AKTUELLT

Mobiltelefoner och hälsorisker

Vad är sant?
Vilka är mest trovärdig?

Mobiltelefonbranchen och deras anlitade forskare eller de fristående forskare som vågar visa på risker de funnit?

Mobiltelefontilerkare stäms på miljardbelopp, skriver Finanstidningen.

Det är unga människor som fått en speciell sorts tumörer i hjärnan och örat, som via Storbritanniens största advokatfirma för personskador nu stämmer flera tillverkare bland annat Ericsson.

Enligt advokatfirma Thompsonsom får cirka 5 procent, vilket innebär 12,5 miljoner mobiltelefonanvändare symtom på skador.

 
Läs mer här
Finnanstidningen (07-21) Miljardstämningar hotar Ericsson i England

Mobila faror

EU diskuterar riskerna med mobiltelefonerna


Mobiltelefonsta- tioner - hälsorisker - försiktighets- principen en sammanställning inför ett seminarium anordnat av Västerås stad i samband med miljömässan.
Detta har rört upp rektioner även här i Sverige. Men forskaren Kjell Hansson Mild försäkrade den 10/11 -98 för TTs reporter att " -Det finns i n g e t som antyder att mobiltelefoner kan ge hjärntumörer. I nuläget finns bara enstaka mäniskor som f u n d e r a r på om deras hjärntumör har orsakats av mobiltelefon", för reportern uppgav också "två andra" icke namngivna forskare på Statens Strålskyddsinstitut exakt samma uppfattning som Mild. Att Statens Strålskyddsinstitut i n t e har någon som helst egen forskning på området igång, innebär att: Statens Strålskyddsinstitut försökte att vilseföra Tidningarnas Telegrambyrå genom att påstå att de har "forskare" på mobiltelefoni.

Att Mild genom sin forskning åt mobiltelefontillverkarna har allt för starka ekonomiska bindningar till dessa gör att försäkringarna saknar trovärdighet.

Tillverkarna har genom patentansökningar där man vill skydda "användaren från hälsoskador" visat att man känner till riskerna.

Arvid Brandberg som är Vd i mobiltelefonibranschen, försäkrade i Radions P1 att: "Mobiltelefonerna är g a r a n t e r a t ofarliga, enligt vår mening".
Vad kommer denn garantin vara värd i ett framtida skadeståndsanspråk?

 
Forskning

Det finns tre forskningsinstitutioner i Sverige som sysslar med forskning av mobiltelefonin; Arbetslivsinstitutet (Hansson-Mild), Karolinska Institutet (Olle Johansson) och vid Regionssjukhuset i Örebro/Cancer & Allergifonden (Hardell).

På KI får Olle Johansson bara forska på nålpengar, därför att han bl.a. hävdar Agenda 21 från Rio och försiktighetsprincipen. Myndigheter vill inte bistå några pengar till forkningen om detta som kan bli vårt stora folkhälsoproblem, utan tycker att företagen som ju knappast vill släppa fram forskare som kan stoppa försäljningsframgåmgarna genom att hitta, skall stå för pengarna.

"Om man tar alla rapporter som visar att det finns en risk att det kan vara farligt med mobiltelefoner så blir det en diger samling rapporter. Men om man tar alla rapporter som kan visa att det inte finns någon risk med mobiltelefoner så blir lådan tom" säger Olle Johansson.

I Örebro där man sponsrats av oberoende finansiärer som Cancerfonden i forskningen på hjärntumörer är man mycket försiktig i sina uttalanden, och man ställer inte upp på Arbetslivsinstitutets och Milds försäkringar nu senast i "Aktuellt" att: "det finns ingenting som visar att mobiltelefoner kan orsaka hjärntumörer".

I "Forskning och Framsteg" nummer 1 1989, om den elektriska och magnetiska miljön, skriver Mild följande: "Det finns särskilds föreskrifter från Arbetarskyddsstyrelsen som anger gränser för hur starka fält av radiovågor som man får utsättas för i arbetslivet. . .Människor som arbetar med att sända radio-och TV-program, dvs personal från Televerket, kan utsättas för hälsovådliga fält. . . .Mindre känt är att man kan komma att överskrida gränsvfärdena kraftigt om man använder mobiltelefoner av ett visst slag. Bärbara mobiltelefoner av typ NMT 450 sänder med sådan styrka att gränsvärdena överskrids om man befinner sig närmare än en halv meter från antennen..."

"Mot bakgrund av den osäkerhet som fortfarande råder tycker jag att det är en hälsosam sed att undvika det som är onödigt."

De rapporter som tidigare publicerats om cancerrisker på möss och på celler från kvinnors fostervatten, när de utsätts för elektromagnetiska fält verkar Mild ha glömt bort när det blir fråga om de vinstbringande mobiltelefonernas och datorernas hälso-risker.

 
Läs mer här

Sif-tidningen

Elektromagnetiska fält, elöver- känslighet och neurologisk sjukdom - en kunskapsöversikt.

ATT FINNA GENOM ATT INTE HITTA

Okunskap om amalgam!

Förbud mot mobiltelefon.

Nya rön kopplar barnastma till mobilen

 
10 000 elöverkänsliga

Sif-tidningen konstaterar att 1000 personer är allvarligt drabbade och 10-15 000 lider av elöverkänslighet. Och osäkerhetsfaktorn är här liksom för hur många som är amalgamdrabbade stor, så antalet kan vara 10 eller kanske 100 gånger fler.

 
Massmedial manipulation.

Att mobiltelefon branschen skulle vara unik, så till vida att man inte vill skydda sina intressen kan man förstå, men när forskare ställer upp på att föra ut rapport efter rapport där man manipulativt försöker negligera riskerna är skrämmande. Och när man genom att översvämmar internet och press med uttalande och rapporter om ofarligheten är det bara en duktig marknadsföringsåtgärd för att ännu en tid kunna hålla uppe försäljningen.

Dessinformatörer

Tittar man på den så kallde expertgruppens sammansättning, som skulle utreda och samanställa kunskapsläget, ser vi att det är samma människor som dyker upp gång på gång. Och liknar mycket det som hände när socialstyrelsens experter 1994 skulle göra en utvärdering om amlgam, "vilka rapporter" var svaret de gav när de fick frågan om de läst någon av över 10 000 rapporter! Att deras försäkringar om att det inte var några risker smulade forskningsrådsnämden sönder i början av året, nu är bara frågan om hur många. Vilka rapporter och fakta har de nu aktuella herrar glömt om riskerna med el?

Läkare varnar för de risker som butikslarm innebär för personer med hjärtsjukdomar och som därför bär pacemaker, mobiltelefoner kan utgöra samma risk för dessa personer.

En miljon människor varav 15 000 svenskar bär pacemaker, och är alltså i farosonen.

Butikslarmen livsfarliga för de hjärtsjuka

Välkommen och tyck till i gästboken