Brev till Margot Wallström


Njurunda den 25-8-97

 
Socialminister Margot Wallström
Socialdepartementet
103 33 Stockholm

Bästa Margot!
Tack för ditt brev. Om ditt brev skall betraktas som svar på mina frågor i brev S97/2828/S så blir jag mycket besviken och jag förstår mycket väl varför socialministern ej satt sitt namn därunder.

I våras läste jag på Text TV och det nämndes även på nyheterna att ett barn i södra Sverige höll på att kvävas av en leksak som innehöll smådelar. Produkten / leksaken totalförbjöds omedelbart trots att den var CE-märkt.
Av detta kan man dra två slutsatser.

1. Att en produkt är CE-märkt ger inga garantier om dess säkerhet.
2. Att en produkt är CE-märkt innebär inte att ett medlemsland inte kan stoppa produkten.

I ditt brev står det. citat "Det innebär också att ett medlemsland inte kan stoppa produkten från försäljning om den är CE-märkt."
Ert påstående är alltså felaktigt. Se för övrigt Romfördraget om frihandel. Där nämns undantag, hälsa och säkerhet för människor och djur.

I slutet på brevet står. citat " EU kommer framöver att satsa resurser på forskning inom amalgamområdet så att vi ständigt förbättrar våra kunskaper inom området."
Detta tyder på att det råder en osäkerhet även inom EU om amalgamets säkerhet.

Mot bakgrund av all den kunskap, vetenskapliga fakta och kliniska resultat efter en korrekt utförd amaIgamsanering, som finns hos en stor del av befolkningen så vore det ett mycket klokt beslut att totalförbjuda amalgamet nu. Som stöd för ett sådant beslut rekommenderar jag en noggrann genomläsning av brev dat. 12/8 -97 från mig. Ett sådant beslut skulle även bidraga till att folket fick ett ökat förtroende för politikerna.

 
Vänlig hälsning .

Sjökapten Kent Nordström, Njurunda,

Ps. Bekräftelse på emottaget brev med uppgift om diarienr. emotses.

citat: " Den som söker orätt vinning drager olycka över sitt hus,
           men den som hatar mutor han får leva. "citat. (Ordspråksboken 15.27)åter till: [ Öppet brev   till  Socialministern ]


http://www.kvicksilver.org/debatt/deb062_brev.html