AKTUELLT


FORSKNINGSNYTT

(särtryck ur IfT:s temaartikel om "Tillit" 1/99)

 
Tekniken går framåt i en rasande fart. I går tog man fram fräcka ungdomsnallar i en mängd "spralliga" färger så att våra föreskolesmåttingar inte ska villa bort sig på vägen fram och tillbaka till skolan.
Men utvecklingen går snabbt framåt. Vid Nokia och Ericssons utvecklingsavdelningar har man redan börjat att förbereda sig för en bearbetning av de allra yngsta och grunnar nu problemet med att få tillstånd en helt naturlig övergång direkt från napp till VAP. Det här bekymrar tongivande barnpsykologer som varnar för oreflekterad teknisk forcering bland de minsta. Teleindustrin har därför vänt sig till professorn i stressforskning vid Karolinska Institutet, Bengt Harnesk, för att få objektiva vetenskapliga lösningsförslag i den här laddade frågan.

- För detta krävs mycket forskning! uttalar professor Harnesk högst informellt i sina kontakter med uppdragsgivarna som i stenhård konkurrens närmast har vallfärdat till institutionen med fördragna jalusier på Karolinska Institutet, enligt ett tips från elöverkänslig medarbetare som inte vill framträda med sitt namn.

- Problemet är, lär Bengt Harnesk ha sagt på en informell morgonkonferens, att inte utlösa en irreversibel reaktionsbildning hos barnet genom en abrupt övergång från napp till VAP. -Barnen får absolut inte stressas! -Min arbetshypotes är i stället att vi i vart fall får räkna med en betingningsmodell i minst tre olika steg under en minimitid på någon vecka eller så. Eljest riskerar vi att utlösa en både akut och till yttermera visso manifest separationsångest hos barnen.

 
Från Watson till Harnesk

- Men med väl tilltagna forskningsmedel ska vi nog lösa den saken också, menar professor Bengt Harnesk: -Steg 1 en liten behändig napp med grövre konturer av en mobiltelefon. Steg 2 en sockrad napp med något mer välformad telefondesign. Steg 3: ett litet elektroniskt tillägg (väl ingjutet så att det inte kan orsaka kvävning etc) med ljudstimuli som piiip! Mjau! eller boiiing! -Det här ska vi klara genom helt vetenskapliga metodstudier, menar professor Harnesk i lågmälda samtal bakom de fördragna jalusierna.

- Jag har för övrigt med modern teknik redan bedrivit en pilotstudie på mina egna barn för att repetera något av de betingningsförsök som redan professor Watson gjorde:

-Det gick bra: Nalle som "nalle", brukar jag därför numera säga.

- Nu hänger allt på forskningsanslagens storlek för att vi ska kunna åstadkomma en sund avvänjningssituation på max. en vecka! lovade han var och en av industrideputationerna (som spelats ut mot varandra och därvid av rena konkurrensskäl stressats så att de kan "separatmjölkas" som man mera skämtsamt uttrycker saken på institutionens dagliga morgonmöte professorerna Harnesk och Tönt von Forell emellan. Där man också skrattade hjärtligt åt "hotet från KI:s etiska kommitté" och den tänkbara komplikationen av en "inblandning" från rektor Hans W. Igzells som privat har omfattande ekonomiska intressen i en av de här mobiltelefon jättarnas guldkantade värdepapper. -Då mjuknade juvren på deputationerna!).

 
Från napp till Vap - och Behå med låt gå

Uppmuntrad av de här positiva framtidsutsikterna för det uppväxande släktet kastar nu marknadsstrategerna i MBT-branschen nu lystna blickar också på andra marknadssegment: den moderna modern kvinnan som ständigt måste förmås att stå stand by: på jobbet såväl som i hemmet med barn, med en ständig omsorg över dementa föräldrar på någon avlägsen vårdinrättning och så vidare.

