Del 2 Notiser
Tillbaks till de senaste Notiserna

Hur många patienter har fått felaktig dignos? Man börjar nu vakna upp inom psykiatrin, att det är fler och fler som fått felaktiga dignoser. En fråga som måste ställas är hur många som på grund av kvicksilverpåverkan fått olika psyk dignoser. Hur ofta, om någonsin överväger en läkare inom psykiatrin möjligheten av en sådan påverkan? Symtom som ångestattacker, depressioner, lättretlighet, skygghet, handlingsförlamning är ju typiska exempel på sådana symtom som man blivit av med efter bra gjorda saneringar av amalgam, där den minskade kvicksilverpåverkan bör vara den troligaste orsaken.

Fel diagnos stal sju år av hans liv
Inlärningsproblem hos skolelever? Då man vet att 2 gram kvicksilver förångas så mycket vid vanlig rumstempratur att gränsvärdet för industriarbetare överskrid under tre år i ett normalt bostadsrum. Kan man fundera på hur det står till i våra skolor med de allt sämre fungerande ventilationen (på grund av energibesparingar), då det på de flesta högstadieskolor finns mer än ett halvt kilo kvicksilver. Förhoppningsvis finns det mesta i täta flaskor men redan några tiotal gram kan innebära en ohälsosam miljö.

I ett pilot-projekt med kvicksilverhundar i Göteborgsskolor hittade man 440 kilo kvicksilver!   När man genomsökte 20 större Högskolor fann man 1,6 ton kvicksilver!   Nu skall naturvårdsverket undersöka de vanliga skolorna och räknar där med att hitta närmare ett ton!

Världens första kvicksilverhund "Gossen Froy"

Tillsatser inte vitaminer, innebär risker. Just nu pågår en kampanj för att få oss att tro att vitaminer och mineraler är farliga. I några länder har läkemedelsindustrin på detta sätt kunnat styra och begränsa medborgarnas möjligheter att välja.   Däremot är det inte alls speciellt noga vilka tillsatser som finns i livsmedel, här styr ekonomin och förtjänsterna!   Ett exempel, Aspartam som finns i Light drycker omvandlas i magen till träsprit, detta vet man därför får flygare inte dricka detta. Att som när det är varmt dricka 1-2 liter Light-läsk en dag är direkt ohälsosamt! Sötningsmedlet cyklamat har man visserligen förbjudit då det anses ännu farligare, men trots detta har det dykt upp i Sverige.

Förbjudet ämne i importerad läsk

Riskbedömning för amalgam kan också vara alldeles för låg.
Nu anser man att risken för härdsmälta i kärnkraftverket Oskarsham2 är 25 x för stor. Har man också gjort liknande felbedömningar när det gäller riskerna med kvicksilver från amalgam?

Felbedömd risk för härdsmälta


Tröghet i systemet. Att ny fakta kommer fram med forskning är bra, men vi får ett A och B lag. De som kommer i åtnjutande av det nya kunnandet och medicinerna och de som på grund av konservativa läkare inte får någon hjälp.

Vitamin B12, mäts normalt i serum men för patienter med kroniskt trötthetssyndrom och fibromyalgi har det visats i ett flertal studier bl.a. (Regland, Andersson, Abrahamsson, Bagby, Dyrehag & Gottfries, Scand J. Rheumatol 26, 1997, 301-7), att man måste mäta i ryggmärgsvätska. Trots att dessa kunskaper finns, hävdar neurologer på stora sjukhus i landet att: genom att ta prov i serum på homocystein så har de uteslutit en brist !

En studie av 718 MS-patienter har man avbrutit. Orsaken var att man fann medicinen Betaferon så effektiv att man inte ville undanhålla de som fick placebo det verksamma preparatet.

Trots detta får inte patienter som vill denna hjälp. Och motiveringen är skrämmande, läkaren påpekar att "det är dyrt".

MS undersökning avbryts; positiva resultat med Betaferon
Tyvärr B patenten får inget Betaferon

Cancer- och allergifondens miljömedicinska pris för 1998.
Har tilldelats prof. emeritus Björn Nordenström och docent Bo Forslind, Karolinska institutet.

Forskare vid Karolinska belönas


Lita inte på att du får rätt vård!  De som lobotomerades får ingen ersättning för sitt livslånga lidande. Då ansåg man att det var vetenskap och beprövad erfarenhet, idag vet vi bättre. Likadant kommer det troligen att bli för de som drabbas av tandvårds och amalgamskador. Om din tandläkare borrar ut amalgam utan skyddsutrustning kan du bli allvarligt sjuk under många år. Men du kan inte ställa någon till svars för att få hjälp eller ersättning! (det är ju enligt dagens vetenskap och beprövade erfarenhet!)   De rättsövergreppen som sker i dag mot amalgamskadade och el-överkänsliga är många gånger lika grymma som det var mot de som blev tvångssteriliserade!

