AKTUELLT 2003-10-14

Dags för StrålSKYDDSinstitutet att skydda de elöverkänsliga

Det brukar framhållas från mobiltelebranschen och svenska myndigheter att det inte finns några belägg för att mobiltelefoner och dess strålning skulle kunna vara någon hälsorisk. Trots vad de säger finns det mängder av vetenskapliga belägg för detta, men de blir sällan kända i Sverige. Inte ens svenska forskare får något gehör för sin forskning. Lennart Hardell är en sådan, han har i en stor studie visat att ett långvarigt bruk av mobiltelefoner ger en ökad risk för hjärntumör.

Ibland säger myndigheterna när de trängs in i ett hörn att vi inte vet och att vi behöver mer forskning. Det rimmar då dåligt att just Hardell får minskade forskningsanslag, han blir tvungen att minska sin forskning betydligt. Tillsammans med forskarkollegan Kjell Hansson Mild har han skissat på att göra en studie på hur mobilbasstationer påverkar människor. Det är föga troligt att de får några pengar till det.

SSI, Strålskyddsinstitutet, som i programmet "Uppdrag granskning" till slut tillstod att kunskapsläget inte var betryggande vad gällde mobilstrålningen, har efter programmet anlitat ett lobby-och Pr-företag som jobbar åt Investor, Telia, Eriksson och företaget 3 alla inblandade i utbyggnaden av 3G. Hitintills har SSI med våra skattepengar betalat företaget en halv miljon för att föra ut det budskap som passar lobbyföretagets huvudsakliga uppdragsgivare d.v.s. att strålningen är ofarlig. Denna halv miljonen skulle för Hardell betyda att han skulle kunna fortsätta sin forskning. Man kan fråga sig vem Strålskyddsinstitutet skyddar, är det mobiltelebranschens vinstintressen eller människor?

Mobiltelebranschen är en mångmiljardindustri. Naturligtvis tänker inte de låta sig stoppas i första taget, alldeles för mycket pengar står på spel. Det är skrämmande att varken svenska myndigheter eller politiker förstår att branschen självklart har sina lobbyister infiltrerande där makten finns. Skäl vore därför att kritiskt granska forskning som kommer ifrån mobilindustrin. Men det motsatta sker, deras forskning lyfts fram som välgjord och tillförlitlig. De få oberoende forskarna som fått bidrag för att forska och som sett risker, benämns som mycket suspekta. Detta ligger dem sedan till last när de söker pengar för fortsatt forskning.

Det är många elöverkänsliga som hör av sig till SSI, de brukar bemötas med att det troligtvis inte är el eller strålningen de blir dåliga av. SSI borde på senare tid inte yttrat sig så för de har varit med och sponsrat två mindre studier gjorda av Igor Belyaev på Stockholms universitet. Alltså borde SSI känna till resultatet och agera utifrån det nya kunskapsläget.

Den första pilotstudien på enbart friska personer visade att DNA-spiralen i våra celler reagerar efter ett eget individuellt mönster på magnetfält. Den andra studien där både elöverkänsliga och friska kontrollpersoner ingick visade att olika individers celler reagerar med stress och celldöd på olika frekvenser och styrkor. Det elektromagnetiska fält som påverkar den ena människan behöver inte påverka en annan människa i samma grad. Efter exponeringen av både den typ av elektromagnetiska fält som finns runt elektrisk apparatur och sådan som avges av mobiltelefoner hade cellerna från de tre mest elöverkänsliga personerna signifikant större skador än de andra försökspersonernas celler. Här var det alltså celler från blodprov som testpersonerna lämnat som reagerade. Ingen kan hävda att cellerna har elfobi eller någon annan psykosomatisk sjukdom. Även om det är en pilotstudie med få testpersoner, som ska upprepas i större skala, så ger den en klar indikation på att det är direkt skadligt för mycket elöverkänsliga personer att vistas i fälten från t ex en mobiltelefon. Borde det därför inte vara dags för StrålSKYDDSinstitutet att fundera på hur de ska skydda dessa människor.
 

Siv Gustafsson Hudiksvall

 

Kommentera inlägget:   skriv, tyck till, din åsikt är viktig i debatten

  Namn:
  e-mail:

Åter till förstasidan
Välkommen och tyck till i gästboken
© http://www.kvicksilver.org/