AKTUELLT

 
STRÅLANDE UTSIKTER?

I Sverige besvarar tillsynsmyndigheterna med Statens Strålskyddsinstitut, Arbetarskyddsstyrelsen och Elsäkerhetsverket i spetsen, gång på gång de många frågorna från oroliga mobiltelefonanvändare, som har besvär från nallarna, med en samstämmig försäkran om, att de anser användandet helt ofarligt.

Myndigheterna är helt överens med Ericsson och mobiltelefonbranschen om, att en skadlig påverkan från strålningen är utesluten eftersom inga skadliga värmeeffekter (termiska effekter) ännu har kunnat observerats i någon enda undersökning. Man hänvisar här till aktuell forskning vid Arbetslivsinstitutet. Den expert som närmast åberopas är Kjell Hansson Mild, som har många viktiga uppdrag i anslutning till det här området, både vid SSI, inom branschen och inom forskningsvärlden. Från sitt skrivbord vid Arbetsinstitutet har Mild utvecklat ett kraftfullt försvar för den här moderna tekniken. Efter åratal av forskning vid laboratoriet i Umeå har han inte funnit någon skadlig påverkan. "Inte ens den mest fanatiska skeptiker vill kalla mobiltelefoner för ett hälsoproblem" heter det i ett ofta citerat uttalande i massmedia. Från samarbetspartnerna inom branschen, som också bekostar en del av Arbetslivsinstitutets forskning, får han medhåll: "Om någon har huvudvärk kan den inte skyllas på mobiltelefonen. Visserligen har några huvudvärk men de kunde inte säga om detta var orsakat av stress eller någon annan fysisk omständighet" fastslår Förenade Mobiltelefonbranschens talesman, MBT, Arvid Brandberg

Master rivs av hälsoskäl

På kontinenten är situationen en helt annan. I den schweiziska staden Schwarzenburg river man de gigantiska kortvågsantennerna sedan stadens innevånare gjort en formidabel revolt mot deras skadliga inverkan på grund av en hälsoundersökning gjord vid universitetet i Bern, som påvisade omfattande neurologiska skador på befolkningen i området.

I tyska delstaten Bayern pågår en liknande folkstorm sedan undersökningar har visat att en så pass "liten" stråldos om 0,1 mikrowatt, orsakade av mobiltelefoners inverkan på så "långt" som upp till 90 meters avstånd har visat, att hjärnan hos människor reagerar med en ökad EEG-aktivitet.

"Hjärnan reagerar på retningen efter några minuter. Dessa toppar förblir påvisbara under lång tid, många timmar eller rent av några dagar upp till en vecka också när den elektromagnetiska retningen, i detta fall GSM-signalen, inte längre är påslagen." (Professor Dr Stefan Schulze vid Klinikum Grosshadern i München i föredrag i Düsseldorf 14/3-94).

Bayerska lantdagen antog därför 1997 ett förslag från "De gröna" om ett längre provstopp för några utvalda mobiltelefonmaster under ett års tid. Försöket håller nu på att utvärderas.

Epilepsi av mobiltelefon

Ett exempel på den välgrundade oron bland forskare och allmänhet från Tyskland kan hämtas från staden Solingen. Jag citerar: "En 17-årig flicka i Solingen lider sedan flera år av epilepsi. Tidigare fick hon i genomsnitt tre anfall per år. Plötsligt kom anfallen oftare, upp till tre gånger i månaden.

Brodern hade skaffat sig en mobiltelefon och när han var hemma och telefonerade i närheten av sin syster, fick hon ett anfall.

Modern: -Det tog lång tid, alltför lång tid, innan vi såg sammanhanget och trodde på det. Min son slutade använda mobiltelefonen hemma för två månader sedan, och min dotter har sedan dess inte fått något anfall.

För oss är saken klar: Telefonsamtalen utlöste epileptiska anfall. Vi försöker nu se till att det inte händer på gatan eller i restaurangen. När någon tar upp sin mobiltelefon alldeles intill min dotter, då säger jag hur det är och ber honom hålla sig på avstånd. Hittills har det fungerat; alla tar hänsyn.

Förbud att använda mobiltelefon

Modern förundrade sig över att det är förbjudet att använda mobiltelefon i Solingens bussar: överallt sitter det skyltar som upplyser om detta. Hon ringde till det kommunala bussbolaget:

-Jag ville veta orsaken. På bussbolaget sa de att det hade förekommit problem med pacemakers i bussarna, när passagerarna telefonerade. En gång var man tvungen att tillkalla ambulans. Jag förstår inte varför det är förbjudet att använda mobiltelefonen i bussen, men inte på kaféerna." (Hämtat från en översättning från tyska av Ragnar Forshufvud av ett avsnitt ur "Stress durch Strom und Strahlung 1998, ss 208-209).

Ett stort antal oroliga mobiltelefonanvändare ringer Arbetarskyddsstyrelsen hela tiden. Inte sällan är det unga människor, ofta storkonsumenter av mobiltelefoni. Huvudvärk är ett vanligt symptom. Men från tillsynsmyndigheterna ställer man i stället motfrågor: -Stressar du? Kan det vara livsstilen? Hur mår du e g e n t l i g e n?!

20/10 1998

Jan Åberg


Några relaterade dokument:
Härliga tider! Strålande tider! Hur påverkas vi av alla mobiltelefoner och elektriska fält, ett nedslag i verkligheten. Bostadsbolag intar nu en mer restriktiv hållning till att mobiltelefonleverantörerna ska få sätt upp nya master.

Mobiltelefon master. I Västerås kommer placeringen av en mobilsändare, en så kallad basstation, att prövas ur hälsoaspekt.

Välkommen och tyck till i gästboken