(Startsverige.nu - Bannerbyte)
(Startsverige.nu - Bannerbyte)

- Här kommer du att hitta aktuella nyheter i Amalgamdebatten - externa länkar till artiklar -
- blir länkar utdaterade "ej fungerar", snälla informera mig snarast!   e-mail -


Norges helsetillsyn fastslår i en uppsendeväckande rapport att amalgamfyllningar kan ge ohälsa.
Njursjuka, allergiker, gravida samt barn under 18 år avråds från att använda amalgam. Man vill dock inte vidkännas något ersättningsansvar, här kan man nog finna mycket av det massiva motståndet mot att erkänna riskerna med amalgam. Den dag tillräckliga bevis för riskerna kommer att finnas kommer myndigheter i Sverige, Norge och många andra länder att att mötas av massiva och stora krav. I Cannada pågår en rättsprocess där man anser att myndigheter vetat om risker men inte informerat allmänheten, detsamma kommer med största sannolikhet att ske i fler länder, och ju längre man dröjer med att informera om de risker man i dag vet om, desto argare och större kommer kraven att bli.

En märklig sak inträffade i går, helsetillsyns pressmeddelande försvann från deras hemsida, om detta orsakades av slumpen eller om tandläkarnas lobbyverksamhet som TV programmet Brennpunkt avslöjade i somras ånyo gjort en insats vet vi inte.

Helsetilsynet advarer mot amalgam (Dagbladet)

Noter att man fortfarande påstår att "Kvikksølveksponering fra amalgamfyllinger er liten" vilket bl.a. visats vara helt fel för tuggummituggare.
Helsetilsynets pressmedelande

Lyssna på föreläsningar Tandvårdsskadeförbundet anordnar många föreläsningar på olika platser i landet, både politiker som Siv Persson och Görel Thurdin, men också forskare, läkare och tandläkare med praktiska erfarenheter förmedlar kunskap till dig.
Aktiviteter hösten -98

Mycket mindre allergiska besvär hos Waldorfbarn Är orsaken att bara 18 % av waldorfbarnen vaccinerats mot kikhosta, påssjuka och mässling mot 90 % av barnen i grundskolan? Eller är kosten orsaken? Att kvicksilver har utlöst allergier finns flera belägg för, och de barn som fick sina vaccinationer före 1992-93 fick ofast ansenliga mängder kvicksilver i sig.

Mycket färre allergiska besvär hos Waldorfbarn (TT)
Waldorfbarn sällan allergiska (DN)
FLICKA, 15 ÅR, STUDERANDE (som blev av med sin allergi)

Neurosedyn mot sår i munnen.
Skrämmande att man nu vill använda detta hemska läkemedel mot förändringar i munhålan i stället för att försöka finna ut orsaken till symtomen. Man är på ”Specialistkliniker” mycket oroliga för att sår förändringar i munhålan skall ge cancer. Man glömmer att kontrollera om dessa patienterna har amalgam eller fått nya metaller efter amalgamsanering.

Det finns många som kan vittna om märkliga reaktioner efter sanering där man fått andra metaller i stället. En kvinna som haft sår på tungan redan när hon hade amalgam, dessa läkte ut vid saneringen, men senare efter att titankronor satts in fick hon tillbaks dom igen. En annan hade vitt guld som hon är allergisk mot och även hon har svåra sår på tungan. En ung pojke med Denzir antagligen med glasjonomercement under har också fått problem med sår.

Neurosedyn på väg tillbaka


Nytt bevis för amalgamsjuka
Docenten Jan Marcusson som är överläkare på Huddinge sjukhus hudmottagning, har funnit klara biologiska skillnader hos amalgamsjuka personer.

Vilka mängder kvicksilver släpper soptippar och krematorier ut?
Det brådskar, varje dag spyr krematorier med dålig rökgasrening ut mängder av kvicksilver. Hur mycket finns nergrävt på landets soptippar finns det ingen som vet, men förmodligen rör det sig om 100-tals ton! Och om man då sätter det i relation till att 2 gram förgiftar en hel sjö så är och förblir det ett alvarligt miljö/hälsorisk problem.

Slarv och kortsiktiga ekonomisk vinst intressen gör att många i stället för att lämna in lysrör till komunernas miljöstationerna, slår sönder och kastar dom i containern med de andra soporna. Orsaken är att kommunerna tar ut en avgift för att man ska få lämna lysrör, dessa kostnader borde leverntörerna stå för men detta fungerar inte i praktiken!


