AKTUELL debatt   2004-08-16   (2003-06-10)

Dom leker med våra liv!

 
"Vi kan inte använda dom här, vi kokar i huvudet! Du får ta tillbaka dom"! Ja så sa dom, två chefer från ett större känt företag i Alingsås, när dom kom tillbaka till mitt företag i Borås i mellandagarna 1994, efter att ha köpt varsin GSM strax före jul! Dom hade i flera år använt NMT ficktelefon, men efter att ha bytt till GSM blev deras telefonerande olidligt!

Detta, och min då 35-åriga erfarenhet av arbete med radiosändare, röntgen, radar mm, var upptakten till mitt intresse och engagemang för de människor som nu är allvarligt skadade av högfrekvent strålning. Min insikt har blivit att just pulsad högfrekvent energi från t ex GSM, DECT, 3G, Tetra, är mer skadligt för allt levande, jämfört med icke pulsad strålning, t ex från analog TV, NMT eller kommunikationsradio (strålkällor som även de borde klassas som hälsovådliga).

I debattartiklar som publicerats både nationellt och internationellt på 90-talet har jag beskrivit de risker som dessa pulsade mikrovågor kan orsaka, artiklarna har medfört att jag fått ett mycket stort kontaktnät av personer som själva är säkra på att deras dåliga hälsotillstånd beror på mobilen. De flesta har varit människor på samhällets "solsida", tekniker, företagare, forskare m fl. Tyvärr finns inte alla mina kontakter kvar i livet, några av dom har gått en alldeles för tidig död till mötes, orsakat av bl a hjärntumörer. Antalet elöverkänsliga bara ökar! I Sverige beräknas nu ca 4 procent av befolkningen vara drabbade, i USA uppger man 3,3-7 procent och i Tyskland anses ca 13 procent vara drabbade (man har olika sätt att klassa dessa symptom i olika nationer). Den totala strålningsdimman i radiofrekvensspektret som omger oss har mer än 50-dubblats de senaste 30 åren!
 
 
Vem leker med våra liv?

Jo, det är de forskare, beslutsfattande makthavare, tjänstemän och aningslösa tekniker som hävdar att "den låga strålning som kommer från mobiler och bassändare inte kan orsaka några hälsorisker för människor"! Det är även de redaktörer och journalister som bromsar och förhindrar publicering av t ex larmrapporter om hälsoriskerna (själv har jag f n över 3000 filer i ämnet i mina datorer). Det är ett stort ansvar dom tar när dom så tvärsäkert påstår det dom gör, men jag vet att dom kommer att förneka sin roll som medverkande till utbyggnad av denna destruktiva teknik, när de själva förstår att bevisbördan är total (vilket bör komma att ske mycket snart, 3G och Tetra kommer att skynda på sjukdomsfallen). Ska riskförnekarna ensamma få bestämma över allas vår miljö och våra liv? Det är ju vad som nu sker, trots alla larmrapporter!
 
 
"Solstrålning är ju också farlig"!

Förvisso är det så, vilket många med ömtålig hud har fått erfara på badstranden (och i värsta fall drabbats av hudcancer). Men solens bidrag till den strålning som träffar hjärnan, i det frekvensområde som mobiltelefoni ligger i, beräknas till ca 2 miljarddelar i jämförelse med strålningen från en GSM tryckt mot örat. Solens strålningsfrekvens har mänskligheten "härdats" mot och formats till under hela hennes tillvaro på Jorden, mobilstrålning är en ny upplevelse för mänskliga celler (men om några miljoner år kanske vi tål 3G också, om det nu kan vara till någon tröst).
 
