AKTUELLT

Socialstyrelsens
polisiära insatser
 

Kvällens teveprogram från "Reportrarna" var både viktigt och klargörande. Ni som inte såg det, titta på reprisen!

F.d. Generaldirektören vid SoS talade om privatföretaget Medanalys som "girigt", den lokala tillsynschefen i Gbg, Margaretha Unander var "förfärad" över att läkare (Medanalys vd Lennart Ransnäs) hade kunnat "bete sig på detta sätt" och så vidare.

Polistillslaget mot Medanalys, där man tog datorerna i beslag för att få ett omedelbart stopp på Medanalys hela verksamhet att analysera de inskickade proverna (vidimerat av SoS "överdirektör" Nina Rehnkvist), hade enligt SoS egna jurister ingen klar juridisk grund (privata laboratorier ligger utanför SoS tillsynsområde).

Efter granskning av Socialstyrelsens uppgifter är i dag Medanalys närmast friat av alla instanser och nu står i stället Socialstyrelsen vid de anklagades skrank.

 
Socialstyrelsen har:

-Gått Medanalys konkurrerande företags ärenden;

-Gjort tillslag grundat på jäv (Margaretha Unanders kusin var inblandad i konkurrentverksamhet och konspirerade med henne framför allt under tiden för polistillslaget);

-Förfalskat journalanteckningar genom att ta bort vissa saker med Tippex;

-Förstört handlingar och anteckningar för gott som tillhörde Medanalys;

-Undanhållit Medanalys eget material genom att inte omedelbart överlämna det.

Av stort intresse är att Reportrarna trots många försök inte har lyckats att få Margaretha Unander att med ett ord kommentera de här sakerna.

"Överdirektör" Nina Rehnkvist ansåg att det var fullt i sin ordning att M. Unander fortfarande är Socialstyrelsens handläggare av fortsättningen på "fallet" Medanalys. Trots att hon, och förre GD Örtendal och förre "överdirektören" Edhag hade känt till Unanders jävsförhållande!

Ett uttalande av stort intresse gjorde Rehnkvist, apropå de helt försvunna handlingarna: -De kanske inte skulle sparas, de kanske *skulle* förstöras!

(Vilka förstörelseprinciper som SoS har, det bör man fråga sig!)
 

Bisysslor och jäv vid socialstyrelsen

Det som Reportrarna missade, och som jag tycker skulle ha kommit med är följande:

att Unander under en följd av år har grovt missbrukat sin tillsynsroll genom att på samma gång bedriva en privat gynekologisk praktik (tillsynsverksamhet av sig själv), olovlig konkurrensbisyssla med mera;

att Unander sitter i Socialstyrelsens etiska råd (tillsammans med en annan värderelativist: Torbjörn Tännsjö), ett råd som för övrigt leds av Nina Rehnkvist i dag, och nyligen har omvalts i det etiska rådet.

Socialstyrelsen har alltså i stället för tillsyn på diverse läkare (bland annat i Malmö) som manipulerat proverna för att skandalisera Medanalys alltså gått konkurrenternas ärenden och använt myndigheten som deras förlängda arm.

Ni som alltså inte såg programmet, se det i repris. Det ohöljda drag av representation för vissa etablerade intressen som SoS visade upp i det här programmet gör det förstås mycket förklarligt att de agerar som de nu gör i Uppsala mot Amalgamenheten.

Det ska bli mycket intressant att följa Unanders öden i fortsättningen.

Och Socialstyrelsens Generaldirektör: Kerstin Wigzell, som ju enligt egen uppgift "inte ens får misstänkas"!

 
Jan `Å

 

 


Missade du programmet har du chansen vid andra reprisen på lördag 4/12 kl 13.40 i TV2.

Att de (Socialstyrelsen) spelat en roll för stängningen av Amalgamenheten är helt klart, varför reagerar Lars Engqvist och Socialdepartementet inte utan håller de här maktfullkomliga byråkraterna bakom ryggen, varför tas inte frågan upp i riksdagen, ska Socialstyrelsens och därmed statens anseende räddas måste ett antal huvuden nu falla på myndigheten. Bättre vore nog om man likt Tyskland helt slog sönder den, och förutsättningslöst skapade mindre enheter, som kunde värna människornas intressen och inte sina egna intressen.

Läs mer om:

Amalgamenheten i Uppsala

Revisorernas manipulation i Uppsala

 

(Startsverige.nu - Bannerbyte)
(Startsverige.nu - Bannerbyte)
 

Hur maktmissbruket på socialstyrelsen kan förvränga sanningen och hur ovidkommande intressen styr deras beslut och handlingar, visar fallet med Mowe & Walk skolan för CP-skadade i Nässjö för några år sedan.

Hur det gick till finns beskrivet av Lars Mullback i boken "Anklagelser" (ISBN 91-7123-064-5).

[Varning, när du läst boken finns det risk att du får svårt att sova, och din bild av samhället kommer att drastiskt förändras]Åter till förstasidan
Välkommen och tyck till i gästboken
© http://www.kvicksilver.org/