Med kniven som trollspö
Ingen ersättning till lobotomidrabbade
Läs om Märta Andersson, som blev tvångssteriliserad
Mer än 1 000 lysrör med kvicksilver. Kommunaställda i Uppsala är totalt okunniga om miljörikserna med kvicksilver, då de slängt över tusen lysrör i en kontainer. Detta har man gjort trots att man fått information om hur lysrör skall hanteras. När lysrören går sönder frigörs kvicksilverånga.

Kommunanställda slängde lysrör med kvicksilver i sopcontainer
Läkemedelskostnaderna skenar. Kan det vara så att detta beror på läkemedelsföretagens marknadsföring av nya mediciner? Många frågetecken finns om de nya verkligen är effektivare än de gamla, som ofta bara kostar en bråkdel.

Dramatisk ökning av läkemedelskostnaderna

När kommer ett vårdprogram för de amalgamskadade? Ett vårdprogram för whiplashskadade har utformats, meningen är att de ska få ett bättre omhändertagande. Många av dessa patienter har nonchalerats inom primärvården tidigare. Frågan är givetvis när kommer ett liknande för de som är drabbade av amalgamskador? Socialstyrelsens föreskrifter talar ju om att dessa patienter inte får nonchaleras!

Pisksnärtskadade får stöd i vårdprogram


Stripa gruva Man visar i sitt förslag hur kvicksilver skall förvaras 400 meter under jorden. Deras beskrivning av kvicksilver är bra men man går även här på myten om att "Det är relativt ofarligt att svälja"

Stripa Gruva och Avfallet
Myter

Trovärdiga komuner "Kvicksilver är ett mycket giftigt grundämne som inte kan förstöras eller brytas ner av naturen. Vi måste alltså leva med det kvicksilver som finns på jorden."   I Eksjö kommun har man kunskaper om att kvicksilver är ett problem och hur farligt det är.   "Kvicksilverånga är en luktlös gas som därför är svår att upptäcka. Ångorna ger skador på centrala nervsystemet i form av bland annat balans- och minnesrubbningar."   Men frågan är hur har man det med tandvården, hur stor utsläpp förorsakar de? Det är ju bra att man ser till den yttre miljön, men hur är det med den inre miljön. Hur många tandläkare finns det i Eksjö som inte forsätter och förfäktar att amalgam är säkert?

Eksjö kommun


Elöverkänsliga "Stråltanter"   Hur många som är elöverkänsliga vet ingen, eftersom forskningen har varit eftersatt (genom vissa läkares och försäkringskassors försorg klassas många som psyk fall).

Men de finns, och det var inte i Sverige det började, och det är inte bara ett Svenskt problem som vissa forskare vill göra gällande!

Elöverkänslighet är vetenskapligt bevisad och allt fler drabbas
Du bör även läsa detta samtal med Lena Hillert, för att förstå samanhangen.
I ett brev till Riksdagsman Sigge Godin belyses FK.s ageranden.

Kvicksilver från amalgam kan ge psykiska besvär! Kvicksilver ansamlas bl.a. i hypofysen och kan förorsaka funktionsstörningar på siganlsubstansnivå.   Det finns forskning som visar att kvicksilver påverkar processerna för tillverkning av de viktiga signalsubstanserna i hjärnan, som i sin tur styr hur vi mår. Eftersom väldigt få läkare vet eller vill veta av att detta, ger man ju även dessa patienter piller mot symtomen, i stället för att angripa källan.

Unga kvinnor äter allt mer prozac


Amalgam, risk för fosterskador. "Risken för att hjärnans utveckling under fosterstadiet och tidig barnaålder kan hämmas av kvicksilverexponering från moderns amalgam eller egna amalgamfyllningar, är betydligt allvarligare. Riskens storlek kan med nuvarande kunskapsläge inte uppskattas men kan inte avfärdas." . . . "Tillgängliga fakta ger inte stöd för att avfärda risken, och man måste fråga sig hur stor del av utvecklingisstörda barn i Sverige som kan vara orsakade av kvicksliverexponering från amalgam." (prof. Maths Berlin)

Det var mycket skrämmande att sitta och lyssna på några mammor med barn som fått olika problem/handikapp, de hade tagit reda på under vilken graviditets vecka som de hade varit hos tandläkaren och lagat med amalgam, deras barn hade fått skadorna som stämde med fosterutvecklingen för just den veckan!
Har du liknande erfarenhet? skicka ett e-amil

Miljöfaktor kan orsaka att allt färre pojkar föds

Hur behandlas man av försäkringskassan? Det väcks fler och fler röster mot den kränkande, ja rent av människoförnedrande behandling man blivit utsatt för. Har du egna erfarenheter så skicka gärna ett e-mail.

Om försäkringskassans agerande på Aftonbladets diskussionsforum
Ett brev till Göran Persson om RFV i Tranås.
RFV och Tranås anstalten


Mobiltelefoner är en stor störkälla. Att mobiltelefoner stör elektrisk utrustnin är helt kartlagt, och därför vore det inte så märkligt om det skulle kunna störa mänsklig organism också.