Oklart om utsläppen   (i Dala Demokraten om den nya krematorieugnen i Falun)
Renare rökgaser från krematoriet

Nu ska miljöfarliga soptippar granskas i Sundsvall. Men vad gör man åt kvicksilvret?


22 000 amalgamöverkänsliga i Stockholms län
Den miljöhälsorapport som görs vart tredje-fjärde år, visar att skrämmande många människor upplever att amalgam ger hälsoproblem. Att sedan 1,5% eller ca. 19 000 har problem med elöverkänslighet, gör det märkligt att man inte vidtar åtgärder från myndighetshåll !   Dessa personer får ingen hjälp inom den vanliga vården med hur och vad man kan göra för att bli bättre. I stället är man helt hänvisad till patientorganisationer som TF och FEB. Det är bråttom att man inrättar kompetenscentra enligt riksdagsbeslutet i juni, centra som får kompetent personal och inte som på Amalgamenheten på Huddinge sjukhus där man ville förklara alla besvär som psykiskt relaterade! Sådan behandling hjälper inte och därför fick man tack och lov lägga ner denna, av som det heter ekonomiska skäl.

19 000 elöverkänsliga i Stockholm   Arbetsliv direkt
Pengar korrumperar!
Mobiltelefonbranschen vill knappast vidkännas de varningar för hälsorisker ett ökat mobiltelefonanvändande innebär!

Därför skall man inte förvänta sig att Telias tidning Calling för mobiltelefoni vill tala om hela sanningen, men när man kommer med direkta vilseledande uppgifter bör det påtalas. "Slutsats: mot bakgrund av den samlade kunskap som finns idag är det ingen hälsorisk förknippad med normal användning av mobil telefoni." Sanningen är snarare att man inte vet vilka hälsorisker det innebär, det finns undersökningar som visar på minnesstörningar, rapporter som visar på att man får ögonskador.   Om långsiktiga skador vet man i stort sett inget!   Vem granskar dessa uppgifter?   Industrin har i många fall ingått en symbios med de myndigheter som skall granska densamma, vad blir då resultatet?
Tansköterskeutbildningen i Skaraborg läggs ned!  
Den enda gymansiala utbildninge för tandsköterskor läggs ned nästa år. Orasken är att det är för få sökande, i år har inte en enda sökt till utbildningen vid Marieholmsskolan i Mariestad.
Tandvårdsskadeförbundet   Har öppnat en ny websida http://www.tf.nu. Läs om "Akrodynia eller den lärorika historien om hur man i över 100 år kan ungå att upptäcka kvicksilverförgiftning", så förstår du kanske varför man inte kan lita på Socialstyrelsen.
Vem skall sanera 600kg kvicksilver?

Det kostar närmare 70 miljoner kronor att sanera Örserumsviken från cirka 1000 kilo PCB och 600 kg kvicksilver. Utsläppen härrör från Westreviks pappersbruk, och nu är frågan vem som skall bekosta saneringen av dessa mycket farliga gifter? (Källa: Östra småland)

70 miljoner kostar det att rensa bort miljögifterna
”Amalgamarbeten under graviditeten är inte ofarliga”
Detta skriver en docent och en professor om i läkartidningen. I medicinalrådet Per G Swartlings kommentar vilseleder han oss genom att bara prata om genomsnittlig kvicksilver exponering för amalgambärare. Detta hjälper ju inte de individer som faktiskt får mycket höga doser, speciellt vid amalgamarbeten då tandläkare som inte förstår riskerna utsätter sina patienter för doser som 100 falt överskrider en yrkesexposition.

De allmänna råd om att undvika amalgamarbeten under graviditet som man gett ut når inte fram till patienterna. Och därför ÄR socialstyrelsen orsak till att barn föds med onödiga skador!

Korrespondens i "Läkartidningen"
Uppmätt exponering på 5000x yrkesgränsvärdet
Selen forskning.
I en stor forskningstudie om selens cancerförebyggande effekter skall 50.000 personer under de närmaste åren få selentillskott, på detta sätt hoppas man få ett mer heltäckande svar.
För initativet står National Cancer Institutet i USA, Pharma-Nord och EU med flera cancerorganisationer.

Selen är livsnödvändigt
Alzheimer! Drabbas allt fler av, varför det ökar vill ingen säga, och forskare visar nu att det inte är aluminium utan kvicksilver som är den stora risken.

Man har visa att hos Alzheimers patienter finns förhöjda kvicksilvernivåer.

