AKTUELLT

I NATIONENS INTRESSE?

Ekoredaktionen på Sveriges Radio har ringt runt till ett antal kommuner landet runt. Man undersökte hur miljölagen tillämpas när det gäller offentlighet för radonmätningar. Frågan om radon fram för allt i bostadshus har ju diskuterats i flera decennier och har handlagts av Strålskyddsinstitutet på ett sätt som får ordet skandal att bli ett närmast meningslöst ord.

Dåvarande Miljöminister Anna Lind lovade att se över frågan om offentlighet: bostadsinnehavarna och allmänheten skulle tillförsäkras insyn i uppmätta radonhalter.

Ekots rundringning visar att nästan alla kommuner nu också redovisar mätningsresultaten. En kommun av de undersökta vägrar dock: Örebro. Kommunen säger att offentlighet av "uppgifterna skulle kunna skada fastighetsägarna ekonomiskt".

Uppriktigheten hos Örebro kommun om vad det hela ytterst handlar om - medborgarnas hälsa och deras berättigade insyn contra krassa ekonomiska intressen hos ett fåtal - är intressant.

Det finns en intressant parallell till det här radonfallet. Den gäller mätning av mikrovågor från antenner för mobiltelefoni och kortvågssändningar i kommunerna. Förra våren, när HSB:s tidning "Bostad" gjorde en undersökning av kommunernas inställning till antenner och basstationer för mobiltelefoni så hävdade ju en del kommuner att mätningarna av strålningen inte är offentliga. Ja, man gick i vissa fall så långt som att sekretesslägga mätresultaten med hänvisning till "förhållandet till främmande makt" (en mycket allvarlig hänvisning och "signal" till journalister att lägga ned både penna och funderingar): ett offentliggörande skulle kunna skada Sveriges förhållandet till främmande makt!

Också här har Statens Strålskyddsinstitut spelat en mycket tillbakadragen roll. SSI har envist talat om att strålningen från mobiltelefoni inte är bevisat farlig. Såvitt bekant har SSI heller inte drivit insynsfrågorna för allmänheten här heller.

Sveriges förhållande till främmande makter är alltså gott.

Med SSI i nationens intresse
- och Örebro Kommun i kapitalets!

 
Jan Åberg

 

Kommunerna - har i gott samförstånd med mastägare och vissa hyresvärdar, hävdade att de inte kan uppge vilka master som finns, var de sitter. Illasinnade utländska intressen skulle kunna dra fördel av en offentlighet om detta, menade man i "Vår Bostad".

Såvitt bekant har "mastgerillan" ändå fått ut mätresultaten på de flesta orter där de diskuterat masterna. På somliga orter har dock kommunerna vägrat att uppge vilka master som finns. Det är de gränslösa kommunerna, de som tar ansvar för helheten: NATIONEN.

Dessa kommuner bör naturligtvis pressas att lägga pappren på bordet - precis på samma sätt som frågan om radonet.

Mastägarna, Comviq et consorters, bedriver här ett fult spel när de skjuter kommunerna framför sig i mörkläggningen. Fastighetsägarföreningen bör också förmås lyssna till några av landets största bostadsrättsföreningar som slagit fast concensus med hyresgästerna vad gäller uppsättning av mobiltelefonmaster: utan hyresgästernas medgivande inga master på fasaderna!

 

Åter till förstasidan
Välkommen och tyck till i gästboken
© http://www.kvicksilver.org/