AKTUELLT

 

Värdskongress om C.F.S

Vad beror CFS Chronic Fatigue Syndrom på, hur skall dessa patienter kunna diagnostiseras och botas?
Detta är högaktuella frågor som kommer att behandlas under den andra världskongressen som hålls i Bryssel den 9 till 11 september.

Kända svenska experter som Olin, Regland, Stejskal kommer att föreläsa. I studier har man visat att många av dessa patienter lider av överkänslighet främst mot nickel men även mot andra metaller som kvicksilver, guld och palladium.

 
Orsak till C.F.S.

Om detta är en följd eller orsak till Kroniskt trötthets syndrom som det kallas på svenska är man kanske inte helt överens om, men vad är det då som gör att dessa patienter har ett hyperaktivt immunsystem? Klart är dock att ett avlägsnande av dentala metaller hos överkänsliga patienter kan få immunsystemet i bättre balans och ger därmed större chans för patienterna att tillfriskna.

Varningar

Här är plats för en allvarlig varning, sanering måste göras hos tandläkare med kunskaper i hur patienten skall skyddas för ytterligare exponering, annars riskerar de att allvarligt försämmras. Exemplen är många på patienter som fått sin hälsa förstörd för all framtid på grund av felaktigt utförd sanering. På Melisa Medicas websida kan du läsa mer om en del av den forskning som kommer att presenteras vid kongressen i Bryssel.

 
Talande bilder

Där hittar du också en sida där den Japanske allergologen Tsunetoshi Kohdera presenterar studier av samband mellan dentala metaller och psoriasis, atopiskt exem och andra hudsjukdomar. Bilderna ger slående exempel på det häpnandsväckande tillfrisknande ett avlägsnande av dentala metaller kan ge!

 


Andra sjukdomar där amalgam och kvicksilver kan vara inblandat

SANERA LÅNGSAMT!

Kan man dö av tandläkarbesök?

Begär att få en kunnig läkare

Symtom och myter

Astma Allergier

Hjärtsjukdomar

MS -samband

Alzheimers

Alzheimers demens och kvicksilver

 

(Startsverige.nu - Bannerbyte)
(Startsverige.nu - Bannerbyte)

VARNING!
Felaktig sanering, kan göra dig
allvarligt sjuk för all framtid.

Väldigt många tandläkare saknar nödvändig kunskap

Skaffa därför kunskap innan du börjar!
Tandvårdsskadeförbundet har kunskap


Åter till förstasidan
Välkommen och tyck till i gästboken
© http://www.kvicksilver.org/