 
Radio- och TV-sändare

"Vi har ju haft radio- o TV-sändare i många år utan att någon blivit skadad", så uttrycker sig många som förnekar risker med strålning, vilket ofta sker av ekonomiska egenintressen eller prestigeskäl. Men är det sant? Flera nationer (England, Italien, Australien, USA m fl) har nu kartlagt olika cancerförekomster de senaste 20-30 åren i relation till var man bor och vistas. Det visar sig då att cancerfallen ökar markant ju närmare en radio eller TV-sändare man bor. De flesta TV1-sändarna i Sverige har en utstrålad effekt av 10 kW ERP från antennen, TV2 och TV4-sändarna utstrålar vanligtvis ca 1 MW ERP från antennen, FM-radio (P1 - P4) utstrålar ca 10 kW ERP. I en svensk undersökning (Olle Johansson och Örjan Hallberg 2002) har man fastställt att antalet cancerfall accelererat språngartat med brytpunkter vid årtal när nya radio o TV-tekniker har tagits i bruk (FM-radio o TV1, TV2, NMT, GSM...). Kurvan för långtidssjukskrivningar (ex s k utbrändhet) följer de senaste 20 åren ökningen av strålningskällor i vår miljö, kan det finnas ett samband?
 
 
Vill föräldrar döda sina egna barn?

Föräldrar köper mobiler till sina barn och tror att dom gör en god gärning, när dom i själva verket förser barnet med ett dödsbringande redskap! "Det är klart att mitt barn ska ha en mobil, det är en nödvändighet för barnets säkerhet", så kan många föräldrar resonera! De flesta föräldrar orkar inte ta striden mot sina barns krav på att få en mobil och slår dövörat till alla larmrapporter. De väljer ofta att lyssna på riskförnekande s k "experter", trots att man förstår att dessa i första hand går de ekonomiska intressenternas ärenden. Det är så mycket pengar bakom mobiltelefonin, att inget får störa branschen (vad spelar då ett antal hjärntumörer och Altsheimerfall för roll?).

Många läkare har förstått att något håller på att hända med barnen, men alla har tydligen inte fantasi nog att sammankoppla detta med den tid vi lever i. Därför diagnostiseras deras problem ofta med något som läkarna känner till, men som kanske inte alls stämmer. Så blir t ex nedsatt hörsel och öronsmärta kallad "mellanörainflammation", susningar i örat kallas "tinnitus", nedsatt inlärningsförmåga kallas "dålig koncentrationsförmåga", huvudvärk kallas "migrän", ledsmärtor kallas "fibromyalgi" och uppgivenhet kallas "kronisk trötthetssyndrom".

De flesta blir behandlade med specialmedicin utifrån dessa diagnoser. Orsaken anses aldrig vara elektromagnetisk strålning, eftersom den inte finns i läkarnas kunskap. Efterhand som barnen blir äldre så blir symptomen kraftigare och mera smärtande, men medicinen hjälper inte. I vuxen ålder fortsätter problemen och nu tar psykiatrier över patienterna och kallar dom psykotiska och behandlar dom som mentalpatienter. Om medicinen inte verkar så tas patienten in på psykiatrisk anstalt och här får dom extra doser med strålning, bl a i form av elektriska chocker. Naturligtvis får de en mobiltelefon för att kunna hålla kontakt med läkare och familjen.
 
 
Vad är pulsad högfrekvent energi?

