AKTUELLT                 lyssna - på - tandläkare


Tandläkare Olle Redhe i Falun har under många år forskat på sambandet mellan amalgam och sjukdomar.
Olle Redhe

Är helt säker

på amlgamets

olämplighet som

tandlagningsmaterial.

 
Allt fler undersökningar visar på ett mycket starkt samband mellan amalgam i tänderna och en mängd olika sjukdomar och symptom.

Detta hävdar tandläkaren Olle Redhe från Falun, som var i Skövde och höll föredrag den 22 november. Efter många års forskning bland sina patienter är han helt säker på sambandet.

- Jag vet inte ett enda symptom som inte skulle kunna ha sitt ursprung i amalgamet. Därmed är det inte sagt att alla symptom enbart beror på amalgamet, förklarar han.

  
LYSSNA

Lyssna på en intervju som sändes i Radio Falköping inför föreläsningen i Skövde

Lyssna nu


Du behöver programet
RealAudio

Som exempel nämner han muskelsjukdomen MS (multipel skleros). Hans erfarenhet är att kvicksilvret i amalgamet är en av flera bovar i dramat för dessa patienter.

- Min och många andras erfarenheter är att summan av miljögifterna, stress och andra belastande faktorer avgör om kroppens försvarsmekanismer slås ut. Då uppstår lätt sjukdom, säger Olle Redhe.

 
Ett flertal studier bland fristående forskare visar på ett klart samband mellan amalgam och en mängd svåra symptom och sjukdomar.

I många fall rör det sig om "obotliga" sjukdomar som MS, astma, allergier, fibromyalgi, epilepsi, Parkinson och Alzheimer. Efter att de sanerat bort alla metaller ur munnen har de blivit friska eller betydligt bättre.

En av de mest utförliga kliniska studierna i landet står Olle Redhe för. Där studerade han vad som hände med ett 100 tal av sina patienter efter amalgamsanering.

Resultatet var häpnadsväckande! Fyra år efter sanering hade 97 procent av patienterna fått färre symptom eller var friska. Bäst resultat hade gruppen mag och tarmsjuka, där 81 procent av symptomen försvann.

I sin bok Sjuk av amalgam beskriver han detaljerat sjukdomarna hos en stor del av patienterna och deras dramatiska tillfrisknande.

Det mest slående exemplet i studien är "fall A93" som handlar om den då 29 åriga förskolelärarrinnan som led av den dödliga sjukdomen ALS.

  
Läs mer här

"fall A93"

"fall A85 allergi

"obotliga" sjukdomar går att bota

Okunskap om amalgam!

Tandfyllning orsak till flera sjukdomar?

Kvinnan hade fått sin diagnos på en neurologisk universitetsklinik. Läkarna hade inte något hopp att ge, men på eget initiativ sökte hon upp Olle Redhe för att få sina tänder sanerade. Sex veckor efter att sista amalgamfyllningen tagits bort mådde hon mycket bättre.

När hon fem månader senare kallades till en undersökning på samma klinik, fick hon en objektiv bekräftelse på det som hon kände redan hänt. Hon hade blivit frisk, och är det 6 år senare också. Hennes fall ansågs så uppseendeväckande att den medicinska tidskriften International Journal of risks and safety in medicin skrev om händelsen.

Siffrorna talar klart och tydligt mot bruket av amalgam. Enligt Olle Redhe visar de att de allra flesta med olika sjukdomssymptom kan förbättras av amalgamsanering.

- Men det är mycket viktigt att den går rätt till. En okänslig och osakkunnig sanering kan tyvärr försämra tillståndet för patienten. Ibland kan det leda till rena katastrofen.

En bra skyddsutrustning hos tandläkaren som håller kvicksilverångorna borta. Och vilka ersättningsmaterial som används är enligt Olle Redhe helt avgörande.

 

VARNING!
Felaktig sanering, kan göra dig
allvarligt sjuk för all framtid.

Väldigt många tandläkare saknar nödvändig kunskap

Skaffa därför kunskap innan du börjar!
Tandvårdsskadeförbundet har kunskap

Välkommen och tyck till i gästboken