AKTUELLT

 
Amalgamenhet i Uppsala

  
Skrivelse till socialdepartementet
 
Uppsala ansöker om biverkningsenhet

Landstingsstyrelsen i Uppsala vill träffa socialministern för att få framföra sina synpunkter på lokaliseringsfrågan för ett kompetenscentrum för biverkningar av tandvårdsmaterial, detta framgår av den skrivelse man skickat till Socialdepartementet.
 
Alla partier står bakom denna ansökan där man lyfter fram den unika kunskap som redan finns i Uppsala.

"Enligt landstingsstyrelsens mening har Uppsala de bästa förutsättningarna för att ta emot detta kompetenscentrum. Som skäl för detta kan anföras att det idag finns flera naturliga samarbetspartners till centret som är lokaliserat till Uppsala nämligen Läkemedelsverket, Metallbiologiskt centrum, Biomedicinskt centrum, Uppsala universitets medicinska fakultet och amalgamenheten vid Akademiska sjukhuset.

Folktandvården i Uppsala län har samtliga förekommande odontologiska specialiteter i Uppsala och har en väl etablerad och fungerande epidemiologisk uppföljning av barn och vuxna. Inom folktandvården finns vidare specialister med akademisk kompetens: en professor och docent, en docent samt tre disputerande varav en har specifik kompetens rörande dentala material."

Vänsterpartiets syfte?

Vad vänsterpartiet syftar till när man reserverar sig i den annars helt eniga Landstingsstyrelsen mot skrivningen i första stycket "förutsättningarna" och vill att man bara skall skriva "förutsättningar" är en gåta.

Vänsterpartiets gruppledare i Uppsala, Robin Dahl säger att de saknar tillräckligt djupa underlag för att Uppsala har de bästa förutsättningarna, de kan också tänka sig Umeå som ett alternativ. Vad som skulle saknas eller inte vara bra med Uppsala kan eller vill man inte tala om.

Att det skulle ha någon koppling med professor Lars Jacobssons i Umeå med fleras åsikter om en psykologiska förklaring av patienternas symtom vill inte riksdagsledamoten och blivande ordföranden i socialutskottet Ingrid Burman vidkännas. Vi får för de drabbades skull tro att hon också menar det, och att man i socialutskotten inte ytterligare genom en massa utredningar förhalar hjälpen till de som är sjuka. Och att man snarast möjligt kan häva det intagningstopp som amalgamenheten i Uppsala har.

Det är nu patienter är sjuka inte när byråkraterna har planerat färdigt!

 
Felaktiga och vilseledande rykten

Det florerar kritik som går ut på att man på amalgameheten enbart koncentrerar sig på amalgamet och att man inte har kunskaper om vad kombinationen av olika tandvårdsmaterialser ger för biverkningar, men inget kan vara mera fel!

Det är istället på amalgamenheten man funnit reaktioner mot ett flera matrial som det tidigare varit okänt kunde ge biverkningar, titan eller kadmium i guttaperka är några exempel.

Politiskt val

Här nedan finner du länkar till många dokument som visar hur fel det kan bli, och detta drabbar i första hand patienterna som är sjuka och inte får den hjälp de borde få, det visar också hur viktigt det är var våra politiker lägger resurserna, om de drabbade skall få hjälp och Sverige en friskare befolkning.


Välkommen och tyck till i gästboken