Tillbaks till senaste nytt på sidorna

1998-06-10   Nytt

En omstrukturering av sidorna, bl.a. för att man lättare skall hitta (förhoppningsvis), kommentarer är välkomna.

Meny raden flyttar dig mellan de olika avdelningarna.

Nytt tar dig till denna sida, och datumen visar när senaste dokumentet tillkommit.

symbolen tar dig alltid till första sidan.

 

Akt.. rubriken visar vilken avdelning du är i.


 

1998-06-07   Nytt

Blir Frankrike eller Sverige först? Vem kommer först att ta beslutet så vi får ett slut på amalgamförgiftningen av folk och vem kommer att först se till att det verkligen blir genom fört?

1998-05-30   Nytt

Öppet brev (2) till Socialministern. Det har kommit intressant information från England som jag vill bifoga till mitt brev S98/3301/Hs dat. 14/5 98. I England har "Department of Health" nu gått ut med en rekommendation till tandläkarna att undvika insättning eller borttagning av amalgam fyllningar eller andra permanenta tandlagningsmaterial under graviditet.

Amalgam astma och allergier. Att moderns amalgamfyllningar kan innebära allvarliga hälsoproblem för hennes barn visar denna berättelse om!

Bubbelblind Westerholm.     Uppdaterat (använd reload)
Ett dementerande av en hög odontolog inom WHO gör att man nu kanske måste omvärdera flera raporter.

1998-05-18   Nytt

Öppet brev till Socialministern

Minister ansvarig för medicinskt experiment?

I ett brev till Socialminister Margot Wallström, ifrågasätts vem som bär det ytterst ansvaret för den storskaliga exprimentet på foster och spädbarn, som läckande kvicksilver från mödrars amalgamfylningar utgör. Att detta som är en kvarleva från en mindre upplyst tid utgör en oacceptabel risk, framkom klart under Forskningsrådsnämdens seminarier, och nu frågas vilka konkreta åtgärder som ministern tänker vidta för att minska skadeverkningarna.

Alzheimers och kvicksilver Vilka uppgifter finns om förhöjda kvicksilvernivåer i blodplasma och ryggmärgsvätska hos Alzheimerīs patienter som socialstyrelsen (medvetet eller omedvetet?) underlåter att omtala. (doc. Mats Hansson)

1998-05-15   Nytt

Amalgamet når hjärnan !   I en insändare i Hallands Nyheter den 25 april tycker Berit Jansson att amalgamsanering är att väcka falska förhoppningar hos MS-patienter.

Det finns idag bevis för att MS-sjuka har kunnat förbättras radikalt. Skall man då bortse från denna möjlighet?

Miljoner i skadestånd riskerar en leverantör att få betala till en patient som drabbats av mycket svåra biverkningar av en tanvårdsprodukt. Och enligt advokaten kan detta bli en av värdens största läkemdelsprocesser.
(19 maj hålls inledande förhandlingar i Solentuna tingsrätt)

1998-05-13   Nytt

Plötsligt sjuk. DEN SISTA DAGEN I JULI 1992 blev jag plötsligt sjuk och det kändes som om jag drabbats av en kraftig influensa. Huvudvärk, ledvärk, feber, yrsel, halsont, matthet och svårigheter att tåla ljud och ljus var några av symtomen.....

Varning för titan. Alldeles för många , "amalgamsjuka" har efter sanering blivit sjuka igen efter det att de fått tandersättningar av titan. Även många friska har insjuknat då, de fått titan i munnen kombinerat med amalgamfyllningar. Varför?

Öppet brev 2 till Westerholm Barbro Westerholms svar på ett tidigare brev har föranlett författarna att skriva ett nytt brev, och man kan verkligen fundera över svaret från B.W.

Nytt i gästboken   Amalgam, it is a problem...

Torgny Engman

1998-05-07   Nytt

Tänkvärt några tankar att stilla ner sig med !

Miljögiftet ( vad kan vi påverka, livet vad blev det av det ? )

Stress ( vad skall du göra i morgon, har du en morgondag ? )

1998-05-06   Nytt

Amalgamdebatt i Frankrike   I Frankrike går mammor med kvicksilverskadade barn till domstolen, för att få stopp på eländet med amalgam.

