Mobiltelefoner:

Bättre antenn minskar strålningen

Vi vet inte hur farlig den svaga strålningen från mobiltelefoner är. Men vi vet hur vi kan minska den.

Mer än hälften av strålningen från en mobiltelefon tas upp i användarens huvud! Men med rätt antenn på mobiltelefonen kan den upptagna strålningen minskas till en sjättedel, skriver Forskning & Framsteg i sitt nya nummer.

Det finns studier som har funnit ett samband mellan exponering för starka elektromagnetiska fält och risken att få leukemi och hjärntumör. Men än finns det inga försök som faktiskt visar att normal mobiltelefonanvändning är skadlig. Flera forskningsprojekt pågår dock.

­ Men det vore oklokt att inte redan nu minska strålningen, säger forskaren Robert Leijon till Forskning & Framsteg. Han har nyligen lagt fram en licentiatavhandling i konsten att beräkna strålningen från mobiltelefonantenner.

Robert Leijons nya antenn skiljer sig från dagens antenner genom att vara riktad. Det innebär att det inte skickas några radiovågor in mot huvudet utan bara utåt, bort från huvudet. Denna minskade upptagning i kroppen har även andra fördelar, påpekar Forskning & Framsteg. Räckvidden blir större för samma utstrålade effekt. Eller så kan man sända lika långt med lägre effekt, vilket innebär att batteriet räcker längre.

Källa: Forskning & Framsteg 7/97


Välkommen och tyck till i gästboken Åter till:  "Aktuellt om kvicksilver och amalgam"