De förändringar som syns i hjärnan vid Alzheimer är ju liknande de som orsakas av kvicksilver.
- Att man nu redan hos 30 åringar ser dessa förändringar är inte så märkligt då man under 60- 70- talet utsatte dessa personer som barn för tandlagningar med kopparamalgam, detta amalgam som vi i dag vet läckte stora mängder kvicksilver. Att dessa fyllningar ofta inte höll mer än i ett par år gjorde ju att man ånyo utsatts för stora mängder. Kanske är det som många initierade säger "det tar tjugo trettio år inan kvicksilvret ger synliga skador", och detta är ju inget unikt för detta ämne, i dag ser vi fortfarande resultaten av Tjärnobylkatastrofen.
- I artiklarna nedan och som man alltid sagt att sjukdomen är oåterkallelig kan diskuteras, i USA finns nu en bok om en patient med väl diagnostiserad alzheimers som efter försiktig amalgamsanering och tillskott av antioxidanter i dag är frisk (hoppas kunna återkomma med mer inf. om boken).

Alzheimer kan visa sig redan i 30-årsåldern (Aftonbladet TT)
Alzheimer syns i 30-årsåldern (SvD 98-07-20)
Tidigare dokument på de här sidorna om:
FAKTA om Alzheimers och kvicksilver (M.Hanson)
Amalgam och Alzheimers
Larm om gift i driksvatten
I Leksands kommun i det lilla samhället Kråkbodarna har grundvattnet förgiftats av den kommunala soptippen det finns spår av av giftet diklorbensen i prover som Greenpeace tagit.

I Härnösand har man hittat 54 kilo kvicksilver vid den stora kvicksilver sanering som pågått sedan i mars. Hur mycket kvicksilver som ständigt läcker ut via avlopsvatten och som sedan via det rötslam som sprids på åkrarna får vi i oss? Tillsamans med det kvicksilver som amalgamfyllningarna utsätter oss för innebär det stor risk att vi får skadar som påverkar både oss och kommande generationer, aningslösheten hos myndigheter och makthavare är skrämmande.
Kvicksilver (ånga) är presis som radioktivitet osynligt, det smakar inte, det luktar inte men ändå är det mycket giftigt och ger långsiktiga skador.

Larm om gift i grundvatten

Verkligheten är inte lyckopiller
Kanske börjar människor inse att det finns orsaker till att man inte mår bra. Rimligen borde det vara bättre att söka orsaken än att lindra symtomen med Prozac, 1996 använde 24 av 1000 personer men nu märks en svag nedgång.
  Att symtom som depressioner, lättretlighet, skygghet, handlingsförlamning, ångestattacker och liknande kan bero på kvicksilver känner kanske allt för få till och istället dövas reaktionerna.

Symtom du kan få av kvicksilver/amalgam
Inte lika kul med piller längre (SvD 98-07-15)

Skammen i den Svenska sjukvården fortsätter
I Tvångspsykiatrikommitténs slutbetänkande kommer Lobotomi att vara tillåtet även om det fått ett nytt namn.
  Att tvångsåtgärder som bältesspänning, elchocker och fotfängelse är förbjudna i EU bekymra tydligen inte, men när det gällde att förbjuda amalgamet var man livrädda för vad EU skulle tycka!

Ett steg i rätt riktning! (om avvecklingen av amalgam)
Lobotomi tillåts i ny psyklag (SvD 98-07-15)


Samband mellan el-fält och cancer! Det finns starka stöd för detta anser nu en internationell forskargrupp som träffades på ett symposium i USA nyligen.

Vilka åtgärder kommer myndigheterna att vidta? Magnetfälten på våra stadsgator är ju lika höga som under kraftledningarna! se. Tickande hälsobomb? på denna sida.

Forskare tror på ett samband mellan elfält och cancer

Fyrverkeri sprider farliga tungmetaller
De vackra raketerna är fulla av livsfarliga och annars förbjudna tungmetaller som kvicksilver, kadmium, bly och zink.

Under tidigare Vattenfestivaler i Stockholm har man under loppet av en vecka skjutit upp ca. nio ton fyrverkerier, av detta hamnar nästan ett ton giftiga tungmetaller i vattnet och marken.

Totalförbjudna i Tyskland
För att få fram de vackra röda, gröna, gula och gnistrande färgerna är ca. 40 procent av raketerna fyllda med annars förbjudna metaller.

Strontium och barium ger bland annat röda och gröna färger, och den djupblå färgen uppstår när koppar frigör klordamp.

Fjolårets nyårsraketer resulterade i att ca. 180 kilo barium, 120 kilo zink, 70 kilo bly och 2 kilo arsenik blev spritt över Stockholm.

Skadar hjärnan
Tungmetallerna lagras i människors och djurs skelett och kan ge skador på centrala nervsystemet och hjärnan.


