AKTUELLT 2004-01-11

"Omätbar strålning från master"

Strålningen från 3G och mobilsändare är närmast försumbar, påstås av många.

Dessa TV-sändare är oftast mer än 1.000 gånger starkare än basstationerna för mobiltelefoni. (SSI:s websida)

Bengt Löf (3G Infrastructure services) "radiovågor är inte någon ny företeelse, utan har använts länge av till exempel radio och tv, vars basstationer dessutom släpper ifrån sig en betydligt högre strålning än basstationerna för mobiltelefoni. Enligt Bengt Löf är skillnaden max 100 watt mot mellan 40- och 100000 watt." (Kristianstadsbladet)

Marc Strahm (3GIS) - "3G-antennerna sänder med låg effekt. En tv-sändare kan ha en uteffekt på 40 000 watt, medan en basstation, som det här skulle vara frågan om, klarar sig med 20 watt." (Falu Kuriren)

Klas Andersson, vd för Teleservice i Skåne AB - "Då får vi börja med att släcka alla tv- och radiomaster. De sänder i megawatt. Tv-masten i Hörby ger mer strålning i Tranås än vad vår mast i byn skulle göra."

Listan på liknande uttalanden kan göras lång, men finns det någon relevans i dessa påståenden?

I Hudiksvall och på flera orter har man gjort mätningar, som lokalpressen givetvis fått skriva om, för att "överbevisa" folket om hur liten och ofarlig strålningen är. Se "Omätbar strålning från master" i Hudiksvalls Tidning. Vad den tekniskt inte så insatte undanhålls och som tidningen inte vill publicera, förklaringen synes märklig, "debattredaktören förstår inte diagrammet/ mätningen och då är det omöjligt för andra att förstå!", är den oberoende mätning där man kan se nivån av de olika strålningskällorna.


NEDSÄTTANDE STRÅLNINGSMÄTNINGAR

HT:s artikel i onsdags om strålningsnivårena på Håstahöjden behöver ställas i belysning mot följande:

1. VAD MÄTER MAN?

Endast en av fyra operatörer är igång med sitt 3G nät, och det är nykomlingen Tre. Enligt uppgift har de idag 10 000-20 000 abonnenter i Sverige. Hur många finns i Hudiksvall? Antar att man mätt vid ingen eller minimal trafik.

2. VAL AV MÄTPLATS!

Det är värdelöst att med ett dyrt instrument mäta i radioskugga rakt under sändaren på Håstahöjden. Vi får hoppas att detta var arrangerat för HT:s bild. Om avsikten varit att värna om hyresgästernas hälsa borde man i stället ha mätt på Lansen, Djupegatan och Björkberg där strålningen går rakt in i vissa lägenheter.

3. VAD JÄMFÖR MAN MED?

SSI:s så kallade gränsvärde är ett riktvärde på 10 W/m2 över en 6 min period. Riktvärde för långtidsverkan saknas.

Mot SSI:s 10 W/m2 står:
Italien         0,1 W/m2
Paris          0,01 W/m2       (lokal överenskommelse)
Ryssland    0,004 W/m2
Salzburg     0,001 W/m2       (delstat i Österrike)

Följaktligen är mätningarna på Håstahöjden gjorda med litermått i stället för millilitermått.

4. MÄNNISKA OCH MASKIN

Det riktvärde 10 W/m2 som SSI använder avser gräns mot uppvärmning av känslig vävnad. Någon gräns för att mikrovågor skulle störa människans mångfacetterade signalsystem finns inte. I kontrast till detta finns riktvärden på vad elektronikprodukter skall klara. Således gäller för t ex TV, radio, video etc 3 V/m vilket motsvarar 0,024 W/m2 . Dvs mer än 400 gånger under det riktvärde som SSI anser att människan skall tåla.

5. VILKEN SÄKERHETSFAKTOR?

Den första studien som omfattar 3G har nyligen presenterats i Holland. Den är gjord på uppdrag av 3 nederländska departement. och utförd av en ansedd institution med 5500 anställda. Studien gjordes som dubbelblindtest och anses välgjord.

Hollandsstudien gav tydligt besked om obehagskänslor (bl. a. yrsel, andningssvårigheter koncentrationssvårigheter) redan vid 20 min exponering vid 0,00265 W/m2 (1 V/m) = 3370 gånger under SSI:s riktvärde. Teracoms mätningar i radioskugga framför höghuset på Håstahöjden visade som mest på 0,001W/m2. Det ger en säkerhetsfaktor på knappt 3 gentemot hollandsförsöken vilket är alldeles för lågt.

6. HUR REAGERAR OMVÄRLDEN?

Grannlandet Danmark har reagerat kraftigt på hollandsstudien. 7 kommuner däribland Köpenhamn, Odense, Helsingör har satt tvärstopp för antenninstallationer på kommunala byggnader. Privata fastighetsägare har följt efter. I Paris tvingades stadshuset i våras att kraftigt sänka gränsvärdet efter folkliga påtryckningar. Rekommenderar därför att SABO kompletterar mätningarna med en omvärldsanalys.

7. HUR SER DET UT INNE I HUDIKSVALL?

Endast 3GIS har täckning med 7 sändare inom en 2 km radie från centrum. Det är därför sannolikt att Telia och Tele 2 sätter upp fler inom det närmaste halvåret. Trots det, och trots att trafiken är ytterst begränsad, är strålningsnivån från 3G idag lika hög som från GSM. Strålningsnivån från TV, som enligt SSI skulle vara dominerande, ligger klart under GSM och 3G. Mätningarna vi refererar till inne i Hudiksvall är utförda av Lars Molin, Geosonic AB på uppdrag av Miljöpartiet i Hudiksvall. Den mätutrustning (Rohde & Schwarz FSP3) som använts är mera avancerad än den Teracom visade i HT:s artikel.

Mp kan med HT:s artikel inte anse att faran är över utan hävdar att det vi idag ser är bara början. Människors ohälsa är en viktigare indikator än det av SSI tillämpade riktvärdet som endast är valt med hänsyn till uppvärmningseffekter.

Göte Bohman, Miljöpartiet i Hudiksvall

 


Diagrammet är skapat i en spektrumanalysator. Det visar strålningsnivåerna för FM-radio, TV-kanaler, och de fyra mobiltelefonkanalerna NMT, GSM 900, GSM 1800 och 3G. I motsats till vad myndigheterna säger framgår att strålningen från mobiltelefonin är kraftigare än från TV. Dessutom att 3G strålningen redan nu är lika hög som från GSM. Öppna bilden i större format i ett nytt fönster

Grön kurva visar en ögonblickssituation, röd kurva lagrade värden över ett par minuter.

Mer att läsa:
Konsulter mäter strålning med felaktigt instrument

 

Kommentera inlägget:   skriv, tyck till, din åsikt är viktig

  Namn:
  e-mail:

Åter till förstasidan
Välkommen och tyck till i gästboken
© http://www.kvicksilver.org/