Miljömedicinsk riskanalys Maths Berlin

Kvicksilver i tandfyllnadsmaterial - miljömedicinsk riskanalys : en litteratur- och kunskapsöversikt.

Här kan du nu läsa vad Prof. Maths Berlin skrivit i den rapport som FRN överlämnat till regeringen.

Giftfri tandvård Debatt-artikel där tandläkare uppmanas att ta ansvar för vad de stoppar i munnen på folk.

1998-04-19   Nytt

Bubbelblind Westerholm   Vad som ligger bakom Barbro Westerholms (fp), envisa försvar av amlagam som ett säkert tandlagningsmatrial är inte helt klarlagt, men det står klart att hon är envisare än en åsna.

Öppet brev till Westerholm   Det är skrämmande att du i folkpartiets namn, argumenterar för en fortsatt amalgamförgiftning av svenska folket.

Det måste vara politiskt självmord att försöka förgifta sina väljare.

Sjukhus diskriminerar.   Östersunds sjukhus anmält för diskriminering till handikappombudsmannen.

Ett svar från Socialdepartementet   Där man bl.a. säger: "Regeringen avser att vidta nödvändiga åtgärder för att kunna införa ett förbud mot användningen av amalgam senast fr.o.m. år 2001."

Prestig bakom försvaret av amalgam   Socialstyrelsens nuvarande chef Claes Örtendahls försvar av amalgamet kan mycket väl bero på att hans mamma var en mycket framstående barntandläkare. Vad som ligger bakom företrädaren Barbro Westerholms- - -

Amalgamet förbjuds-nu börjar den stora saneringen
Precis som i tunnlarna i Båstad måste saneringen ske med stor försiktighet och med skyddsmasker och all tillgänglig skyddsteknik.

1998-04-15   Nytt

Offentliga handlingar   För att en demokrati skall förbli demokratisk är principerna för offentlighet viktiga. Vilka regler gäller? En dom i kammarrätten där Göteborgs kommun får bakläxa, visar på att myndigheterna själva inte alltid vet. Och EU:s totala avsaknad av offentlighet vill gärna smitta av sig på de Svenska byråkraterna.
Vad gäller för dig som patient och dina sjukhusjournaler?

1998-04-07   Nytt

RIS och ROS   Forskningsrådsnämnden (FRN) litar mer på amalgam-tillverkarnas experter än att de sjuka är sjuka. Tandvårdsskadeförbundetīs (Tf) Förbundssekreterare Per Erik Falk är förbryllad över skrivningen i FRNīs slutrapport, men instämmer också i flera uttalanden.

Rapport från FRN     Uppdaterat
Vilka fakta har Forskningsrådsnämnden fått fram? I raporten till regeringen saknas mycket av faktan från seminarierna.

1998-04-02   Nytt

Rapport från FRN
Vilka fakta har Forskningsrådsnämnden fått fram?

Ett svar från Peter Hjörne på GP om vad för slags självkritik man har, med anledning av de stora löpsedlarna och rubrikerna.

Centernīs miljöprogram           uppdaterat
Centerns distriktsstämma i Västerbotten visar på trovärdighet i sitt miljöprogram.

1998-03-23   Nytt

Nyorientering på Socialstyrelsen om handikappbegreppet
Socialstyrelsens uttalade i ett tvistemål mellan försäkringskassan och en elöverkänslig kvinna, är mycket tydligt i sin uppfattning.

Arbetarskydds styrelsens försummelser
Arbetarskyddsstyrelsen tycks inte klara av det de är ålagda att sköta av Riksdag och regering. Genom tystnad och slutna möten, går man branschen till mötes (som man är satt som tillsynsmyndighet över).

1998-03-20   Nytt

GPīs Kioskvältare
- MEDVETEN DESINFORMATION ELLER BLOTT GÖTEBORGSANDA?
Detta är en uppföljning av "GPīs Bättre hälsa" med amalgam i tänderna.