Mobiltelefon tänkbar förklaring till kärnkraftsstopp

Tandläkare skall använda kofferdamduk vid amalgam utag. Socialstyrelsen anser att en tandläkare i Falun varit försumlig bl.a. genom att inte använda kofferdamduk (skuddsduk) då han rensade tänder från amalgam. Han har inte utfört arbetet "enligt vetenskap och beprövad erfarenhet". Utalandet i sig kan väl ses som en inikation på att Socialstyrelsen nu är medveten om riskerna med kvicksilver.

Tandläkare anmäld av socialstyrelsen

Officerare i Tysklands flygvapen har inte fått ha både amalgam (kvicksilver) och guld i munnen, då detta gjort att de lätt kunnat sitta och somna (mikrosömn). Särskilt gällde detta flygledare.


Det nya fattigsverige.
Om du inte har råd att betala tandläkarräkningen riskerar du att få gå tandlös.

Detta är den krassa verkligheten för Ridha Boulhal i Köping, när han inte kunde lägga pengarna på bordet tog tandläkaren på folktandvården helt enkelt ut tänderna. Har man inte pengar så får man vara utan tänder är klinkchefen Ola Saaw kommentar. Och han får stöd av landstingsrådet Jörgen Johansson Västmanlands landsting som ser det som en ekonomisk inte medicinsk fråga!

Överdirektör Olof Edhag på Socialstyrelsens tillsynsenhet ser folktandvårdens agerande orimligt. "En inledd behandling måste avslutas. Alla ska ha fungerande tänder i Sverige."

Detta är verkligheten i dag, och för de tusentals Svenskar som mår dåligt på grund av amalgam eller andra tandlagningar som ger besvär (många av dessa går sjukskrivan), finns det ingen ekonomisk möjlighet att bli friska. Detta är ett typiskt moment 22.

Ingen möjlighet att bli frisk.

Trots att politikerna i förslaget till ny tandvårsersättnig anger att detta skulle kunna ske med sjukvårdens högkostnadskydd.

Så ger Socialstyrelsens nya råd ingen möjlighet till detta då man med sitt "vad man för närvarande vet enligt vetenskap och beprövad erfarenhe" helt avfärdar denna möjlighet. Endast "vid allergiska förändringar i munslemhinnan inklusive lichen eller annan påvisad överkänslighet för kvicksilver föreligger indikation för amalgamsanering", av de praktiska erfarenheter om vilka som blivit hjälpta av sanering är denna del som skulle få hjälp mindre än 10%.

Forskningsrådsnämdens rapport till regeringen kan kanske bringa lite mera klarhet?

I februari skulle den kommit men man har ännu inte lämnats!

Politiskt beslut eller?

Är det så att Socialdemokraterna ser mer på antalet arbetslösa, så är det ju bra att många får gå sjuka. De syns ju inte i arbetslöshetsstatestiken!

Socialstyrelsens allmänna råd
Forskningsrådsnämden
Patientens tänder togs i pant (SvD.)
Tandläkaren tog tänderna i pant (Aftonbladet)
Folktandvården tog tänder i pant - patienten måste leva på soppa (TT)


VIKTIG INFORMATION INFÖR NÄSTA TANDLÄKARBESÖK!
I ett brev till de folkvalda i riksdagen, tas det faktum upp att Svenska amalgamtillverkare genom EU och CE märkning av amalgam, slipper att öppet redovisa riskerna!   Din tandläkare kan alltså inte säga vilken risk du utsätts för när han borrar i ditt amalgam, det har blivit en förtagshemlighet!

Detta står i bjärt kontrast till den kemikaliepolitik Sverige ska driva både nationelt och internationellt. Där farliga ämnen skall redovisas för kunden!

Brevet till de folkvalda
Ett annat brev till FRNīs ledamöter
Farliga ämnen bort i ny kemipolitik

5-ton kvicksilver, så mycket gift finns mitt inne i Bengtsfors. På kanske 10 000 platser i Sverige finns föroreningar som är en miljörisk, men man har inte ens klart för sig var alla finns! Om vi sen inkluderar alla kyrkogårdar där det kanske finns 100-ton kvicksilver som ständigt läcker, kan vi tala om en miljökatastof, som även kommer att drabba kommande generationer.

Centernīs miljöprogram Motion om riskanalys av kvicksilvret i miljön och på kyrkogårdar.
Synden i Bengtsfors som ingen gör något åt
4000 ggr högre kvicksilver halter i grundvattnet


Hälsa en klassfråga! Hälsa har blivit en klassfråga, de som bestämmer har makten och de små indeviderna får gå sjuka. Makteliten tror att man kan göra precis som man vill, som nu senast Helena Nilsson läkare och politiker med bl.a. uppdraget som ordförande i Forskningsrådsnämden.

