AKTUELL 2003-02-05

 

 
Förskräckande Statistik
 
Spridningen av desinformation och avblåsandet av larm om mobiltelefonstrålningen är idag ett lukrativt geschäft för frilansjournalister, chefredaktörer och tidningsförläggare.

De är i utdöende och räknas för närvarande nästan som anatomiska mirakel. Men de finns fortfarande, de ärliga vetenskapsmän som har ryggrad och upprätt gång. De blir emellertid inte rika på sin ärlighet. För detta sörjer desinformatörerna.

Nedanstående kurvor säger mer än tusen ord och har därmed knappast en chans att bli publicerade i en dagstidning. Därför visar vi dem här.

Studien av Dr. R.Santini (Frankrike) har översatts i en färggrafik av Dr. G.Oberfeld, Landessanitätsdirektion Salzburg (Österrike)


Tydligare kan man knappast visa sambandet mellan avståndet till mobiltelefonantenner (basstationer) och hälsoproblem.

Från vänster till höger visas avståndet till mobiltelefonantennen (basstationen). På vertikala axeln visas procenttalet drabbade i befolkningen.

Den språngartade ökningen vid avståndet 50-100 m visar elegant hur strålningen från antennen här börjar beröra marken varvid strålningsintensiteten åter stiger. Detta fenomen är välkänt för varje mättekniker.

(När strålningen träffar marken beror även av höjden på masten - ju högre mast desto längre avstånd till markkontakt - samt av topografin runt masten. Därför även toppar vid ca 250 m. Översättarens kommentar)

Originalartikel återfinns på www.gigaherz.ch/562/ där även statistik på ökande förekomst av hjärncancer visas.

 

(Startsverige.nu - Bannerbyte)
(Startsverige.nu - Bannerbyte)
 

Skriv din kommentar: vi kommer att publicera dessa här

  Namn:
  e-mail:

Åter till förstasidan
Välkommen och tyck till i gästboken
© http://www.kvicksilver.org/