AKTUELLT rapport från amalgamenheten i Uppsala
 
Livskvalitets förbättring Symtomförbättringar
(tabellerna finns i rapporten, se nedan)

Nöjda patienter vid Amalgamenheten

 
En överväldigande majoritet av de patienter som fått utredning och behandling vid Amalgamenheten är nöjda eller mycket nöjda med bemötande och omhändertagande.

Att mer än hälften dessutom har fått en förbättrad hälsa och en förhöjd livskvalite, är i dessa sammanhang helt revolutionerande och talar sitt tydliga språk om behovet av denna enhet.

 
Anledning att öppna enheten igen

På grund av kritik från soscialstyrelsen mot amalgamenheten, stoppades mottagningen av nya patienter under 1996, men med de häpnadsväckande resultat som nu sammanställts av hur hälsan och livskvaliten för de patienter som remitterats till enheten förbättrats, måste enheten snarast öppnas för nya patienter!

Att 68 procent av dessa patienter nu uppvisar så tydliga förbättringar med minskade symtom, kan inte ses som annat än remarkabelt, de har ju tidigare valsat runt i vårdapparaten utan att få någon hjälp alls!

 
På vems sida står sjukhusledningen och medicinska fakulteten?

Därför är nu sjukhusledningens och medicinska fakultetens agerande för att permanent stänga amalgamenheten ett grovt brott mot mänskligheten. Men man kan förstå dessa läkares frustration, när patienter som man tidigare sagt vara kronisk sjuka och ej behandlingsbara, nu så dramatiskt har förbättrats! Att man här nu skyller på samarbetssvårigheter tyder snarare på avundsjuka, vilket kan komma att sätta patienterna i kläm.

 
Politikernas roll

Hoppet för alla dessa patienter som nu står i kö för att få komma till amalgamenheten är de politiskt valda, och att tjänstemännen sedan följer de politiska besluten, vilket tyvärr inte alltid är fallet. Ett agerande som man på politisk nivå nu börjar bli mer och mer irriterade över, och som är ett konstitutionellt brott.

När amalgamenheten inrättades hade politikerna modet att genom sina beslut gå emot det medicinska etablissemanget, som konsekvent och ihärdigt avfärdat alla hälsorisker med amalgam. Den 20 september är nästa sammanträde för sjukhusstyrelsen, kommer man då att våga gå emot etablissemanget än en gång eller kommer man att svika patienterna?

 
Läs rapporten med fakta om patienternas hälso- och livskvalitesförbättring, svara sedan på frågan om det är möjligt att inte återöppna enheten? 700 patienter från det egna landstinget och lika många utifrån står i dag i kö för att få komma dit!     skriv gärna och berätta vad du tyckerDu behöver Acrobat Reader, som är gratis, för att läsa dessa dokument.
 

Rapport från amalgamenheten

Bilaga 1.

Bilaga 3.Amalgamenhetens tillkomst

 
Socialstyrelsen kränker de drabbade ett brev från en av patienterna.

Vid andra liknande enheter finns däremot ett starkt missnöje hos patienterna mot omhändertagande och behandling.

(Startsverige.nu - Bannerbyte)
(Startsverige.nu - Bannerbyte)

 
Åter till förstasidan
Välkommen och tyck till i gästboken
© http://www.kvicksilver.org/