AKTUELLT         Patient stämmer Landsting

    Medborgaren till för staten, eller är staten för medborgaren, något för våra politiker att fundera över.
Människan eller staten

Missbehandlade patienter får gå till domstol för att få upprättelse för undanhållen vård.

Landsting tvingas svara vid domstol för sjukvårdens underlåtenhet att remittera patient till specialistvård.

När den av sjukdom svaga individen måste väcka talan vid domstol för att få upprättelse för skador till följd av undanhållen vård, har samhällsapparaten spårat ur.

 

  
Mer att läsa

Patienter kräver miljoner

RFV och Tranås anstalten

Vem värjer sig mot kunskap?

Övergrepp inom sjukvården


Om målet

Stämmnings- ansökan

Under flera år har sjukvården och specialisttandvården vid Centrallasarettet i Västerås bollat en metallöverkänslig patient mellan sig. Patienten blev allt sämre trots de åtgärder som vidtogs. Ändå vägrades patienten, i strid med läkarförbundets etiska regler samt hälso- och sjukvårdens bestämmelser om god vård och respekt för patientens självbestämmanderätt, specialistremiss till utredningsenhet med kunskaper inom immunologi och immuntoxikologi.

Till slut lyckades patienten, med lånade pengar, själv bekosta sin utredning som privatpatient, en utredning som ledde till den behandling hon behövde för att tillfriskna. Nu vägrar lands-tinget att ersätta patienten för hennes utlägg och den skada hon förorsakats genom landstingets försummelser.

Landstinget åberopar sakkunnigutlåtande från en käkkirurg/tandläkare i rent medicinska spörsmål.

 
Finns det någon chans att få upprättelse?

Kommer patienten att ha någon chans mot landstinget som har stora resurser till sitt förfogande för att överbevisa rätten om att patienten har fel och myndigheten rätt. Som alla vet går makt att köpa för pengar, men vore det inte bättre om landstingen ville lägga sina resurser på att hjälpa patienterna i stället för att processa. Det är hög tid att politikerna tar sitt ansvar och stoppar denna typ av vansinne, eller vill de ha ett samhälle där man först missbehandlar och kränker den enskilde och sedan nekar upprättelse för skador som kränkningen förorsakat. Om så är får vi se till att byta ut de folkvalda till nästa mandatperiod.

 
Vilseledande information

Detta sker samtidigt som landstingsförbundet går ut och proklamerar ”Patienten i centrum”. Det pratas och informeras, men uppenbart ligger det inte mycket bakom allt tal om patient-rättigheter. De metallöverkänsligas problem kvarstår så länge läkarnas/tandläkarnas fördomar styr vård och behandling av dessa patienter.

 
Läs:

stämmningsansökan

Domen 5 år senare "Landsting dömt till skadestånd"

Välkommen och tyck till i gästboken