - Bannerbyte)
(Startsverige.nu - Bannerbyte)
Insändare i Enköpings Posten:

Bevara amalgamenheten

Amalgamenheten i vågskålen

Läkarna klarar inte av sitt jobb

Vad händer nu med amalgampatienterna?

Amalgam-ett samarbetsproblem

Öppna amalgamenheten


"Fri från amalgam - och frisk" Karin Engström var dömd till ett liv i rullstol före 25 års ålder, försäkringskassan ville erbjuda sjukpension, men efter en utredning på amalgamenheten och amalgamsnering blir hon nu bättre och bättre för var dag som går, skriver Arbetarbladet.

Socialstyrelsen kränker de drabbade ett brev från en av patienterna.

Vid andra liknande enheter finns däremot ett starkt missnöje hos patienterna mot omhändertagande och behandling.
Åter till förstasidan
Välkommen och tyck till i gästboken
© http://www.kvicksilver.org/