AKTUELLT  
mona_sahlin.jpg (8655 bytes)
Foto: Bosse Kinnås
Öppet brev till Mona Sahlin

”RALF-rapporten  ljuger”


För tio år sedan sa du i tidningen Ny Teknik att ”Vi kan inte sitta och vänta på forskningsresultat längre. Vi måste sätta strålkastare på problemet och göra det legitimt att vara elöverkänslig.”

  Då var du arbetsmarknadsminister. Nu är du biträdande näringsminister och har ansvaret för beredningen av den rapport som Rådet för arbetslivsforskning (RALF) lämnat vad gäller ”Elöverkänslighet och hälsorisker av elektriska och magnetiska fält”. Nu har du chansen att göra verklighet av dina ord.

  Det första du måste göra är att lägga rapporten åt sidan, för den för dig bakom ljuset. Det var olyckligt att RALF från första början valde en arbetsgrupp med ledamöter som sedan tidigare var kända för sin negativa inställning till elöverkänslighet. Först ville RALF genomdriva en kontroversstudie om elöverkänslighet och sedan en konsensussyn på densamma. Men någon kontroversstudie blev det inte. Men konsensussynen genomdrevs fastän handikappombudsmannen (HO) sa att det inte fanns förutsättningar för en sådan.

  Av de 18 experter som hade fått vara med i en del av uppdraget hade sex hoppat av. Så man förstår ju vad HO menar. Men några andra som verkligen blev lurade är de 438 personer som genom RALF:s annonser uppmanades att berätta om sina erfarenheter. Av den särskilda rapport som utlovades blev ingenting och du fick breven i en kartong.

  Jag vet inte om du börjat läsa dem än. Det är skrämmande läsning om hur människor behandlas i samhället och om hur livet förändras av sjukdom.

  När RALF skriver att det inte går att dra några slutsatser från breven är det ren och skär lögn. Och när du läser i RALF-rapporten att "i många fall tycks en spontan förbättring ske utan några specifika åtgärder" ska du veta att inte en enda av de 438 brevskrivarna har varit med om detta. Däremot är det bra att undvika elektriska och magnetiska fält om man mår dåligt av dem.

  Passa på att läsa om det i breven för i RALF:s rapport finns sådan kunskap inte med. I Miljöhälsorapport 2001 beräknar man att det finns 200 000 elöverkänsliga i Sverige. Och kan du tänka dig, knappt hälften blir utan besvär genom att undvika fält. Det är väl bra. Det borde man unna den andra halvan också.

Med de bästa hälsningar
Eva Ljungberg, Väse
Elöverkänslig

 
Det öppna brevet har även varit infört i Aftonbladet den 20 maj 2001

 
Läs också om
Forskare som hoppar av
Mona Sahlin och de elöverkänsliga
"Mörkläggningen"
Existerar elöverkänslighet?
Tystad forskning?

 


Ad delivered by Hi-exchange
 

Fler artiklar om strålning / el

Elkänslighet, oro och psykologiskt betingat?

Inga strålande insikter hos regering och miljödepartement

Biologiska effekter av radio- och mikrovågor.

Rådet för arbetslivsforskning svarar på kritik om den "kundanpassning" som inte gagnar medborgarna utan i alla stycken först företräder mobil branschen.

Kommentarer till överklagade bygglov för mobiltelefonmaster

Kunskapsläget beträffande känslighet för mobiltelefonsändare

OLIKA SLAGS MOBILTELEFONFORSKNING

Övergrepp inom sjukvården - elöverkänslig patient illa behandlad

Forskare varnar för Mobiltelefoner

Mobiltelefoner och hälsorisker

Mobiltelefonstationer - hälsorisker

Förbud mot mobiltelefon. I Tyskland

Härliga tider! Strålande tider!

"MASTEN MÅSTE TAS BORT"

Bestrålning


Åter till förstasidan
Välkommen och tyck till i gästboken
© http://www.kvicksilver.org/