En GSM sänder ditt tal och data i pulsad form i s k tidsluckor på en bestämd frekvens, i 900 eller 1800 MHz-banden (mikrovågor). Din tidslucka (sändningspuls med varaktighet 580 mikrosek) upptar en åttondel av tiden, vilket innebär att ytterligare sju andra mobiler kan samtala på samma frekvens (kanal). (En kanal i GSM-nätet upptar 200 kHz i frekvensspektrum och på denna kanal får det alltså rum 8 samtal. I samma bandbredd får det även rum 8 separata analoga icke pulsande radiosändare/mottagare vid gängse svensk kanalindelning 25 kHz/kanal, därigenom är inte ett digitalt system av typ GSM mer frekvenseffektivt, vilket har varit en av motiveringarna för en övergång till digitala system). 217 ggr per sekund återkommer denna tidslucka innehållande just din sändnings-information, vilket du kan höra som ett "knatter" i t ex en vanlig radio. Jag hävdar att det är just dessa sändningspulser som utgör den största "boven" i negativ påverkan av människans celler! Effekten från din GSM är mellan 0,01 - 2 Watt i själva sändningspulsen (justeras automatiskt beroende av avståndet till basstationen, ju längre från basen du befinner dig, desto högre effekt). Det maximala avståndet mellan din GSM-mobil och basstationen kan inte överskrida ca 34 km, p g a den s k löptidsfördröjningen (tiden det tar för radiosignalerna från bas till mobil och tvärt om. Om avståndet är längre, kommer din tidslucka att gå in i nästa tidslucka och samtalet bryts. Det spelar ingen roll om du ökar effekten tusenfalt, det går inte längre för det). Därför måste GSM-basstationer (ex master) placeras med ett inbördes avstånd avsevärt kortare än 68 km, för full täckning.

En digital trådlös telefon för t ex hemmabruk eller på kontoret (DECT) sänder också i tidsluckor, 12 samtidiga samtal per kanal i frekvensbandet 1900 MHz. Handenheten har pulsperiodiciteten 100 Hz (100 ggr/sek) och pulsens tid är 417 mikrosekunder (0,000417 sek), men problemet med dessa är att effekten är konstant, 0,25 Watt i själva pulsen, även om du står 1 m från basenheten. Basenheten sänder dessutom kontinuerligt dessa pulser, med samma effekt, även när du inte använder telefonen, medan handenheten endast sänder när du telefonerar. Basenheten är i många fall även laddningsstation för handenheten och då är det synnerligen olämpligt att placera basenheten t ex bredvid sängen eller på skrivbordet, man bestrålas då en stor del av dygnets timmar.

DECT-telefoner anser jag borde totalförbjudas omedelbart, de analoga trådlösa telefonerna (CT-1) är avsevärt "snällare" ur hälsosynpunkt, de avger 0,01W (10 mW) pulsfri sändningseffekt i 900 MHz-bandet, från både bas- och handenheten och bara vid själva samtalet!
 
 
Polisens (?) nya dödsteknik !

En relativt ny digital radioteknik är ett s k Tetra-system. En ur teknisk- och hälsosynpunkt inkompetent arbetsgrupp, kallad RAKEL, har av regeringen tillsats för att utvärdera möjligheten för ett nytt radiosystem för de s k blåljusmyndigheterna (polis, räddningstjänst, ambulans, tull). De förordar ett digitalsystem vars funktioner endast kan betyda Tetra och Försvarets Materielverk (FMV) har fått regeringens uppdrag att upphandla detta system. Det handlar om "gammal skåpmat", Tetra har debatterats och utretts i många år, men har hittills stupat på bl a kostnaden, nu har RAKEL presenterat en lågprisvariant som fått regeringens godkännande. Att det inte går att bygga ett fungerande landstäckande radionät för föreslagen kostnad (2,3 miljarder) är det ingen som bryr sig om, har man väl börjat bygga så går det inte att stoppa, även om kostnaden kommer att mer än femdubblas (i Storbritannien är Tetrautbyggnaden nu uppe i över 3 miljarder pund). Men vad värre är, jag påstår att hälsoriskerna med detta system är flerfaldigt, jämfört med t ex GSM! Vet polisens fackförbund detta? Vet räddningstjänsterna som i åratal väntat på detta "fantastiska" system detta?

En Tetraterminal sänder också pulser i tidsluckor, 17,6 ggr/sek sänder den informationen (tal, data) i frekvensbandet 380-420 MHz.

