AKTUELLTForskare varnar för Mobiltelefoner

Det saknas forskning som visar ofarlighet!

Däremot forskning som visar på allt från DNA påverkan till allergier, störningar i immunförsvar, cancer, fosterutveckling, missfall och blodtrycksförändringar, skriver docent Olle Johansson i DN debatt.

 
Läs mer här

DN debatt "Dold cancerfara från mobiltelefoner"

SIF varnar för trådlösa DECT-telefoner

Mobiltelefoner och hälsorisker


Finnanstidningen (07-21) Miljardstämningar hotar Ericsson i England

Mobila faror

EU diskuterar riskerna med mobiltelefonerna


Mobiltelefonsta- tioner - hälsorisker - försiktighets- principen en sammanställning inför ett seminarium anordnat av Västerås stad i samband med miljömässan.
Sif-tidningen

Elektromagnetiska fält, elöver- känslighet och neurologisk sjukdom - en kunskapsöversikt.

ATT FINNA GENOM ATT INTE HITTA

Okunskap om amalgam!

Förbud mot mobiltelefon.

Nya rön kopplar barnastma till mobilen

Drabbad av allvarliga hälsoproblem på grund av Comviqs basstation för mobiltelefoni

Gränsvärdena för mikrovågor från mobiltelefoner och mobiltelefonmaster är satta med hänsyn till uppvärmning inte till hälsoaspekter. I Australien är gränsvärdet 450 000 gånger lägre än i Sverige.   I Schweiz har man nu i november sänkt sitt gränsvärdet till en tiondel.

När mobiltelefonibranschens svenske talesman Arvid Brandberg i Radions P1 den 13 november säger att: "Mobiltelefonerna är g a r a n t e r a t ofarliga, enligt vår mening", så är det ekonomiska intressen som styr och inte omsorgen om folks hälsa

Då Arbetslivsinstitutets för Aktuellt uttalat att "det finns ingenting som visar att mobiltelefoner kan orsaka hjärntumörer", visar man att man går branschens ärende.

Även om kortvågsmasten i Schwarzenburg har rivits på grund av att folk fick upp ögonen för vilka hälsoeffekter den gett, så finns det så oerhört många andra kvar. I Holland flyttar nu folk då man inte vågar bo kvar vid den nya digitala sändar-mast som sattes upp för fyra år sedan, då man har funnit mängder av hjärntumörer.

Stopp för bygge av mobiltelefonmast

Hos regeringen finns nu en överklagan från en tapper kvinna i Värmland, som med övertygelsen om att Rättssamhället måste få segra - fått upp ett överklagningsärende på bordet. Hon har kämpat ovanligt hårt och väl. Ty regeringen har haft ärendet uppe en gång i föredragning, men orsakat en sådan diskussion, att frågan måste bordläggas. Regeringen beslutade därför att tills vidare besluta att återkalla, eller "inhibera", byggnadstillståndet från Boverket för den här masten. Ytterligare en bordläggning i den här frågan gjordes för en dryg vecka sedan, då kvinnans ärende återigen var uppe på regeringens föredragningslista.

Frågan gäller uppsättningen av en mobiltelefonmast, alldeles intill hennes hus och annan bebyggelse, ett daghem 150 meter från masten, 200 meter från ett äldreboende, 300 meter från ortens skola och så vidare. Kvinnan, som heter Eva Johansson och bor i Väse kommun, uppger att hon har drabbats av allvarliga neurologiska symtom från den här befintliga så kallad GSM-masten för mobiltelefoni.

Hur har man då berett frågan, vilka uppgifter har man tagit in för att få en riktig bedömning av ärendet?

Endast ett yttrande har inkommit till regeringen och departementet från Boverket, som är tillsynsmyndighet och tillståndsmyndighet i frågan om bygglov för sådana här "mastärenden". Och som avfärdar klagan med att det saknas vetenskapliga fakta "tillämpa försiktighetsprincipen på annat sätt än, att med expertmyndigheternas kunskap om strålningens farlighet och vad forskningen kan slå fast, bedöma lämpligt avstånd till bebyggelse och hur långt kraven på alternativ kan sträckas för att kunna bedöma om platsen i sig är lämplig."

 
Det finstilta

Mobiltelefon tilverkare har gardera sig mot skadeståndskrav genom att i bruks- anvisningen ange att telefonen skall hållas minst en meter från kroppen. Hur skall man då kunna använda den?
Bevisa genom att inte hitta?

Vill man nu köra över denna kvinna och alla andra som har och får klara problem, genom att inte hitta, den kunskap som finns?

Var finns yttrande från EU:s specialister, från den församlade expertisen nyligen i Wien och från Allan Larssons direktorat DG5 som ju har prioriterat den här frågan och där sådana här frågor handhas i Bryssel, var finns de?   Detta vill man på departementet   -av p r i n c i p i e l l a skäl inte besvara!

Välkommen och tyck till i gästboken