Centernīs miljöprogram
" kretsloppsprinciperna ska omfatta alla delar av samhället "
eller silar man mygg och sväljer elefanter?

1998-03-18   Nytt

Historiskt beslut
Den rapport som Forskningsrådsnämnden skall lämna till regeringen om "amalgam" som tandlagningsmatrial, kommer med all säkerhet att bli omtalad i historieböckerna. Det är så stor del av befolkningen som är berörd så folkhälsokonsekvenserna är svåröverblickbara.

Kvicksilver - förgiftning och myter
Vilka symtom kan man då få av kvciksilver?   "Amalgamtillverkarens beskrivning av symtomen".   Det är en "myt" att kvicksilver skulle vara så ofarligt att man kan svälja en sked och att den paserar rakt igenom kroppen, här möter du ett fall ur verkligheten.

1998-03-14   Nytt

Mobiltelefon master.
I VLT Vestmanlands läns tidning kunde vi den 13 mars, läsa om att man prövar om det finns anledning ur hälsoperspektiv att inte ge bygglov för en mobiltelefonmast.

Blir det omsorgen om människan, eller som så ofta de ekonomiska intressena som kommer att avgöra?

Globalt nätverk för amalgamfri tandvård
Det finns ett stort antal patienter, läkare, tandläkare och forskare över hela värden som insett att vi inte mår bra av amalgam i munnen. Här finns adresser till en del av de organisationer och föreningar som de bildat.

1998-03-13   Nytt
Min åsikt  Om Anna Lind och vad hon säger eller inte säger i amalgam / kvicksilver debatten i riksdagen.
1998-03-11   Nytt
En medicinsk skandal
Stoppa kvicksilver - kvacksalveriet omedelbart! kräver debatören.

Är Barbro Westerholm (fp) blind?
(Men man kan också göra som Barbro Westerholm, blunda för denna information, kanske är ett av hennes skäl att informationen inte är dubbelblindtestad, en av de yrkesskador som BW dras med.)

1998-03-06   Nytt
Seminarium på residenset i Härnösand
Nu har vi kommit till en vändpunkt i amalgamkotroversen efter alla år, sa andre vice talman Görel Thurdin vid det seminarium om allmänmedicinens roll i arbetet med amalgamsjuka patienter, som PUC landstingets personalutvecklingscenter höll på residenset i Härnösand

Elforskning i hockeyhjälm   (insändare)
Amalgam och elforskarna på tandläkarhögskolan och Arbetslivsinstitutet i Umeå sökte uppenbarligen motbevisa genom att ingenting hitta.

1998-03-01   Nytt
DN och ankstreck   INFORMATION eller DESINFORMATION?

Dags att granska odontolgerna!   Att de skulle vara totalt
ovetande om de risker amalgamet innebär, är helt omöjligt.

ÖPPET BREV     "Var står Skaraborgslandstinget i Amalgamfrågan ?"

I Dala demokraten Kan vi läsa om ett par personer som varit mycket sjuka av sitt amalgam, men nu efter sanering är friska!

Helen Anliot före detta tennisproffs.
Bengt Olsson chef på sparbankens kontor i Rättvik.
Tips från Bengt vad man bör tänka på innan man börjar sanera.

(Sidorna är länkade, därför får du använda "back" för att komma tillbaks hit)

 

1998-02-26   Nytt
Patienter kräver miljoner av landstinget Västmanland för felbehandling inom tandvården.

AMALGAMANVÄNDNINGEN ÖKAR IGEN Vi måste dränka biverkningsregistret med uppgifter för att få slut på eländet!!

Klarspråk Amalgamskadad, elöverkänslig elingenjör som är frisk och fullt arbetsför efter riktig, metallfri amalgamsanering.