Hur ska medborgarna ha förtroende för de beslut som fattas, då dessa politiker inte kan följa de lagar och regler de själva beslutat? Är det politiker som socialförsäkringsminister Maj-Inger Klingvall med sina förmåner, som bör ha avdrag för sjukvårdskostnader?

Ska bara vissa få god vård?
Helena Nilsson, gjorde skatteavdrag för barnvakt och kläder.
Ska vi införa strumpbyxavdrag nu? (politiker vill ha avdrag för sjukvård?)

Miljögifterna fortsätter att läcka ut. I Oskarshamns hamnbasäng finns 700 ton kadmium, bly, koppar och zink. Hur mycket av detta kommer att läcka ut till Östersjön?

Gifter läcker ut i Kalmarsund


Gravid, ammande, barn och njursjuka bör inte använda amalgam!

Detta är tillverkarnas varning, och måste i praktiken innebära att inga yngre kvinnor skall ha amalgamfyllningar. Då de ju förmodligen någon gång vill skaffa barn.

Dessa varningar stämmer helt överens med vad som framkommit av Forskningsrådsnämndens kommande amalgamraport.

Hans Sundgren, medicinalråd på Socialstyrelsen avisar dock fortfarande riskerna med amalgam för njursjuka. Och man har inte kommit längre än att "man diskuterar" om man skall gå ut med några nya råd för ammande mödrar!

Att man fortfarande inte vill vara konkreta, är anmärkningsvärt. Socialstyrelsen och amalgamförespråkarna har gång på gång tvingats backa i sina stånd punkter. Först påstod man att amalgam inte läckte kvicksilver, nu vet de och vi att det är den största källan för oss människor.

Man vet att kvicksilver är riskabelt, men nu håller man på och bråkar om mängden är tillräkligt stor. Detta trots att man i dokumentation från FRN kan konstatera att vissa risker inte är dosberoende.

Amalgamtillverkarna uppmanar även tandläkare att använda skyddsglasögon, hanskar och andningsskydd.

Amalgamtillverkaren Dentsplys backar i sina varningar, med Ivoclars håller fast vid sina varningar som kanske till och med gick längre.

Ivoclars varningar för amalgamet
Tillverkare varnar för amalgam     NyTeknik (nr13/98)
En röst ur folket. Varför detta velande, riskern är ju välkända!

Sanning eller osanning.

Hög självrisk för tandvård. Regeringens nya proposition om tandvårds kostnaderna, är dåligt skrivit. Det är svår att överblicka kostnader och självrisken blir betydligt högre än vad som hitills framkommit, hävdar tjänstemannaförbundet HTF, som räknat på kostnaderna.

Självrisken för tandvård i praktiken 6 000 kronor


Vaccin mot kronisk trötthet. Vid Mölndals sjukhus har professor Carl-Gerhard Gottfries i en kontrollerad studie på 28 patienter, visat att hälften kunde börja arbeta igen efter flera års sjukskrivning.

Att tarmfloran blir störd av kvicksilverbelastning är känt, därför är uppgiften om att Australiska forskar upptäckt att "den här patientgruppen har en störd bakterieflora" intressant.

Goda resultat av vaccin mot kronisk trötthet

"The Quicksilver Mess" en artikel i Time Magazine 980126 om hur nyfikna ungdomar förorsakade en lokal miljökatastrof genom att kontaminera omgivningen och sig själva med metalliskt kvicksilver från en sopstation.

The Quicksilver Mess


Tickande hälsobomb? Det Svenska el-systemet är "felkonstruerat"! Magnetfälten på Stockholms trottoarer är minst lika stora som under en 400-kilovolts kraftledning. Detta visar en studie som elbranscens forskningsorgan Elforsk låtit göra. I vissa fall uppmättes så höga värden som 6 mikrotesla, men oftast var det mellan 1 - 2,5 mikrotesla. Detta skall jämföras med de 0,2 mikrotesla som forskarna anser öka risken för att drabbas av blodcancer.

Det svenska el-systemet ger upphov till vagabonderande strömmar, det är också så att det system man byggt upp för att säkerställa el-försörjningen (elskåpen matas från fler håll) gör att varje kvarter omsluts som av en stor spole. Även kablar som man säger inte är anslutna kan ge upphov till kraftiga magnetfält, (detta beror på att 0-ledaren fortfarande är ansluten).

Höga magnetfält längs städernas trottoarer. NyTeknik
Tidiga missfall hos möss av magnetfält
Samband mellan magnetfält och fosterdöd klarlagt

"Lågenergilampan" - ett kampanjtrick!   Sparar man pengar genom att använda lågenergilampor? Troligtvis inte, och lägger man därtill miljöaspekten blir det negativt. Dessutom reagerar elöverkänsliga ofta kraftigt på dessa lampor.

