INSÄNDARE

 
Övergrepp inom sjukvården
- elöverkänslig patient illa behandlad
   
Efter bildskärmsarbete,
är detta inbillning eller verklighet?
 (obs inte samma person som i art.)


En elöverkänslig patient har
tvingats sitta framför TV
två timmar om dagen och
personalen har ställt
sig runt sängen med
påslagna mobiltelefoner!


Det är fruktansvärt att höra hur patienter behandlas på Sjukhuset i Varberg år 1998.

En elöverkänslig patient som, lider så, svårt av brännande plågor i huden orsakade av elektromagnetiska fält, att hon inte står ut i vanlig elmiljö utsätts för fruktansvärt kränkande behandling av läkare och övrig vårdpersonal.

  Denna patient som inte tål minsta elektromagnetiska fält, tvingas att utsätta sig för höga fält från lysrör och andra elektriska apparater, med syftet att hon skall vänjas vid fältet. Detta kan närmast liknas vid att läka brännsår med en gasollåga mot den skadade huden.

Behålla pengarna

  Är det denna typ av behandling vi stöder med våra skattepengar, är det förståeligt om stora grupper skulle vilja stänga en del av sjukhusen och behålla pengarna i egen ficka.

  Det är tydligen, så att Socialstyrelsen med sina nya råd om behandling av dessa patienter gör en stor insats, även om det för varje tänkande individ är självklart att som det står i paragraf 2 i hälso och sjukvårdslagen "vården skall bygga på respekt för patientens självbestämmande och integritet och så långt som möjligt utformas och genomföras i samråd med patienten".

Stöd för läkare

Socialstyrelsen säger vidare "Med hänsyn till de klagomål som framförts från patienter och patientföreningar har Socialstyrelsen ansett det angeläget att som ett stöd för hälso och sjukvården, i allmänna råd närmare utveckla hur man kan bemöta och utreda här berörda patienter".

  Fallet på sjukhuset i Varberg visar att behovet att stödja vilsna läkare är stort. Man kan inte begära att alla läkare förstår alla processer i patientens olika organ vid olika typer av miljöbelastningar. Men att det finns läkare i den svenska vården med en så stor portion dumhet och okunskap, att de provocerar svårt sjuka människor på detta sätt är helt otroligt.

  Detta vi fått till vår kännedom är bara ett fall. Hur många fall av övergrepp har skett på psyket i Varberg utan att det kommit fram? Vi undrar, finns det fler fall av patienter som utsatts för övergrepp? I så fall bör det anmälas till Hälso och sjukvårdens ansvarsnämnd.

Undvik fler övergrepp

Det är alla sjukas rätt, att få hjälp och behandling inom sjukvården. Man skall inte riskera att bli misshandlad av sin läkare, när man redan är svårt försvagad av sin sjukdom. Det är dags nu att Landstinget Halland ser till att anställa eller utbilda en läkare, som får tillräckliga insikter och kunskaper i de nya miljörelaterade sjukdomarna, för att undvika fler övergrepp

ULLA OCH ROLAND JOHANSSON

(har tidigare också varit införd i Hallands Nyheter den 4 aug -98)

Relatearde dokument:
Okunskap och fördommar innom sjukvården i Östersund

Välkommen och tyck till i gästboken