AKTUELLT

 


"BESTRÅLAD"

 
   

 


 

Göteborgsbesöket

Ett besök i Sveriges andra stad, innebär en massiv bestrålning av högfrekventa fält från mobil och komradiosändare av olika slag.

Det första som möter dig när du kommer ut från järnvägsstationen, är en skog av mobiltelefon- antenner på gamla posthuset. Avståndet till antennerna gör att du troligen står i maximalt strålfält.

Beslutar du dig sedan för en shoppingrunda i 5-ans varuhus, så ska du inte tro att du inomhus undgår basstationssändare. Nej om du bara tar en titt upp i taket, så kryllar det av sändarantenner. Vilka effekter handlar det då om, avstånden kan bli så små som fyra meter och då behövs det inte många watt för att få en rejäl strålningsdos.

 
Säkerhets marginaler

Visserligen hävdas det av forskarna att det inte finns några risker, men detta hävdades även när det gällde röntgen en gång i tiden. Att kroppen inte värms upp på ett skadligt sätt är dok helt klarlagt, men vilka biologiska effekter det har på cellerna i kroppen är inte klarlagt.

Symtomen för de som drabbats av, det som kallas el-överkänslighet efterliknar exakt den förgiftning man får av organiska fosforföreningar. Amerikanskan Lucinad Grant menar att man på detta sätt med vedertagna kunskaper inom farmakologi kan förstå el-överkänslighets problematiken.

 
Tidsfaktorn

Hur länge vi kommer att tåla denna bestrålning av högfrekvent radiostrålning, återstår att se, kroppen saknar ju naturliga skyddsmekanismer. Om vi bränner oss på elden så gör det ont, är vi för länge i solen så blir vi röda, men om vi utsätter oss för radioaktiv strålning känner vi ingenting förrän det är för sent. Kommer det att vara likadant med radio strålningen?

I Schwarzenburg har man stängt av en kortvågssändare för att människorna fick sömnstörningar, och det ansågs för kostsamt att flytta alla till säkert avstånd.

 
Medicinskt mätbar ohälsa

Och i staden Ratingen fick en familj plötslig sömnstörningar och synrubbningar, även familjens hund fick klart mätbara avvikelser i flera medicinska blodvärden. Detta trots att strålningsnivåerna från den nyuppsatta sändarantennen, som hade utlösta besvären hos familjen, höll sig inom de gränsvärden som finns.

De gränsvärde som finns i dag gäller alltså enbart uppvärmning, något annat har man inte kunnat enas om trots att man kunnat mäta reaktioner hos människor vid bråkdelar av dess värden.

 
Frekvensfaktorn

Vilken betydelse har sändarens frekvens? I alla andra sammanhang vet man att frekvensen kan ha en avgörande betydelse. Självsvängning är ett fenomen som uppstår och då behövs väldigt små krafter för att till och med få en stor bro eller hus i resonans och välte. I fallet ovan var det när en ny sändare på 1,8 GHz sattes upp, trots att den gav lägre strålning än den sändare på 450 MHz som fanns där tidigare.


I några kommande artiklar kommer du att få veta mer om dessa familjer och hur kroppens enzym kolinesteras påverkas.(Startsverige.nu - Bannerbyte)
(Startsverige.nu - Bannerbyte)

Några externa länkar kring mobiltelefoni

En fråga i riksdagen om mobiltelefonsändare och vad de som blir sjuka skall göra, i svaret från socialminister Lars Engqvist ges inte mycke hopp till de drabbade.

Motion av Barbro Johansson (mp) om mobiltelefoner och elektromagnetiska fält

Motion av Carina Hägg (s) om barn och strålning

Motion av Barbro Johansson m.fl. (mp) om mobiltelefonmaster och elektromagnetisk strålning

Interpellation 1998/99:72 av Marianne Andersson (c) till miljöministern om master för mobiltelefoni

Svar på interpellation 1998/99:72 om master för mobiltelefoni (Snabbprotokoll 1998/99:41 Tisdagen den 19 januari, 20 )

"Hårdare lag mot magnetfält i Italien"

"Strålningen hålls hemlig, Hela familjen blev sjuk när basstationerna sattes upp" Aftonbladet

"Sändare till mobiltelefoner stoppas av bostadsbolag" Expressen

"Antenner hemlighålls - är de farliga" Vår bostad

"Sjuk av strålning?" Vår bostad

"En tillflykt undan strålningen"

"Ständig flykt undan sändarna" Norrköpings tidning

"Är elallergi och cancer elaka följder av mobiltelefonerna? "

Boverket ang Mobilmasten i (Väse 29 September, 1998)


Åter till förstasidan
Välkommen och tyck till i gästboken
© http://www.kvicksilver.org/