"Lågenergilampan" - ett kampanjtrick!
"Lågenergilampan" - Nej Tack! fakta och risker


Sköter läkarna sitt jobb? Skulle andra arbetstagare göra sådana dundertabbar som vissa läkare gör vore de direkt utan jobb. Läkare måste lyssna bättre på patienterna, ofta är det så att patienten känner att det är något som är fel. Om läkaren då inte finner något vid rutinundersökningen, får han inte släppa fallet. Men detta är allt förvanligt i dag! Och ofta gäller det allvarliga sjukdomar där en försenad dignos orsakar livslång handikapp eller förtidig död.
Kämpar för livet efter läkarmiss
Hennes huvudvärk var cancer
"Vi blev också offer i vården"
Stort missnöje med läkarna

"Miljökatastrofer blir vardagsmat" I framtiden kommer vi att få se miljökatastrofer med långt större omfattning än Hallandsåsen, detta varnar miljöexperter för i en debatt artikel i DN. Men det är klart gör våra politiker som Centerns distriktsstyrelse gjort, (man anser att det "osynliga" giftet som ligger begravt på våra kyrkogårdar inte innebär någon risk, och blundar!) då kommer vi att få se många katastrofer.
"Miljökatastrofer blir vardagsmat"
Distriktsstyrelsens yttrande


Björksocker bromsar cancer, detta har en forskargrupp vid Lunds Universitet i ett samarbete med japanska forskare visat.
Forskarupptäckt i Lund:
Stopp för amalgam   Enligt den propositioner som regeringen lämnar till riksdagen, om tanvårdsförsäkringen. Blir det ingen mer subvention av amalgam.

" Ny inriktning på tandvårdsförsäkringen Omstruktureringen av tandvårdsförsäkringen från och med januari 1999 innebär i huvudsak:
  • Ekonomiskt stöd för bastandvård för alla vuxna.
  • Ett särskilt högkostnadsskydd för mer omfattande kostnadskrävande behandlingar med protetik och tandreglering.
  • Vissa äldre, sjuka och funktionshindrade får ett förstärkt ekonomiskt stöd.
  • Nytt taxesystem införs med fasta ersättningsbelopp per åtgärd, vilket innebär fri prissättning.
  • Anslutningsbegränsningarna för vårdgivarna avskaffas.
  • Ersättning för amalgamfyllningar slopas och användningen av amalgam förbjuds sannolikt inom några år.
  • Översyn sker av tandhygienistutbildningen. En särskild utredare tillsätts för utforming denna. "
Sammanfattning av propositioner


Triklosan, nytt ämne i tandkräm som skall motverka tandköttsinflammation. Effekten skall studeras i en studie under 6-månader i Landskrona.
Ämnet påstås inte ha några bieffekter.?
Nytt ämne i tandkräm.

Tunnelgift avslöjar branschens okunskap

Slarvar med vattenkontroller kommunerna skall genom vattenprover undersöka om 15 kemikalier som arsenik, bly, kadmium och kvicksilver finns i vattnet.

Så sent som 1966 gjordes "lobotmier" dessa gravt skadade patienter är i dag rättslösa. "Behandlingen skedde med då gällande kunskaper i enlighet med vetenskap och beprövad erfarenhet." är den åsikt socialministern har.
"Lobotomi-opererade måste få upprättelse"

Socialstyrelsens nya råd för omhändertagande av patienter med amalgam eller el-överkänslighetsproblem, visar på samma naiva kunskaper. Detta trots forkningsrådsnämdens senaste genomgång, som visar att det finns både kunskap och fakta om de risker som finns med amalgam. Men det är klart, man vill ju inte ta konsekvenserna och kostnaderna för att hjälpa dessa människor utan de skall helst glömmas och så ska vi gå vidare.
SOSFS 1998:3 (M)   Socialstyrelsens allmänna råd


Svenska sjukvårds skandaler. Nu uppdagas de omänskliga behandlingarna som sjukvård och läkare utsatt befolkning för. Tvångssteriliseringarna var en, nu är det "lobotomi". Trovärdigheten för läkare håller på att förbytas i ett förakt. Månne man nu är beredd att sätta in resurser och hjälpa de patienter som är drabbade av sina tandlagningar eller blir det ånyo en påspädning av föraktet?

Tusentals svenskar lobotomerades

Läkare har fått socialstyrelsen att stämpla alternativ cp-vård som kvacksalveri.

Spädbarnsdödlighet! Vilka mekanismer är det som är inblandade? Nu senast var det rökning som var den stora källan, men blundar inte våra forskare för vissa fakta? I Australien flyttade man fram vaccinationen (en läkare hade funnit ett samband med vaccinations tillfället) och då sjunk dödligheten drastiskt, var det de kvicksilverhaltiga konserveringsmedlen eller något annat ämne?
Med de fakta som presenterades på forskningsrådets presskonferens 19 februari (foster och små barn kan få hjärnskador på grund av kvicksilver) är det väl dags att ta upp och titta närmare på detta igen.

Påverkas spädbarnsdödligheten av mödrarnas amalgamfyllningar?

