AKTUELL debatt     2003-05-29

Bättre vård -inte fuskstämpling !

 
Regeringen har påverkats av den massiva propagandakampanj som gör gällande att alla som inte har "påtagliga åkommor, som arm- o benbrott, hjärtinfarkt och sånt" i själva verket kan jobba.

Bakom propagandakampanjen står de som bär ansvaret för att göra någonting åt massinsjuknandena i samhället, framför allt Riksförsäkringsverket och arbetsgivarnas organisationer.

Dessa hänvisar till utredningar, men vid granskning av dessa utredningar, finner man att de inte innehåller någonting som ger stöd för fuskanklagelserna.

Genom regeringens "hårdare tag" har antalet heltidssjukskrivna minskat marginellt men samtidigt har antalet personer som långtidssjukskrivs eller sjukpensioneras fortsatt att öka kraftigt.

I en ledare i DN om sjukskrivningarna skrev Hanne Kjöller för en tid sedan: "Vi vet idag att långtidssjukskrivningar gör människor sjuka. Och att överdödligheten är stor inom gruppen. Ändå fortsätter den att växa. Med läkarkårens hjälp."

Menade DN:s ledarskribent att om läkarna låter bli att sjukskriva t.ex. cancerpatienter och människor med hjärtinfarkt och stroke så slipper man överdödligheten inom gruppen långtidssjukskrivna.

Försäkringskassan har med sin omvända logik påstått att människor blir sjuka av att vara sjukskrivna.

Varför kan det inte vara så att de som är långtidssjukskrivna, faktiskt dör i större utsträckning, just därför att de är sjuka och just därför också är sjukskrivna.

En rimligare slutsats är:

  • att läkarna behöver bättre utbildning för att kunna bota fler patienterna och därigenom minska antalet långtidssjukskrivna.
  • att arbetsgivarna bör ta ansvar för sin personal, så att de om möjligt i varje fall inte blir sjuka av sitt arbete.
  • att försäkringstjänstemän, politiker och journalister behöver utbildning i sunt förnuft.
  • att alla borde inse att munnen inte är en bra förvaringsplats för amalgam som till 50 procent består av kvicksilver.

 
Stig Persson Varnhem

 
Den 5 juni ska riksdagen ta ställning till ett förslag som kommer att få förödande följder för många långtidssjuka. Regeringen vill införa hårdare regler för sjukskrivningar, vilket gör att alla med sjukdomar som läkarna inte har tillräckliga kunskaper om, kommer att få svårigheter att bli sjukskrivna.

Många har redan proteterat och flera protestlistor cirkulerar. För de som ännu inte proteseterat är mailadresserna till regeringen:

"Arbetslivsminister Hans Karlsson" <registrator@industry.ministry.se>
"Statsminister Göran Persson" <registrator@primeminister.ministry.se>
"Socialminister Lars Engqvist" <registrator@social.ministry.se>
"Folkhälso- och socialtjänstminister Morgan Johansson" <registrator@social.ministry.se>
"Finansminister Bosse Ringholm" <registrator@finance.ministry.se>

E-post till statsråden tas emot och diarieförs av registratorerna på respektive departement. Statsråden får kännedom om e-postens innehåll.

Mailadresser till oppositionen: maria.wetterstrand@riksdagen.se, peter.eriksson@riksdagen.se, ulla.hoffman@riksdagen.se, ingrid.burman@riksdagen.se, maud.bystrom@riksdagen.se, lars.leijonborg@riksdagen.se, alf.svensson@riksdagen.se, bo.lundgren@riksdagen.se

 

(Startsverige.nu - Bannerbyte)
(Startsverige.nu - Bannerbyte)
Kommentera inlägget:   skriv, tyck till, din åsikt är viktig i debatten

  Namn:
  e-mail:

Åter till förstasidan
Välkommen och tyck till i gästboken
© http://www.kvicksilver.org/