 

1998-02-20   Uppdaterad
Forskningsrådets presskonferens.
Forskningsrådsnämnden fredagen den 14 november 1997
VETENSKAP, ERFARENHET, ANSVAR och POLITIK
FALLET AMALGAM

Forskningsrådsnämndens fredagen den 14 november 1997

Läkarens roll och ansvar.
Skrivet inlägg av Birger Gran, leg läkare, ordf IAOMT-Sweden

Forskningsrådsnämnden torsdagen den 20 november 1997

PERSPEKTIV PÅ RISKER
FALLEN: BLY, RÖKNING och AMALGAM

Forskningsrådsnämndensfredagen den 28 november 1997

LAGSTIFTNING, REGELVERK och KUNSKAP
FALLET AMALGAM

 

1998-02-08   Nytt
RFV och i synnerhet Tranås anstalten. sidan presenterar material och länkar om Riksförsäkringsverkets utrednings-enheter. Och den förnedring och människoförakt som människor utsätts för där.

Yttrande plus kompletteringsanmälan till justitieombudsmannen
"När sådana som Hansson-Mild hela tiden gör sina utspel i media, på samma gång som allmänheten förvägras granska underlaget för de här påståendena, då handlar det inte om forskning: det är opinionsbildning, det är försök till åsiktsmanipulation."

 

1998-02-03   Nytt
Det tredje amalgamkriget pågår just nu för fullt. Det är inga kulor, bomber och granater i detta krig. Men det är likväl fullt av sårade och lidande människor.

 

1998-01-30   Nytt
Samtal med Anders Berglund, projektledare för Amalgam-bildskärmsstudien i Umeå.

I ett bandat telefonsamtal med Jan Åberg, visar Berglund en relativt öppen attityd och som synes väl medveten om studiens begränsningar. Detta till skillnad från Kjell Hansson-Mild som i det längsta vägrat att lämna ut något alls.

fredagen den 30 Januari mellan kl. 22.00 - 04.00
Kommer det tyvärr att vara Avbrott i Internettrafiken till kvicksilver.org pga el-arbeten hos vår domänleverantör.

 

1998-01-28   Nytt
DAGS ATT GRANSKA RÄKNINGEN!  Kjell Hansson-Milds forskningsraport om bildskärmar och amalgam, finns den eller finns den inte? Och visar den i så fall på något?

BÄTTRE HÄLSA MED AMALGAM  insändar skribenten tycker att GPīs rubrik mest liknar ett aprilskämt

 

1998-01-24   Nytt
Att finna genom att inte hitta. Genom att inte hitta har vi motbevisat Göteborgsstudien, där de funnit att kvicksilver- avgången från amalgam ökar betydligt vid dataskärmar.

Fråga partiledarna. Vad vill du att "LOKET" ställer för frågor till partiledarna, vid den kommande partiledarutfrågningen i TV4.

Uppdaterad
Bättre hälsa med amalgam
Oväntat resultat i ny undersökning "eller"?

 

1998-01-21   Nytt

En giftkatastrof av stora mått kommer att klinga i historieböckerna för all framtid.

ÖPPET BREV till Socialminister Margot Wallström
med ett svar som förundrar, och väcker nya frågor

Intresant extern länk.
Elallergi går inte att bortförklara. skrev journalisten Liza Marklund den 13 december i tidningen Metro.

 

1998-01-09   Nytt

-En vårdpolitisk tragedi!
Det får anses som mycket märkligt, att Socialstyrelsen vilken är den ansvariga sjukvårdande myndigheten i landet, och som så gärna vill profilera sig som ett föredöme vad gäller socialmedicinskt omhändertagande. Så till denna grad missbrukar det allmänna förtroendet.

 

1997-12-29   Nytt

Ytterligare en giftkatastrof:
Tunneltätningsmedel används i våra munnar!
I ett öppet brev till Socialstyrelsen med kopia till Socialministern och pressen ställs frågorna på sin spets angående den giftdumpning som sker i våra munnar.

Amalgam och MS - samband finns
"Det är kliniskt bevisat att tandläkare som använder amalgam massproducerar MS-patienter"

Tungmetaller möjlig orsak till Parkinson
Forskare vid Henry Fords Hospital i Detroit har i en forskningsstudie visat på ett samband mellan användning av tungmetaller i industrin och parkinsons.