Myter om Vaccinering av Alan Phillips


Tänder värderas lågt ledare i Östgöta Correspondenten 11/3

Svenskarna riskerar bli tandlöst folk? Debatt i Hallandsposten 26/2

Riksdagen. Tisdagen den 3 mars 12 § Svar på interpellation 1997/98:180 om amalgam Som vanligt försöker ANNA LIND (s) skylla på EU för att vi inte skall kunna stoppa amalgamanvändningen. Så är det knappast, skulle det vara det så får vi vänta oss att även asbest på nytt kommer att användas i Sverige (vilket knappas är troligt).

Läs debatten Anf. 90-99 använd pilarna vid inehåll för att gå till nästa anförande

Ett mycket intresant fall. En 60-årig överläkare i Dalarna menar att den hjärnskada han fått på grund av kvicksilver förgiftning, gjorde att han inte hadde kontroll över sitt handlande. Han ertappades på bar gärning med en stulen slipmaskin.
Läkare ertappad med stöldgodset   Dala-Demokraten

Kvicksilverrening i ny kremationsugn. Ja det är väl bra att vi inte släpper ut mer kvicksilver den vägen, men var tar de hundra-tals ton kvicksilver vägen som ligger närgrävt på våra kyrkogårdar. Hur förorenar detta vattentäkter och grundvatten?

Kvicksilverrening i ny kremationsugn


Riksförsäkringsverket och Socialstyrelsen markerar ett begynnande paradigmskifte när det gäller synen på metaller i munnen.

Riksförsäkringsverket har godkänt att metallfria material används för kron- och bro protetik inom ramen för tandvårdsförsäkringen. Godkännandet grundar sig på begärt yttrande från Socialstyrelsen.

Socialstyrelsen pekar särskilt på att *många har behov av metallfria alternativ*!   Brevet från RFV och Socialstyrelsens yttrande
Om mobiltelefoner och elektriska fält är en risk för vår hälsa och välbefinnande är fortfarande högst osäkert. Så vi bör närma oss problematiken på ett ödmjukt sätt, i stället för att som vissa komma med försäkringar om att det är riskfritt. Att sedan mycket märkligt förekommer inom forkningen gör att vi måste vara ännu mer mistänksamma.
Läs JO-anmälan.
Ej farligt med nallemaster? Ines Uusmanns synpunkter vid en riksdagsdebatt.
Mobiltelefon tros ha stört SAS-plan (maskiner stör de, men inte männsikor?)
Insändare i Metro Passiv användning av mobiltelefoner

Tandläkarröntgen kan orsaka genförändringar. Denna studie som nu visar på att röngen kan ge genförändringar som visar sig först i nästa generation. Ger självklart följdfrågan om hur de elektro-magnetiska fält som vi i dag utsätter oss för kommer att påverka nästa generation?

Datorer ger armar nervskador. Här är det upp till var och en att funder på om det elektromagnetiska fälten också kan ha med symtomen att göra?


Medmänsklighet är en brist i läkarutbildningen säger Carl Johan Westborg, ordförande i Norrbottens läkarförening. Men han håller inte med Borgenhammar om att så många som var tredje skulle klar de krav som patienten ställer.
Medmänskligt i LULEÅ, Kuriren.
Nu är det bekräftat! Det många amalgamskadade redan mött, eller rättare sagt inte mött i vården, empati, förmåga till inlevelse och att respektera patienterna, detta saknar kanske så många som var tredje läkare. Detta anser Edgar Borgenhammar, professor i hälso- och sjukvårdsadministration. Alltså borde 9000 läkare bort!     Vilka borde bort från socialstyrelsen?
Läs artikeln i Norrbottenskuriren
Inga bevis för elallergi dessa studier som genom att inte hitta tror att man bevisat något. Samtidigt anser man sig ha bevisat att vi sover sämre om vi har TV eller klockradio i sovrummet, dessa ger ju upphov till betydligt lägre magnetfält än vad en dator ger! Är det inte så att genom att inte hitta kan man inte bevisa någonting, man har bara letat på fel ställe eller på fel sätt.
Elektriska fält stör sömnen
Inga bevis för elallergi
Läs också om DN och ankstreck.
Nytt hopp för ms-sjuka, en ny medicin som bromsar upp sjukdomsförloppet ger patienterna nytt hopp. Annars saknas ju bot, om man inte ser på de insatser läkaren Birgitta Brunes gjort, där många patienter blir bättre och bättre. Att kvicksilver stör kroppens immunsystem (framkom vid forskningsrådets presskonferens) tror hon kan vare en orsak till sjukdomen.
Nytt hopp för ms-sjuka
Nu klarar sig MS-sjuka Ewa utan rullstolen.
Några olika insändare den senaste tiden. (länkar till tidningar)
Att påstå att amalgam är ofarligt är ren desinformation 2á artikeln

Restriktioner för amalgambruk

Är Barbro Westerholm (fp) blind?

OBS PDF-format
Omöjligt hindra sanningar!  Debatt artikel av leg. tandl. Olle Redhe
här kan du hämta texten i .html format
Här skulle sidan med ledaren finnas
(du får väl testa om det fungerar, jag har den annars)


Forskning?