Tuggummituggare förgiftas
Forskare slår larm, har du amalgamfyllningar och tuggar tuggummi får du i dig stora mängder kvicksilver. Man har i en studie på personer som tuggar nikotintuggummi visat att de får i sig lika stora mängder som något 100 tal personer som arbetar inom industrin gör, men för tyggummituggarna kan det röra sig om tusentals personer.
Dessa fakta väcker givetvis frågan om när tänker Socialministern och Socialstyrelsen informera allmänheten om dessa risker?
I Frankrika har man redan gjort detta!


Nikotintuggare förgiftas

Miljöförgiftningen forsätter, och våra politiker verkar handlingsförlamade, eller vågar de inte tala klarspråk om hur vi förgiftar miljön för oss själva och kommande generationer?

Radioaktivt cesium och miljögifter ansamlas i Stockholms skärgård, radioaktivt cesium (Cs-137) förekommer i hela Stockholms skärgård, och även i Stockholms innerstad i betydligt högre nivåer än väntat.

Naturvårdsverket vill att Eka Chemicals i Bohus som är en av de stora kvicksilverförorenarna i landet skall byta ut sin användning av kvicksilver senast år 2010, med detta anser företaget och Koncessionsnämnden skulle bli för kostsamt. Frågan är hur man skall värder miljökostnaden? Kommer inte kostnader för framtida skador och sjukvård att vida överstiga dessa?

Fakta Varje år försvinner 4 ton kvicksilver ur processen, av detta går 1,5 kg med produkterna, 5 kg med avloppsvattnet och 30-50 kg till luften, resten antas bli avfall men här verkar det finnas stor osäkerhet var det egentligen tar vägen. Man har tidigare tippat ca 10 ton kvicksilver i de fyllnadsmassor man använt på industriområdet som ligger på kanten av Göta älv, hur mycket läcker eller kommer att läcka ut här? Naturvårdsverket anser att företaget inom tre år skall komma med åtgärder för hur man skall åtgärda detta.

Kvicksilvercellerna hos Eka Chemicals skall borta senast år 2010
Radioaktivt cesium i Stockholms skärgård
Nu kommer nya forskaraporter om riskerna med mobiltelefoner.
Man har funnit att Blotrycket höjs av mobiltelfonens strålning, och detta kan ställa till med alvarliga komplikationer för vissa männsikor. Det är svårt att glömma hur den leende docenten Kjell Hansson Mild satt i TV rutan för ett par månader sen och förklarade att man inte behövde vara orolig. När kommer nästa kräftgång av forskare Mild? Att bildskärmar skulle påverka kvicksilver utsläppet från våra amalgamfyllningar har han på samma sätt avfärdat trots att det tidigare finns forkningsraporter som just visat på detta?

Mobiltelefonen ökar risken för hjärnblödning
Elforskning i hockeyhjälm
B-LAG MED GLOBALA ANSPRÅK
Plötslig spädbarnsdöd orsakas av kvicksilver!

Italienska forskare har i en undersökning på 33 000 barn funnit ett samband mellan oregelbunden hjärtrytm och plötslig spädbarnsdöd.

Oregelbunden hjärtrytm är ett vanligt symtom hos de som drabbats av kvicksilver från sina amalgamfyllningar.

De senaste årens kraftiga minskningen av spädbarnsdöd i Sverige, 1990 avled 146 barn och 1995 bara 41 av samma orsak, kan mycket väl vara resultatet av att:

Havande kvinnor nu undviker att besöka tandläkaren under graviditeten.

Man under denna tid tog bort det kvicksilverhaltiga konserveringsmedlen i de vaccinationer som alla barn får.

(gjordes efter påtryckningar från Tandvårdsskadeförbundet)

I Australien flyttade man fram vaccination för barn i ett halvår och då sjönk dödligheten drastiskt.

På samma sätt som medicinska myndigheter, regering och media i USA negligerat vetenskapliga bevis för att gravida mammors rökning orsakar ca 100 000 döda foster. Har man inte velat se eller undersöka sambandet med kvicksilver och foster-skador, -död.

Ny forskning kan förhindra spädbarnsdöd
Vaccination och risker
Kviksølv i modermælken
Amalgam Mercury in Mothers' Milk Risk to Infants!
Gravida mammor som röker skadar allvarligt sina foster


Medeltida tandvård? Frågan ställs efter att socialnämden i Borlänge fattat ett beslut som går ut på att de som har socialbidrag kan få tänderna utdragna i stället för lagade, allt för att spara pengar!

