ÖPPET BREV till sjukhusdirektör Lars Jonsson


Okunskap och fördomar inom sjukvården

I ett öppet brev som bl.a. varit publicerat i Länstidningen (Östersund) den 14 maj -98. Ställs frågor om varför man på sjukhuset inte vill ta till sig den senaste forskningen om kvicksilver-amalgam.

Tandvårdskadade är trötta på okunskap och fördomar

Öppet brev till sjukhusdirektör Lars Jonsson och sjukhusledning

Det finns ett policybeslut i landstinget sedan länge som säger att Tandvådsskadeförbundet inte får ha aktiviteter i sjukhusets lokaler. Man hävdar att det inte är frågan om någon smutskastning av tandvårdsskadeförbundet men att lokalerna inte kan upplåtas till vad som helst. (?)

Sådana kommentarer från sjukhusledningen är avslöjande och det är lätt att förstå vilka föreställningar och fördomar man har om tandvårdsskadade människor. Fördomar har alltid sin grund i okunnighet!

Tandvårdsskadeföbundet är en handikapporganisation och sysslar inte med "vad som helst". Vi har sedan länge släppt våra gamla myter om "amalgamets förträfflighet" Dessa myter har vi ersatt med modem kunskap. Eftersom vi kontinuerligt får information (genom vår tidning TF- bladet, var vetenskaplige rådgivare som är både docent och kvicksilverforskare samt andra insatta ) så är vi alltid uppdaterade med det senaste inom forskning, behandlingsmetoder, tandlagningsmaterial mm.

Globalt Nätverk

Tandvårdsskadeförbund finns för närvarande i 15 länder. Föreningens motsvarighet bland läkare, forskare och tandläkare heter IAOMT och finns i 8 länder. Tf Jämtland ingår i detta nätverk av kontakter. Det är därför som "nyheter" om kvicksilver ofta är gamla nyheter för oss när de tas upp på tv och i tidningar. Ett exempel är E fekt som för en tid sedan tog upp kvicksilveranvändningen vid guldvaskning. Redan 1992 tog föreningen upp detta som en artikel i Tf bladet. Vi är inte kontroversiella, vi är pålästa!

I de frågor som Tandvårdsskadeförbundet tagit upp har vi med tiden fått rätt! Först förnekade vissa myndigheter att kvicksilver kunde komma ut ur amalgamet. Idag förnekar ingen detta!

Ingen förnekar heller att kvicksilver passerar in till foster i proportion till antalet amalgam i moderns mun. Vill Du överhuvudtaget att barnens och fosters outvecklade hjärnor ska utsättas för nervgiftet kvicksilver pga mammans amalgam? Ju fler amalgam hos mamman desto mer kvicksilver till fostret! Törs någon ta på sig ansvaret att tala om hur mycket kvicksilver just ditt eller mitt barn tål?

Kvicksilver i låga halter ger vid djur och cellförsök allvarliga störningar av basala metaboliska processer, kalciumbalans, mikrotubuli, friradikalproduktion, glutamatbalans, immunsystem mm.

Behöver man veta mer för att reagera?

Tillverkaren av Dispersalloy nongamma two amalgam DENTSPLY Caulk har reagerat och på sin hemsida i år varnar man för sin produkt. Man säger att "användningen av amalgam är kontraindicerande". Producenten varnar för att använda amalgam på gravida, på svårt njursjuka, på barn under 6 år mm. Det är inte för skojs skull man varnar!

Myten om amalgam

Vill vården bevara den gamla myten om "amalgamets förträfflighet" och därmed konservera lidandet... eller finns. nyfikenheten och ambitionen att förstå?

Tandvårdsskadade är så trötta på att vara sina egna läkare. Vi har tröttnat på remissrundgången. Vi har tröttnat på att läkaren inte vill eller kan (?) diskutera tex sulfainnehållet i materialet Dycal eller kvicksilverförgiftning (150 symptom finns beskrivna ).Vissa människor får symptom av titanimplantat andra reagerar på guld som alltid drygas ut med flera olika metaller, Många har kvar sina gamla N2 rotfyllningar som förbjöds pga giftigheten. Alla människor tal inte alla material och vissa blir mycket sjuka.!