Vägra amalgam i tänderna (en bit ner på sidan)

artiklar
Tänder blir en klassfråga Ledare i Hallandsposten 98-02-24

Sedan 1985 har cirka 2 000 JO-anmälningar gjorts mot F-kassan

Tvingas arbeta trots svår värk

FN:s regler följs inte

Tobaksbolag erkänner hälsorisker när kommer samma erkännande om amalgam? Eller har det redan hänt! Den stora amalgamtillverkaren - Caulk Dentsply - talar ju på sin hemsida om att: "The use of amalgam is contraindicated" När kommer Socialstyrelsen med nya direktiv?

Panikångest ny folksjukdom intresant symtombild!

Notiser om Kvicksilver

Kvicksilver sprids med vinden från Europa 98-02-27
Åtalas för kvicksilverutsläpp 98-02-20
Varning för kvicksilver i elektroniska husdjur 97-12-10
Avtal underskrivna - utsläpp av tungmetaller och miljögifter begränsas 98-02-13
Höga kvicksilverhalter vid Roslagstulls sjukhus 97-06-12
Producentansvar för alla varor Detta måste väl också gälla för tand-amalgam! 98-01-16
25-50 kg kvicksilver från krematorierna faller ned över Sverige 97-09-08
Kritik mot selenmetod i krematorier 97-04-25
Mer kvicksilver i uppländska sjöar än väntat 97-04-25
Barn kastade sju kilo kvicksilver på varandra 97-10-01

-- februari   i debatten
Amalgam upprör riksdagen.

Amalgam har blivit de fattigas tandlagningmedel
Skriver riksdagsledamoten Marianne Anderson (c) i en fråga till socialförsäkringsminister Maj-Inger Klingvall.

I en annan fråga till socialminister Margot Wallström skriver Eva Goes (mp) om att människor mot sin vilja tvingas använda amalgam, som är giftigt för att laga sina tänder.

Svaren kommer att redovisas i bilaga som fogas till riksdagens snabbprotokoll tisdagen den 10 februari.

Motioner till riksdagen

1997/98:So242 av Tomas Eneroth och Ingibjörg Sigurdsdóttir (s) Amalgam

1997/98:So256 av Bo Nilsson (s) Amalgam

1997/98:So281 av Thomas Julin och Birger Schlaug (mp) Kariesexperiment

1997/98:So322 av Thomas Julin m.fl. (mp) Amalgam

1997/98:So346 av Marianne Andersson och andre vice talman Görel Thurdin (c)

Mammas gener avgör livslängd.
Detta visar en färsk japansk undersökning av 100 åringar som publicerats i The Lancet. Variationer finns i cellernas energiproducerande kraftverk mitochondrierna, mutationer i mitochondrier har samband med sjukdom som bl.a. hjärt-och kärlsjukdom och diabetes.


09 januari kunde vi läsa i Aftonbladet

Mamma Monica hon lider av fibromyalgi och har ständigt värk i musklerna. Men försäkringskassan tycker att hon är frisk nog att jobba – hon har ju fött Stefanie.


27 december kunde vi läsa i Aftonbladet

Renates jul: ensam i en container
En gång var hon småbarnsmamma och hade en bondgård. Nu bor hon ensam i en container i skogen. Utan ljus, utan el. Det är jul hos Renate i Färgelanda i Dalsland.
Är det så här Socialstyrelsen tycker att människor skall behandlas?
När forskningīs prestige hindrar att man erkänner ny sjukdomar!


4 december kunde vi läsa i Hallandsposten

Ny syn på amalgam-förgiftade
Första gången han fick svårt att jogga i nedförsbackar gjorde han ett borreliaprov. Ett år senare kom problemen tillbaka. Fast värre. Båda gångerna gick Halmstadbon Tor-Evert Broskär hos tandläkaren. Sambandet gjorde att han själv ställde sin diagnos ­ AMALGAMförgiftning.

Från att ha haft svåra problem i fjol är Tor-Evert i dag ­ efter en totalsanering av 17 tänder ­ i stort sett symtomfri......

Tidigare artiklar:
Amalgamanvändning en fråga för EU
Livet ler igen


Vi vet inte hur farlig den svaga strålningen från mobiltelefoner är.
Det finns studier som har funnit ett samband mellan exponering för starka elektromagnetiska fält och risken att få leukemi och hjärntumör.
­ Men det vore oklokt att inte redan nu minska strålningen, säger forskaren Robert Leijon

Fredagen den 14 november 1997 gick det första FRN-mötet om amalgamfrågan av stapeln. Den sidan som hävdar att amalgam är ett säkert tandvårdsmaterial utan effekter på folkhälsan, gör det med hänvisning till den ringa mängd kvicksilver som avges från amalgamfyllningar (vilket är en förskjutning från tidigare ståndpunkt att amalgamet är stabilt och inte avger något kvicksilver alls), och att de möjliga överkänslighetsreaktioner mot kvicksilver som kan förekomma är ytterst sällsynta.
I den första FRN-konferensens efterskörd
Ett brev till Helena Nilsson, riksdagskvinna och ordförande för konferensen: Kritisk forskningsvardag. Här tas en del av skälen upp, till att problemen kring amalgambruket och liknande frågor förs så lite framåt.

