AKTUELLT

VARNING FÖR FLUOR!

Fluor är ett gift och den huvudsakliga beståndsdelen i nervgasen sarin, kanske mest känt från terrorattentatet i Tokyo.

Under många år har vi av tandläkare och via reklamen blivit lärda att fluor är nyttigt, ju oftare vi använder det desto bättre.

 
Varningstext på tandkrämstuber

I USA och Kanada skall tandkrämstuber ha varningstext, Dr. Hardy Limeback som är tandläkarprofessor vid Torontos universitet och som under lång tid varit rådgivare till den Kanadensiska tandläkarföreningen, säger att: "BARN UNDER TRE ÅR SKALL ALDRIG ANVÄNDA FLUORTANDKRÄM"

Han är bekymrad för de långsiktiga effekterna, i de områden där man har naturligt högt fluor i vatten finns klara hälsoproblem, i Sverige har vi inte generelt så höga värden men på många platser, kanske särskilt i egna brunnar kommer de upp till och i vissa fall överskrider de WHOs gränsvärd, då kan det knappast vara tillrådligt att tillföra kroppen mer via olika tandpastor.

Kolera eller Pest ?

Om fluor minskar karies risken är en fråga man inte kan få ett entydigt svar på, forskningsresultaten är inte entydiga och det finns anmärkningsvärda saker i tillvägagångsättet i flera av studierna.

Dett skall då ställas mot de allmäna hälsorisker det innebär, med ökade risker för olika frakturer på skelettet när det blir hårt och sprött, är det så att även tänderna blir sköra och spricker?, klart är dock att de missfärgas av för mycket fluor.

Expert byter ståndpunkt

I en artikel i Toronto Star berättar DR. Hardy att han helt har ändrat uppfatning om fluorering och fluorbehandling.

"Efterhand som fler och fler respekterade forskare och kunniga börjar tala om de skadeverkningar kronisk påverkan av fluor kan ge, kan vi bara hoppas att tandläkaran vill besvära sig med att läsa den dokumenterade forskningen."

Fluor endast på tänderna

Fluor skall bara vara på tänderna, men hur undviker man då att få i sig det?   Enligt Dr. Hardy skall man absolut inte svälja utan spotta ut all fluortandkräm.

Med detta som bakgrund är agerandet hos den folktandvård vi kollat mycket märkligt. De rekomenderar att barn skall tugga fluortuggummi och suga på fluortabletter, detta stannar ju inte i munnen utan alltihop får de ju i sig!   Kanske är inte detta unikt, har ditt barn fått sådana rekomendationer? Skicka då ett e-mail så vi får veta hur vanligt detta är.

Vem skall man tro på?

I "Ojour Odent" 1996 kan man läsa att Sverige som ett av de första länderna slutade med fluortabletter redan 1987 ! ! !

Visserligen gällde detta den typ av fluortabletter som man svalde, men fluoret i sugtabletterna får man ju också i sig!

"- Jag ser samma attityder vad gäller amalgam och kvicksilver som fanns för fluoren - 'det är helt biverkningsfritt' sa man. Men kunskaperna som de uttalandena baserar sig på är ganska magra. Ingen penetrerande forskning är gjord."  ( Jan Ekstrand, ajour-ODONT 4/96 )
Har denna kunskap ännu inte nått ut till klinkerna?

(Startsverige.nu - Bannerbyte)
(Startsverige.nu - Bannerbyte)
Mer information på nätet.

Nytt 030110
Fluoret inom tandvården är ett cellgift av docent Jan Sällström

Fluor - en århundradets bluff av Marcus Strömberg student vid Gbg Univ.

Engelsk pojk fick 1000 pund i skadestånd för förstörda tänder (av fluor) av Colgate - Palmolive (tyvärr är sidan bortagen)

Fluor og det onde helsevesen en omfattande artikel av Adolph Denis Horn (Norska)

Anvendelsen af fluor i tandplejen en översiktsartiekl (Dansk)

Ny forskning fluor påverkar korrosionen av amalgam. (Dansk)

A crack appears in the fluorid front!! Bio - Probe News

Fluoride: Protected Pollutant or Panacea?

"Fluor, fluor, fluor! Det är bäst" Lovsång till fluor i DN 990113
(finns ej kvar på nätet)

Nytt 020918   European Countries Banning the Use of Fluoride


Åter till förstasidan
Välkommen och tyck till i gästboken
© http://www.kvicksilver.org/