Våra hjärnor arbetar med kemisk-elektriska signaler, bl a med frekvensen ca 16 Hz. Tetrasignalerna interfererar med hjärnans signalsystem, vilket skapar kaos och kan orsaka allvarliga sjukdomar. Pulserna orsakar bl a en "explosion" av vandringen av kalciumjoner i hjärnan, de joner som är informationsbärare mellan cellerna, men normalt i mycket mindre omfattning. Hjärnan stressas av Tetrapulserna i en omfattning som normalt inte kan uppstå.

I England har nu Tetra-användande poliser beslutat att stämma sina chefer som har försett dom med denna teknik, p g a att de upplever detta kaos i hjärnan, många har också blivit sjuka. Om denna risk har jag år 1999 upplyst dåvarande ansvarige Mona Sahlin och kommunikationsdepartementet om och senare även försett RAKEL-gruppen med information, men jag har hittills inte fått något svar från departementet och RAKEL svarade endast med att de "beaktat hälsoriskerna" (hur då?).
 
 
UMTS (3G)

Oron hos medborgarna är mycket stor inför hälsoriskerna med tredje generationens mobiltelefoni, därav massiva protester och t o m nedsågade master. I en nyligen släppt holländsk rapport fastställs att 3G mobilsystemets strålning har mycket stor negativ inverkan på mänskliga celler och att de flesta människor känner av denna strålning efter kort stunds utsatthet. Den myndighet som borde ta sitt ansvar och vara folkets övervakande öga mot miljö- och hälsoförstörande strålning, Statens Strålskyddsinstitut (SSI), har valt att blunda för dessa risker. Vem är SSI satt att skydda, medborgarna eller strålningsproducenterna? Svaret på den frågan torde allmänheten snart kunna få, när nu SSI anlitat PR-firman KREAB för att övertyga oss alla om att strålningen är totalt ofarlig, man använder skattepengar till reklam för mobilbranschen, pengar som borde ha gått till forskningen om strålningsrisker!

Sanningen är att 3G kommer att innebära mer än en fördubbling av den högfrekventa strålningsdimma som redan finns i vår miljö. Antalet elöverkänsliga ökar för varje dag, vart ska dom ta vägen när 99,98 procent av befolkningen ska täckas av denna nya strålningskälla? Utstrålningen från dessa basstationer kan uppgå till flera kW ERP, effekten ökar med antal samtidiga abonnenter på samma kanal och med mängden data som förmedlas. Pulsperiodiciteten från en handterminal är inte fast, som vid annan digital radioteknik, utan varierar stort med mängden data. Under sändningstid sker dessutom en stor effektvariation, mellan 0 till 1500 ggr/sek. Därigenom innebär denna teknik en ännu allvarligare hälsorisk, jämfört med t ex GSM, pulsfrekvenser kommer stundtals att harmonisera med flera av människans olika kroppsliga kemisk-elektriska frekvenser!

Medierna har nästan samstämmigt valt att inte störa branschen, de viktiga frågorna ställs aldrig till de ansvariga, t ex: Vem har bestämt att vi ska bygga ett nytt mobilsystem som ingen frågar efter, ingen behöver, nästan ingen har råd med och som dessutom gör människor och djur sjuka? Varför är det så bråttom med utbyggnaden? Vem tjänar på denna utbyggnad och vem får betala? O s v.
 
 
Effekter från basstationer

I de flesta skrifter (bl a från SSI) där man anger effekter från bassändare för mobiltelefoni, t ex GSM, anges 5-20 Watt som normala värden. Vid hög belastning på en bassändare, samtal i alla tidsluckor, uppges effekten kunna uppgå till 100 Watt. Dessa värden är utgående effekt från sändarslutsteget till matningskabeln till antennen och denna effekt gäller om antennen är rundstrålande och avstämd till 1/4 av våglängden (0 dB antenn). Själva antennen är dock vanligtvis utformad för utstrålning i viss riktning och loben ut från antennen kan liknas vid en ljusstråle från en bra ficklampa med reglerbar fokusering, ju smalare ljusknippe, desto längre ser man. Så fungerar även en antenn och riktverkan (fokuseringen) kallar man för antennvinst eller antennförstärkning (gain). 15-22 dBd är en vanlig förstärkningsfaktor för GSM basantenner. 20 dBd motsvarar 100 ggr effektförstärkning i lobens riktning, 10 W sändareffekt blir då motsvarande 1000 W (1 kW ERP) utstrålad effekt från antennen, jämfört med en rundstrålande antenn.
 
