AKTUELLT

KUNSKAP PÅ
HÖGSTA NIVÅ

Den 21 september är alla riksdagsledamöter inbjudna till ett seminarium kring "AMALGAM, FOLKHÄLSA & VÅRDEKONOMI"

Seminariet som hållas i Riksdagshuset på Myntorget i Stockholm, kommer att förmedla den senaste kunskapen om hur patinter med ohälsa på grund av sina amalgamfyllningar skall kunna få hjälp, en hjälp som innebär stora samhällsekonomiska vinster. Det kommer också att presenteras ny forskning.

Förhoppningsvis kommer många riksdagsledamöter att anamma inbjudan, där även du och andra intreserade är välkommna att delta (obligatorisk föranmälan, se nedan)

Föreläsare kommer bland annat att var docenter och läkare med stora praktiska erfrenheter av denna patintgrupp.

Att information och utbildning behövs, visar med skrämmande tydlighet det "uttalande" en riksdagsledamot och tillika legitimerad tandläkare nyligen gjort!

"Dentala amalgam är utmärkta och enligt vetenskapens nuvarande ståndpunkt säkra och ofarliga för alla utom enstaka allergiska personer. Reaktioner visar sig då alltid lokalt i munhålan."


 
Här kan du hämta och läsa Amalgamskadefondens broschyr (i PDF format) om seminariet, där finns uppgigfter om tider kostnader och förhandsanmälan  

Amalgamskadefonden

Amalgamkadefondens stora Rikskampanj:
Ge Amalgamskadade kompetent vård NU!

 

(Startsverige.nu - Bannerbyte)
(Startsverige.nu - Bannerbyte)
 

Mer att läsa om Amalgam - ohälsa

Kammarättsdom om amalgamfyllningar

Amalgam i Tyskland

Internationella amalgam konferens

Tandläkare som vet

Värdskongress om C.F.S

OLIKA SLAGS MOBILTELEFONFORSKNING

Övergrepp inom sjukvården - elöverkänslig patient illa behandlad


Åter till förstasidan
Välkommen och tyck till i gästboken
© http://www.kvicksilver.org/