VAL -98

Löfte eller målsättning?

Partiernas inställning

Vallöften

 
 

Val -98


Vilken tro har den enskilde politikern?

 

Hur röstade man och vilken inställning hadde man till den nya tandvårdsreformen som togs i juni? Här finns nu en sammanställning över partiernas ställning.
”Jag kommer att rösta nej till ett förbud av amalgamanvändning. För vissa äldre och medelålders patienter kommer det att vara ett bra fyllnadsmedel. På sikt tror jag att det försvinner av sig själv, eftersom yngre patienter och nya lagningar nu görs med andra fyllnadsmedel. Jag är större motståndare till ett utbrett användande av kompositfyllningar. Jag är själv tandläkare och har bara mött en handfull patienter som absolut inte vill ha amalgamfyllningar.”
Isa Halvarsson
”Jag delar Dina uppfattningar om amalgamets skadeverkningar och har försökt agera i riksdagen och även privat för att få en förbättring till stånd. Tyvärr har jag inte blivit omnominerad för nästa valperiod, så jag kan inte göra så mycket mer som riksdagsledamot.”
Lena K From: lena.klevenas@riksdagen.se


Välkommen och tyck till i gästboken