Amalgam och Alzheimers Dr Boyd Haley, professor i biokemi vid Kentucky University, har visat att små mängder kvicksilver från amalgam kan åstadkomma förändringar i hjärnan som är identiska med dem som åstadkommes av Alzheimers sjukdom

 

1997-12-21

FORSKNING eller FÖRFALL?  En analys av de yrkesmedicinska klinikernas teori och praktik i allmänhet, och i synnerhet Huddinge Yrkes-och Miljömedicins tillämpning av kognitiv beteendeterapi på elöverkänslighet.

Men även hur amalgamskadade behandlas!
Ett mycket ca. 14 A-4 sidor långt intressant dokument!

 
Selen är ett livsnödvändigt, essentiellt grundämne för djur men inte för växter. Det selen som kroppen behöver måste vi få i oss via födan eller, om inte denna tillförsel räcker, som extra tillskott.

 

1997-12-16

Amalgam riskerar våra barns framtida hälsa
I ett öppet brev till socialministern, visar KENT NORDSTRÖM i Njurunda på de stora risker amalgamanvändning även innebär för de ofödda barnen.
 

1997-12-12   uppdaterad med många intressanta länkar

B-LAG MED GLOBALA ANSPRÅK
Om den svenska forskningen kring Elektromagnetiska fält (EMF) som ju delvis går ihop med forskningen på kvicksilver/amalgam, och om "Forskning - eller förfall.  skriver här Jan Åberg.
 

1997-12-02

Orsakar amalgam hjärtsjukdomar?
Under lång tid trodde man att den höga fettkonsumtionen i östra Finland förorsakade den höga procenten av dödsfall i hjärtinfarkt. Hjärtinfarkt var dubbelt så vanlig i östra delen jämfört med den västra.
En ny forskningsstudie av "Professor Jukka T Salonen", ordförande i "Folkhälsoinstitutet i Kaupro, har visat att den mest troliga orsaken till hjärtinfarkt är kvicksilver i . . .
 

1997-12-02   nytt

"Slutförvara kvicksilver i bergrum"
Det allra giftigaste kvicksilveravfallet bör slutförvaras i bergrum på 200-400 meter djup. Föreslår Naturvårdsverket i en rapport.
 

Några Bokmärken/Favoriter du kan lägga in för att snabbare hitta.

Forum/Gästboken http://www.kvicksilver.org/forum.html
Nytt och om sidorna. http://www.kvicksilver.org/nytt.html
Anslagstavlan http://www.kvicksilver.org/anslagstavla.html

----

För att alltid se det senaste på sidorna lägg in < http://www.kvicksilver.org/nytt.html > som bokmärke/favorit, sidan uppdateras då automatiskt!

Detta är ett försök för att alla oberoende av sina intsällningar i browsern alltid skall få en färsk sida. Kommentarer är välkommna.
eller
Vill du få ett e-mail med information när sidorna ändras
Ange din E-mail adress:   och tryck på Registrera

 

Sidorna är uppdelade i avdelningar, i vänstermarginalen avgränsade med en vit linje.
(längst ner på varje sida finns en pil till nästa sida, föregående eller "index" till start-sidan).


 
Varför en sida om kvicksilver?
Många människor lider och är allvarligt sjuka !

Man har från Socialstyrelsen tagit ställning för och
drivit uppfattningen att amalgam i princip inte har
några negativa hälsoeffekter.

Ska vi lita på detta?

WHOs, expertgrupp konstaterade 1991 att
kvicksilver kan orsaka allvarliga hälsoproblem.

Det finns många rapporter som visar
att tar man bort amalgamet så tillfrisknar
mer än 80%, är inte detta bevis nog?

Det är inte tusentals utan kanske hundratusentals
människor som kan vara påverkade av amalgam,
trots att de inte har uttalade och riktigt svåra
hälsoproblem, (detta är sagt av en överläkare,
biträdande professor vid ett möte i april 1997).

Riksdagen har beslutat om att användning
av amalgam skulle upphör 1997,
varför följs inte riksdagsbeslutet?nytt om sidorna  |  sök på sidorna  |  om sidorna  |  kontakta, tipsa  |