Diagrammet är skapat i en spektrumanalysator. Det visar strålningsnivåerna för FM-radio, TV-kanaler, och de fyra mobiltelefonkanalerna NMT, GSM 900, GSM 1800 och 3G. I motsats till vad myndigheterna säger framgår att strålningen från mobiltelefonin är kraftigare än från TV. Dessutom att 3G strålningen redan nu är lika hög som från GSM. http://www.kvicksilver.org/0308/stralning.shtml