Att en del tandläkare inte tål vissa ohärdade plaster är ju faktiskt en yttring av samma fenomen! Varför tror man på tandläkaren men inte på patienten? Även om jag som patient är påläst sa vill jag kunna diskutera med min läkare om metylmerkaptokvicksilvertiocyanat om jag tror att denna nyupptäckta förening gör mig sjuk. Tandvårdsskadade vill remitteras till EN intresserad läkare som förstår allt detta. Idag finns ingen som officiellt ansvarar för oss här i Jämtland. Finns viljan att hjälpa oss?

En förutsättning för tillfrisknande är att rätt diagnos ställs och att rätt behandling ges. Hur blir det för den kvicksilverförgiftade patienten som möter läkare som saknar kunskap i tungmetalltoxikologi? Kommer rätt diagnos att ställas? Kommer rätt vård att ges? Vad kostar remissrundgången som för det mesta blir följden av att inte hamna rätt i vården??

Visst är det märkligt att en metallflisa som ger en inflammation i ett finger blir så väl omhändertaget av sjukvården medan metallen som orsakar en inflammation. i en tand inte på långa vägar sätter igång samma alarmberedskap hos sjukvården. Tänderna tillhör ju kroppen de med.

Alla som brukar tänka själv och vill följa med i debatten kan läsa om kvicksilver och amalgam på internet. De läkare som kämpar för en giftfri tandvård är ofta med i IAOMT, se deras hemsida www.iaomt.f.se. Tandläkare Herik Lichtenberg har en hemsida om kvicksilverfri tandvård: www.lichtenberg.dk. Besök kvicksilver.org. Se filmerna "Tungmetallers påverkan på levande organismer" framtagna av Göteborgs universitet! Filmerna är tänkta som undervisningsfilmer till bla vårdutbildningar. TF ordnar gärna visningar (tel 80045 eller 16 89 49). Sjukvårdspersonal är särskilt välkomna! Från Tandvårdsskadeförbundets sida existerar ingen kollisionskurs. Vi tål att människor har olika åsikt i denna fråga! Vi har ju själva en gång varit amalgam anhängare, men pga sjukdom tvingats omvärdera våra föreställnirigar.

Till sjukhusledningen vill jag slutligen rikta en uppmaning Prata med oss istället för om oss, det vinner alla på! Gå gärna med i IAOMT eller kom med i Tandvårdsskadeförbundet och kämpa för en giftfri tandvård. Det gäller våra barns framtid. För dem är det ännu inte för sent!

Yvonne Svensson, ordf i
Tandvårdsskadeförbundet Jämtland

 

Sjukhusdirektören Lars Jonsson vill trots flera påstötningar inte svara på frågor med anledning av detta öppna brev, landstingsrådet Jöran Hägglund (c) svarar att det finns inget politiskt beslut taget utan i så fall är det hos länssjukvårdsförvaltningen ett sådant beslut finns.

På fråga om det är möjligt att sjukhuset kan behålla denna inställning, svara Jöran Hägglund att han inte kan svara på detta nu, och hur han kommer att agera för att detta missförhållande skall rättas till blir svaret "Vi avser också att ägna särskild tid till tandvårdsfrågorna, inklusive frågan om amalgam, när vi introducerar den nya landstingsgruppen i arbetet efter valet i september".

Landstingsstyrelsens ordförande Per-Ove Öberg (s) och vice ordförande Ingrid Kallberg (s) tycker tydligen att frågan är ointresant, då de trots påminelse inte svarat på frågor.

Maidie Wiklund (s) ansvarig för tandvårdsfrågor är själv helt övertygad om att tandvårdsmaterial kan orsaka allergier och överkänslighetsreaktioner. Och hon säger också att man i sina kontakter med sjukhusledningen framfört den kritik man fått från tandvårdsskadeförbundet. Om detta inte haft effekt är man beredd att ånyo ta upp frågan med sjukhusledningen.

Så förhopningsvis kan patienter med problem från sina amalgamfyllningar se fram mot ett bättre bemötande på sjukhuset i Östersund.


Relaterade dokument:
Övergrepp i sjukvården. På sjukhuset i Varberg har man begått oacceptabla övergrepp i vården av en elöverkänslig patient som kränkts på ett fruktansvärt sätt.

Om RFV och den förnedring och människoförakt som massor av människor utsatts för där.

Välkommen och tyck till i gästboken