AKTUELLT 2002-02-11

Vitaminfrågan i EU

Heder åt våra EU-parlamentariker Jonas Sjöstedt och Per-Arne Arvidsson som undertecknat följande förslag att ta avstånd från det så kallade vitamindirektivet, som på initiativ av den internationella läkemedelsindustrin är på väg att drivas igenom i EU-parlamentet!

The amendment that would reject the Vitamin Directive was signed by:

Hans Blokland, Alexander de Roo, Jonas Sjöstedt, John Bowis, Per-Arne Arvidsson, Jules Maaten, Chris Davies, Avril Doyle and Patricia McKenna

Amendment 1 Rejects the common position by the European Council that there is a Need for the Vitamin Directive;

Justification

With regard to the different cultures in the Member States, there is no need for legislation in this area. Having no legislation has not proved to have any negative effects either. Above all, this Common Position will not solve the "problems", instead it will more or less create new ones.

Ovanstående är hämtat från den s k IAHF-listan 31 januari. Tillhörande originaldokument finns på www.codexalimentarius.org/data/10001/amendmentII.rtf.doc. Se också www.codexalimentarius.org/.

Förslaget sågar av direktivet på exakt rätt punkt med några väl valda formuleringar. Alla mer begränsade ändringsförsök kommer med obeveklig automatik att leda till seger för läkemedelsindustrin, eftersom de inte rubbar den för industrin viktiga principen att en viktig marknad kan få detaljregleras med hjälp av förment vetenskapliga argument.

Initiativet till ovanstående "Amendment 1" lär komma från Irland. Industrins linje uppges ha ett ordentligt övertag, men frågan är ännu inte avgjord. Det är en frihetsfråga med global räckvidd och har från första början hanterats så av industrin i dess planer för inskränkningar. På längre sikt står naturligtvis de politiska organens anseende på spel, och ännu mer direkt befinner sig läkarvetenskapens redan något skamfilade anseende i farozonen, eftersom industrins intressen har fått både tyst och öppet stöd från det hållet. Med karakteristisk kortsiktig logik uppfattas allmänhetens stora intresse för vitaminer och kosttillskott som en "störning" i den medicinska världsbilden. Bland läkare har det alltid varit ont om hängivna försvarare av frihet på hälsoområdet så snart det gällt konkurrerande verksamheter eller annat som man anser sig ha sakkunniga synpunkter på.

Det finns många mycket goda skäl att önska den här aktionen framgång!

Per Dalén


Mer att läsa:

Lössen i frihandelsfanans veck

Färsk frukt och / eller vitaminer och mineraler

Magnesium och dess betydelse för hälsan

Selen är ett livsnödvändigt

C vitamindropp en beprövad metod
 


Ad delivered by Hi-exchange
Kommentera artikeln

  Namn:
  e-mail:

Åter till förstasidan
Välkommen och tyck till i gästboken
© http://www.kvicksilver.org/