AKTUELLT rapport om amalgamenheten i Uppsala

 
Akademiska sjukhusets hemsida www.ums.se

 

 
Vilseledande information på Akademiska sjukhusets hemsidor!

Rubriker och sättet att presentera fakta blir på samma sätt som GPs löpsedel "Bättre hälsa med amalgam" vilseledande både för press och allmänhet.

Att man dessutom "undanhåller" viss information är lika allvarligt, detta är störande för rättssäkerheten och drabbar de som är sjuka, det blir dessutom en ekonomisk förlust för samhället, då drabbade inte har möjlighet att få den vård som kan gör dom friska.

 
Fakta

1.  Rapport som återges (fakultetsgruppens) är endast en delrapport och en slutlig rapport av fakultetsgruppen väntas först i november. Att det handlar om en delrapport bekräftas visserligen i texten men rubriker och länkar ger läsaren en helt annan uppfattning.

2.  Amalgamenheten har nyligen till sjukhusstyrelsen inkommit med en utvärderingsrapport om verksamheten som är diarieförd och därmed offentlig. Varför har inte också den rapporten återgetts på landstingets hemsida?

 


Fakultets rapporten

Rapporten som lyfts fram på websidan, visar på den avgrundslika skillnad fakulteten har i synsättet på dessa patienter. Den inledande texten, den delen som läses och ger beslutsfattarna underlag, visar på ett näst intill totalt förnekande att någon över huvud taget skulle kunna bli sjuk av amalgam!

Här ett citat:
"dentalinplantat är säker, att sällsynta bieffekter inskränker sig till plombnära inflammationer i munhålan utan att någon vetenskapligt visad koppling finns till vidare medicinska systemeffekter och att avlägsnande av dentala amalgaminplantat inte vetenskapligt visats medföra någon varaktig förbättring"

Okunskap om amalgam!

Unik klinisk dokumentation om amalgam från Umeå universitet.

Medicinsk forskning

Fusk och forskning

 
Objektiv rapport

Är det möjligt att fakulteten skall kunna komma med en objektiv rapport som visar om människorna som blivit utredda där fått någon hjälp? Enligt min syn så är det helt omöjligt, om man innan man ens vill titta på resultaten låter denna indoktrinerade inställning lysa igenom!

Här bara ett citat från andra stycket som visar var man står i frågan om amalgam: "innebärande att dess användning som dentalinplantat är säker, att sällsynta bieffekter inskränker sig till plombnära inflammationer i munhålan utan att någon vetenskapligt visad koppling finns till vidare medicinska systemeffekter och att avlägsnande av dentala amalgaminplantat inte vetenskapligt visats medföra någon varaktig förbättring av det allmänna hälsotillståndet.""

 
Läs rapporten som man inte vill presentera

Nu finns den rapport som chefsläkaren tydligen inte anser vi bör känna till, att läsa på weben, med fakta om patienternas hälso- och livskvalitesförbättring, svara sedan på frågan om det är möjligt att inte återöppna enheten? 700 patienter från det egna landstinget och lika många utifrån står i dag i kö för att få komma dit!     skriv gärna och berätta vad du tycker


Läs mer:

Nöjda patienter vid Amalgamenheten Här finns Rapporten från amalgamenheten

Akademiska sjukhusets websida och fakultetsrapporten

"Amalgamenhetens vara eller icke vara" Tandvårdsskadeförbundet

Miljonförlust ger miljonvinst

 

(Startsverige.nu - Bannerbyte)
(Startsverige.nu - Bannerbyte)
"Fri från amalgam - och frisk" Karin Engström var dömd till ett liv i rullstol före 25 års ålder, försäkringskassan ville erbjuda sjukpension, men efter en utredning på amalgamenheten och amalgamsnering blir hon nu bättre och bättre för var dag som går, skriver Arbetarbladet.

Socialstyrelsen kränker de drabbade ett brev från en av patienterna.

Vid andra liknande enheter finns däremot ett starkt missnöje hos patienterna mot omhändertagande och behandling.


Åter till förstasidan
Välkommen och tyck till i gästboken
© http://www.kvicksilver.org/