Medeltida tandvård nytt spargrepp i Borlänge (TT)
Fattiga tvingas dra ut tänderna
Göran Persson rasar: Det är fullständigt groteskt
Det nya fattigsverige

Nu visar forskare i Finland att sjuka hus verkligen är sjuka.
Detta visar än en gång hur viktigt det är att söka ny kunskap och inte genom lögner konservera gamla påståenden.   Professorn i psykiatri Lars Jacobsson har skrivit om amalgamförgiftning, elöverkänslighet, sjukahussjuka, som om det vore rent psykosociala företeelser men det verkar som han än en gång har missat något väsentligt.

Forskare vill riva sjuka hus
Vem värjer sig mot kunskap? (ett bemötand av Lars Jacobsson)


Mineraler är livsnödvändiga. I sjukvården försöker man i huvudsakligen lindra symtom. Trots stora rubriker om hur viktig den förebyggande hälso och sjukvården är. Görs väldigt små insatser för att förebygga och bota genom att ta bort roten till problemet. Orsaken kan finnas i den mäktiga läkemedels- industrin (de tjänar stora pengar på att vi går och är lite halvkrassliga). När man i propagandan framför att en allsidig kost skall räcka för att få i sig de vitaminer och mineraler vi behöver. Då har man glömt att vi i dagens livsmedel får i oss bara bråkdelen av vad man fick för 50-år sedan av vissa mineraler- vitaminer. Selen och magnesium är två viktiga ämnen för att vi skall må bra och undvika framtida problem!

Hårt vatten kan rädda liv. Nya rön visar att risken att dö i hjärtinfarkt minskar i takt med att magnesiumhalten ökar. (DN. 980511)
Högsta kostnaderna för benskörhet i Sverige (är orsaken magnesiumbrist?)
Från migrän och osteoporos till hjärtinfarkt.
Selen är livsnödvändigt
Mild är mild mot mobiltelefontilverkarna. I går presenterade docent Kjell Hansson Mild "resultatet" från en enkät studie på 11 000 personer om mobiltelefonanvändning påverkar hälsan. Vad han, som fysiker, har undersökt är oklart. Angivna besvär från användarna, förefaller det. Och de besvären spekulerade han litet grann över. Det kunde vara "värmen" som sådan, det kunde vara "ställningen som man står i när man pratar". -Men det är sant, en del av "storkonsumenterna" av mobiltelefon anger ofta att de får ont i huvudet, sa K HM. -Avråder du dem från att använda "nallen" sa reportern. -Nej, absolut inte, men de kanske ska använda den något mindre.

Forskningen är bekostad av mobiltelefontilverkarna, så det är klart att han måste vara mild i sin bedömning. Men många får olika symtom som trötthet, yrsel, huvudvärk, stickningar, brännande hud. Vad det kan ha för långsiktiga hälsoeffekter får vi inget vet om. Tillverkarna vägrar att uttala sig om det är förknippad med några risker att använda mobiltelefon! Detta liknar mycket hur det varit med informationen om riskerna med amalgam, man har en nonchalant attityd och försöker tiga ihjäl problemen.

Många samtal - en hälsofara
Samband hittades också mellan huvudvärk, trötthet och samtalstid.
Vi vet inte hur farlig den svaga strålningen från mobiltelefoner är
I en JO anmälan kan vi se att öppenhet saknas, och man undrar hur man ska kunna lita på sådan forskning? Kör man även med dubbel bokföring när det gäller forskningsresultaten?
Skadeståndskrav för skadad hälsa. Snart kommer samma krav att ställas mot amalgamtillverkarna som mot tobaksbolagen. I Frankrike har 19-personer lämnat in en stämning för förgiftning av amalgam. I Sverige är en leverantör stämd på 2-miljoner för att en tandvårsdprodukt saknat innehållsdeklaration, vilken orsakat allvarliga biverkningar. I USA backar nu tobaksjättarna med enorma skadeståndersättningar som följd.

Amalgamdebatt i Frankrike
Minnesota får 46 miljarder av tobaksbolagen

Dålig produktkontroll. Nu visar det sig att det nya ämne man ersätter Freon med orsakar allvarliga hälsoproblem hos montörer och reparatörer. Frågan är, har man gjort någon miljö medicinsk riksvärdering innan man började använde det? Eller att ett acnemedel nu befaras orsakat flera självmord!

Hälsoproblem av freonets ersättare?
Acnemedel skapar självmordsrisk


För att sidan inte ska ta så lång tid att hämta, så är äldre notiser flyttade till en egen sida, dessa notiser är för den skull inte alls inaktuellt, så besök gärna den sidan också.


Notiser 2  |