granskning
av artikel i Läkartidningen

Innehålls- förteckning

1, 2, 3
Bakgrund
Syfte
Metod

4,
Kritisk
Granskning

5, 6,
Resultat
Slutsats
Diskussion
Källförteckning

Åter till
Abstrakt
index

Högskolan i Örebro
Institutionen för samhällsvetenskap

SJUK AV AMALGAM?

Kritisk granskning av artikel i Läkartidningen

Hemlaboration, 3 poäng
Utredandets metodik och psykologi, 10 p
Februari 1997
Mirjam Håkansson

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Sida
1 BAKGRUND 2
2 SYFTE 2
3 METOD 2
4 KRITISK GRANSKNING AV
ARTIKELN "SJUK AV AMALGAM?"
3
5 RESULTAT 4
6 SLUTSATS OCH DISKUSSION 4
Källförteckning 4


FÖRORD
Anledningen till att jag engagerat mig i ett så kontroversiellt ämne som amalgamfrågan är att jag själv har varit sjuk av amalgam -och andra tandlagningsmaterial- trots att socialstyrelsen konsekvent förnekar att problemet finns. Så länge socialstyrelsen inte erkänner att människor kan bli sjuka av amalgam och andra tandlagningsmaterial, så går det heller inte att få någon hjälp inom vare sig sjukvården eller tandvården. Dock finns det ett antal läkare, tandläkare och forskare, både i Sverige och andra länder, som har insett vilka skadeverkningar amalgam och andra metaller för med sig. De ställer helhjärtat upp på patienternas sida och har en nästan omänsklig arbetsbörda på grund av alla de patienter som söker sig till dem för att få hjälp. Allt fler människor kommer till insikt om amalgamets och metallers skadliga inverkan på den biologiska vävnaden. Att förtroendet för socialstyrelsen inte är stort hos dessa människor är lätt att gissa. Efter att ha införskaffat en mängd kunskap om metaller från såväl litteraturen och forskningsrapporter som genom kontakter med bl a forskare inom immuntoxikologi och korrosion, har jag genom de goda råd jag fått återvunnit hälsan genom att inta antioxidanter (vitaminer och mineraler) och genom att genomföra en försiktig sanering av alla metaller, inklusive amalgam, i tänderna. Detta tvärtemot socialstyrelsens rekommendationer! ( Detta är en 12 sidor lång uppsats som jag skannat in och överföra till HTML med det språkets begränsningar. )