 
Strålningsnivåer i vår miljö

Flera mätningar i både stads- och landsortsmiljöer där människor normalt kan befinna sig har genomförts av flera forskare, bl a i SSI:s regi.

Utgångsnivåer för dessa mätningar har alltid varit ICNIRP:s rekommendationer och i de flesta fall har mätresultaten hamnat i storleksordningen 0,01% eller mindre av rekommenderad maximal nivå (elektrisk fältstyrka 41 V/m). Därmed anses strålningen vara harmlös. Om man håller den egna mobilen direkt mot örat vid samtal, så har värden uppmätts som kan uppgå till 100% av rekommenderat gränsvärde, men eftersom rekommenderat värde inte överskrids, så anses även den egna mobilen vara ofarlig. ICNIRP (International Commission for Non-Ionizing Radiation Protection) är en organisation som nyttjas av bl a EU för att ta fram riktvärden för strålning av olika slag. Dessa riktvärden är inga absoluta gränsvärden, utan enbart rekommendationer.

Men om nu, vilket undertecknad har erfarit, levande varelser faktiskt reagerar och påverkas av strålningsnivåer som ligger på 1000-delar av de rekommenderade nivåerna, vad är då dessa mätningar och gränsvärden värda? Framtiden kommer med all sannolikhet att visa att dessa rekommenderade gränsvärden är 1000-tals gånger för högt satta, har de tillkommit enbart för att fria nuvarande teknik från förbud?
 
 
Frånvaro av moral och sunt förnuft?

Vad är det för människor som tar beslut som innebär uppenbara hälsorisker, både för sig själva och alla oss andra? Måste man använda en teknisk lösning bara för att det är möjligt, trots att man vet att den är hälsovådlig? Har lobbyisterna så stor makt, att sunda förnuftet hos utredare får stryka på foten? Med vilka medel har dom fått denna makt? Hur känns det att som myndighetsperson (t ex hos SSI) ta beslut efter enbart ekonomiska kriterier, men blunda för mänskliga lidanden som beslutet resulterar i?

Frågorna är politiska och kräver svar från ansvariga! Kan statsminister Göran Persson och infrastrukturminister Ulrica Messing personligen ta på sitt ansvar att ingen kommer att drabbas hälsomässigt av 3G-utbyggnaden eller av Tetra-systemet? Det kräver jag att ni offentliggör i skrift! Om inte denna garanti kan ges av de högst ansvariga bör väl upphandlingen av Tetra och utbyggnaden av 3G stoppas omedelbart, eller finns det andra viktigare orsaker att ta hänsyn till i detta sammanhang än människors hälsa?

 
Kalle Hellberg vd Maxicom AB

 
Kalle Hellberg,
Tack för erbjudandet. Men av utrymmesskäl har vi tyvärr ingen möjlighet att publicera artikeln.

Med vänlig hälsning
Mats Bergstrand
Debattredaktör

Ja så kort svarar DN:s debattredaktör som inte har ont om utrymme utan, där rådande paradigmer och maktsfärer inte får ändras. Och där för dessa besvärande fakta kan nå de vanliga medborgarna.
 

Tidigare artiklar: DN och ankstreck

 

(Startsverige.nu - Bannerbyte)
(Startsverige.nu - Bannerbyte)
Kommentera inlägget:   skriv, tyck till, din åsikt är viktig i debatten

  Namn:
  e-mail:

Åter till förstasidan
Välkommen och tyck till i gästboken
© http://www.kvicksilver.org/