Om detta skriver Expressen/GT/Kvällspostens Eva&Adambilaga i dag (6/9-99)avdelningen "Hälsa", under rubriken "Ring från behån" på sidan 51.

Under teckningen av en pladdrande kvinna med rosiga kinder och med huvudet lätt nedåtböjt mot ett av de yppiga brösten redogör artikelförfattaren Ann-Hjördis Larsson för en ny sensationell inovation:

Engelska forskare har konstruerat en supermodern bysthållare - med inbyggd mobiltelefon. Detta har åstadkommit en rusning utan dess like bland tillverkare världen över som slåss om att få köpa patentet. Det är ett mycket sinnrikt plagg som de engelska forskarna har åstadkommit.

Ty förutom den inbyggda mikro- fonen som sitter i ena kupan så finns där också också några sen- sorer. Via en s.k. VAP mobiltele- fon registreras kvinnornas hjärtslag. Vid för hög puls, som när väskryckare eller våldtäcktsmän närmar sig, så avger telefonen omedelbart ett alarm som förmedlas till ett förprogrammerat telefonnummer som står i ständig förbindelse med ordningspolisens akutrotel.

(Vad som händer om de här kvinnorna glömmer att stänga av utrustningen en fredag kväll när det s.a.s. ska "bära till" enligt de gamla hederliga "ritualerna", ja därom stod just inget att läsa. En gammal förhärdad romantiker som undertecknad kan dock inte frigöra sig från misstanken om uppkomsten av en del allvarliga komplikationer: kan inte en dylik prekär belägenhet skapa s.k. mellanmänskliga problem, störningar och skrik i stället, ja kanske till och med ingripande av ordningspolis i hemmasoffan - till men för det mera tysta och koncentrerade förspel som ju genom generationers närmast nedärvda instinkt har fått råda en normal fredagskväll?!!)

Ja, jag medger att jag är öppet skeptisk!
Och med risk för en ännu öppnare negativism, så vill jag anföra en avslutande randanmärkning mot det här reportaget:

HAR MAN HELT MISSAT KJELL HANSSON-MILDS M.FL. PROPÅER OM DET LÄMPLIGA MED S.K. HANDS FREE-UTRUSTNING?

JAN ÅBERG, Director IfT (Institutet för Tillitsbrist)

 


Säljes: Kundanpassad forskning

Inga strålande insikter hos regering och miljödepartement

BESTRÅLAD - Ett besök i Sveriges andra stad. . . .

(Startsverige.nu - Bannerbyte)
(Startsverige.nu - Bannerbyte)

Några externa länkar kring mobiltelefoni

En fråga i riksdagen om mobiltelefonsändare och vad de som blir sjuka skall göra, i svaret från socialminister Lars Engqvist ges inte mycke hopp till de drabbade.

Motion av Barbro Johansson (mp) om mobiltelefoner och elektromagnetiska fält

Motion av Carina Hägg (s) om barn och strålning

Motion av Barbro Johansson m.fl. (mp) om mobiltelefonmaster och elektromagnetisk strålning

Interpellation 1998/99:72 av Marianne Andersson (c) till miljöministern om master för mobiltelefoni

Svar på interpellation 1998/99:72 om master för mobiltelefoni (Snabbprotokoll 1998/99:41 Tisdagen den 19 januari, 20 )

"Hårdare lag mot magnetfält i Italien"

"Strålningen hålls hemlig, Hela familjen blev sjuk när basstationerna sattes upp" Aftonbladet

"Sändare till mobiltelefoner stoppas av bostadsbolag" Expressen

"Antenner hemlighålls - är de farliga" Vår bostad

"Sjuk av strålning?" Vår bostad

"En tillflykt undan strålningen"

"Ständig flykt undan sändarna" Norrköpings tidning

"Är elallergi och cancer elaka följder av mobiltelefonerna? "

Boverket ang Mobilmasten i (Väse 29 September, 1998)


Åter till förstasidan
Välkommen och tyck till i gästboken
© http://www.kvicksilver.org/