Vänerfisk innehåller fortfarande miljögifter

SKLT 23 oktober 1997

"Det finns ungefär 15 ton kvicksilver i de ytligaste sedimenten i Vänern. Dessutom innehåller sjön miljögifterna PCB, DDT och dioxiner. Lennart Lindeström har under lång tid följt gifthalten i några av våra vanligaste Vänerfiskar. Från 1970-talet och fram till mitten av 1980-talet minskade gifterna i fisken drastiskt. Sedan hände något. Kurvorna planade ut och de senaste åren har halterna legat mer eller mindre oförändrade."


Fakta artikeln ovan var publicerad tillsamans med artikeln, och man gör då följande reflektion:   WHO har slagit fast att den största källan till kvicksilver exponering inte är fisk utan amalgam, alltså måste det vara mer motiverat att inte ha några amalgamfyllningar i munnet för gravida och ammande mammor än att inte äta fisk.
I nedanstående Norska undersökning tror man att kvicksilver är orsaken till sex gånger fler missbildningar hos barn till tandsköterskor än genomsnittsbefolkningen. Hur stor hade skillnaden varit om man jämfört med amalgamfria mödrar?
Fler hjärnskador bland barn till tandskötorskor.
OSLO. Tandskötorskor och flygvärdinnor tillhör yrkesgrupper som löper större risk än andra att föda barn med missbildningar.
Detta har framkommit vid en genomgång som statistiker och yrkesmedicinare gjort av det norska födelseregistret av samtliga barn födda efter 1967.
Barn till tandsköterskor uppvisar hjärnskador i sex gånger fler fall än väntat, om man ser till hela gruppen barn (över en miljon barn). Hanteringen av kvicksilver anses vara orsaken!

Egna erfarenheter av kvicksilver och MS
"När jag var 27 år fick jag min MS diagnos. Min mamma har också MS och via henne kom jag i kontakt med en underbar läkare som själv har fått diagnosen MS men som i dag är frisk!!"


Fordeler og ulemper ved bruk av amalgam i tannhelsetjenesten
Dette er et naturfagprosjekt skrevet av 5 studenter ved Eik lærerhøgskole

Det skrivs många skol - uppsatser om "AMALGAM" och de risker detta innebär, nästa generation har klart förstått det vansinniga i att vi skall gå omkring med tonvis av det giftiga kvicksilvret i munnen. Hur skall risk märkningen göras på människor? Batterier ja allt som innehåller kvicksilver skall ju märkas med varningstext!


1 oktober kunde vi läsa om Gunilla Nilsdotter i Hallandsposten

" Livet ler igen
Amalgamsjuk tillfrisknade
Gunilla Nilsdotter gick sjukskriven i fem år och var på gränsen att sjukpensioneras. Trots att sambandet förnekas är hon säker: hon blev förgiftad av kvicksilver när hon började byta ut sina amalgam plomber. Min tandläkare bytte fyra plomber på en gång, det är direkt livsfarligt att göra så, säger hon. "
Samma dag: Amalgamanvändning en fråga för EU

SVT TEXT 25 JUNI 97

FÄRÖARNA: Hög kvicksilverhalt hos barn.

Många barn på Färöarna uppvisar en hög halt av kvicksilver (Hg) i kroppen. Kvicksilver som de kan ha fått i sig genom att mödrarna ätit valkött under graviditeten.

Det visar en undersökning som gjorts av danska och färöiska forskare. Valen återfinns nära näringskedjans topp. De äter mängder med fisk som uppvisat spår av den farliga tungmetallen. De förgiftade barnen uppvisar minskade minnesfunktioner, koncentrationssvårigheter, syn- och hörselrubbningar.

( Min kommentar: Människan, som anses vara jordens "intelligentaste" innevånare, inplanterar kvicksilver i sina tänder i form av amalgam , som till 50% består av kvicksilver, kan det möjligen vara så att även intelligensen kan ha påverkats under 150 år av amalgamfyllningar. )


Lite äldre, men fortfarande lika aktuellt.

FÖRÄKRINGSKASSAN MYGLAR MED SJUKPENNINGEN!

" Enligt konventionen om mänskliga rättigheter och även enligt den svenska lagen har man rätt till personlig inställelse då en rättsfråga ska avgöras och att själv argumentera för sin sak. Men det är med stor motvilja som socialförsäkrings-nämnderna beaktar denna fundamentala rättighet.

Ove Jonsson Advokat
Bo Kuritzén Läkare "

 
 
 
 

Tillbaks till de senaste Notiserna